навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ 9 ЮНИ 2017 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА 2017 Г.

В сила от 16.06.2017 г.

Обн. ДВ. бр.48 от 16 Юни 2017г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 7 000 000 лв. по бюджета на Община Пловдив за 2017 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за финансиране на капиталови разходи в следните направления и обекти:
1. Кино "Космос" - 1 000 000 лв.;
2. Тютюнев град - 1 000 000 лв.;
3. Резидентен център "Старинен Пловдив" - 200 000 лв.;
4. Площад "Централен" и прилежащи културни пространства - 2 600 000 лв.;
5. Художествена галерия - 1 000 000 лв.;
6. Градска художествена галерия, зала за постоянна експозиция - 1 200 000 лв.
(3) Кметът на община Пловдив може да извърши вътрешни компенсирани промени в разходите между обектите по ал. 2, без да се променя общият размер на трансфера по ал. 1 и при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки. За извършените промени кметът на община Пловдив уведомява министъра на финансите писмено.
Чл. 2. Допълнителният трансфер по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2017 г. и за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2017 г.

Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответната промяна по централния бюджет за 2017 г., включително по бюджетните взаимоотношения на Община Пловдив с централния бюджет за 2017 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с Решение № 302 на Министерския съвет от 2017 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на кмета на община Пловдив.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
rss
Посети форума