навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 108 ОТ 9 ЮНИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2017 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДЪРЖАВНИ ПАРИЧНИ НАГРАДИ ЗА ОСОБЕНИ ЗАСЛУГИ КЪМ БЪЛГАРСКАТА ДЪРЖАВА И НАЦИЯТА

В сила от 16.06.2017 г.

Обн. ДВ. бр.48 от 16 Юни 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата в размер 73 500 лв. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията на Кеазим Яшаров Исинов, проф. Стоян Димитров Дуков, Донка Шишманова Антонова, Кирил Дончев Георгиев, Татяна Желязкова Лолова, Стефка Евстатиева (Ковачева), Славчо Атанасов Бакалов, Никола Иванов Инджов, Михаил Иванов Белчев, Меглена Стефанова Караламбова, Йорданка Любомирова Кузманова, проф. Евгения Захариева Малеева, Димитър Петров Димитров, Димитър ("Мончо") Георгиев Симеонов и Андрей Георгиев Андреев за изключителните им постижения и за цялостния им принос в областта на културата.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2017 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по бюджетна програма "Администрация" по бюджета на Министерството на културата за 2017 г.
(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 2. Министърът на културата да извърши налагащите се от чл. 1 промени по бюджета на Министерството на културата и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2017 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
rss
Посети форума