навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

СПИСЪК НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ, УТВЪРДЕНИ ЗА ВЕЩИ ЛИЦА ОТ КОМИСИЯТА ПО ЧЛ. 401, АЛ. 1 ЗСВ ЗА СЪДЕБНИЯ РАЙОН НА ОКРЪЖНИЯ СЪД - ХАСКОВО, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - ХАСКОВО, ЗА 2017 Г.

Издаден от министъра на правосъдието

Обн. ДВ. бр.27 от 31 Март 2017г., отм. ДВ. бр.14 от 13 Февруари 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Изтекъл срок на действие.
Актуален списък за 2018 г. - ДВ, бр. 14 от 13 февруари 2018 г.

Министърът на правосъдието на основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт обнародва:

СПИСЪК на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район на Окръжния съд - Хасково, и Административния съд - Хасково, за 2017 г.

1. Клас "Криминалистични експертизи"

1.1. Вид: Криминалистични експертизи на писмени доказателства
Валентин Маринов Мишков - Хасково, физикохимични, дактилоскопни, трасологически, балистически, почеркови експертизи и техническо изследване на документи.
Христо Славчев Кирчев - Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Крум Стефанов Арнаудов - Хасково, експерт графолог, графологически, технически, дактилоскопни и други видове криминалистични експертизи.
Красимир Петров Цветков - Хасково, охрана на обществения ред и борба с престъпността, видеотехнически наблюдения.
1.2. Вид: Трасологични експертизи
Валентин Маринов Мишков - Хасково, физикохимични, дактилоскопни, трасологически, балистически, почеркови експертизи и техническо изследване на документи.
Христо Славчев Кирчев - Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Красимир Петров Цветков - Хасково, охрана на обществения ред и борба с престъпността, видеотехнически наблюдения.
1.3. Вид: Съдебно-балистични експертизи
Валентин Маринов Мишков - Хасково, физикохимични, дактилоскопни, трасологически, балистически, почеркови експертизи и техническо изследване на документи.
Христо Славчев Кирчев - Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Красимир Петров Цветков - Хасково, охрана на обществения ред и борба с престъпността, видеотехнически наблюдения.
1.4. Вид: Дактилоскопни експертизи
Валентин Маринов Мишков - Хасково, физикохимични, дактилоскопни, трасологически, балистически, почеркови експертизи и техническо изследване на документи.
Христо Славчев Кирчев - Хасково, техническо изследване на документи, почеркови, трасологични и балистични експертизи.
Красимир Петров Цветков - Хасково, охрана на обществения ред и борба с престъпността, видеотехнически наблюдения.
1.5. Вид: Биометрични криминалистични експертизи
Красимир Петров Цветков - Хасково, охрана на обществения ред и борба с престъпността, видеотехнически наблюдения.

2. Клас "Съдебномедицински експертизи"

2.1. Вид: Съдебномедицинска експертиза на труп
Христо Димитров Еленски - Хасково, съдебна медицина.
2.2. Вид: Съдебномедицинска експертиза на телесни повреди
Христо Димитров Еленски - Хасково, съдебна медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев - Харманли, лекар-ординатор, специалност "Хирургия".
2.3. Вид: Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Христо Димитров Еленски - Хасково, съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева - София, д-р по биохимия - специалност "Молекулярна и функционална биохимия", квалификация - "Биохимия - ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране", молекулярна биология - ДНК и РНК анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев - София, специалист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов - София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност "Молекулярна биология", специализация "Микробиология".
2.4. Вид: Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек
Христо Димитров Еленски - Хасково, съдебна медицина.
Мая Иванова Кичева - София, д-р по биохимия - специалност "Молекулярна и функционална биохимия", квалификация - "Биохимия - ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране", молекулярна биология - ДНК и РНК анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев - София, специалист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов - София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност "Молекулярна биология", специализация "Микробиология".
2.5. Вид: Съдебномедицинска експертиза по писмени доказателства
Христо Димитров Еленски - Хасково, съдебна медицина.
Веселин Георгиев Карагеоргиев - Харманли, лекар-ординатор, специалност "Хирургия".
Мая Иванова Кичева - София, д-р по биохимия - специалност "Молекулярна и функционална биохимия", квалификация - "Биохимия - ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране", молекулярна биология - ДНК и РНК анализ чрез PCR.
Николай Гинчев Тюфекчиев - София, специалист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов - служебен адрес: София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност "Молекулярна биология", специализация "Микробиология".
2.6. Вид: Съдебномедицинска експертиза за телесно здраве
Христо Димитров Еленски - Хасково, съдебна медицина.

3. Клас "Съдебна експертиза на психичното състояние"

3.1. Вид: Съдебно-психиатрична експертиза
Йордан Павлов Михайлов - Хасково, психиатър.
3.2. Вид: Съдебно-психологична експертиза
Д-р Стефка Ангелова Дойкова - Димитровград, доктор по психология на труда и инженерна психология, експерт психиатрично-психологични експертизи.
Мария Стоянова Кирева - Хасково, психолог-консултант, работа по случаи за превенция и интервенция на синдрома родителско отчуждение, базисно обучение по позитивна психология.
Красимира Богданова Георгиева - Хасково, магистър по психология, консултативна психология.
3.3. Вид: Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Д-р Стефка Ангелова Дойкова - Димитровград, доктор по психология на труда и инженерна психология, експерт психиатрично-психологични експертизи (само в състава на комплексна експертиза).
3.4. Вид: Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Йордан Павлов Михайлов - Хасково, психиатър.
Д-р Стефка Ангелова Дойкова - Димитровград, доктор по психология на труда и инженерна психология, експерт психиатрично-психологични експертизи.

4. Клас "Съдебно-икономически експертизи"

4.1. Вид: Съдебносчетоводна експертиза
Елмон Жирай Дайлерян - Хасково, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводна отчетност", експерт-оценител на недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева - Хасково, счетоводство и контрол.
Кети Вълкова Райчева - Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Руска Милкова Кръстева - Хасково, счетоводител.
Снежанка Ненкова Ненкова - Хасково, счетоводител.
Костадинка Георгиева Ненова - Харманли, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мими Делчева Иванова - Димитровград, експерт съдебносчетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова - Харманли, експерт съдебносчетоводни експертизи.
Мария Райчева Крайчева - Харманли, специалист "Счетоводство и контрол" и "Финанси".
Калин Александров Найденов - Хасково, счетоводни и общоикономически експертизи.
Станка Христова Желева-Корцанова, с. Горски извор, област Хасково, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Иван Григоров Петрунов - Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация "Съдебносчетоводен експерт" - лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ.
Огнян Николов Бюлбюлев - Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебносчетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Стефания Добрева Иванова - Харманли, икономист, оценка на държавни предприятия.
Елена Атанасова Вълчева - Димитровград, специалист ТРЗ.
Славяна Христозова Господинова - Харманли, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова - Димитровград, експерт по съдебно-счетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи - машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Дарина Георгиева Кафтанска - Хасково, специалист по банково дело, финанси, застраховане, счетоводна дейност и финансов контрол.
Димо Иванов Бояджиев - Димитровград, съдебносчетоводни и съдебно-стокови експертизи.
Шинко Георгиев Забунов - Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт по цени и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради).
Миглена Велинова Велинова - Хасково, икономист, съдебносчетоводни експертизи.
Миглена Евгениева Атанасова - Димитровград, съдебносчетоводен експерт.
Величка Иванова Тодорова - Хасково, икономика и организация на материално-техническото снабдяване, нормиране и ефективно използване на материалите.
Светослава Николова Стоянова - Хасково, магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Иван Иванов Георгиев - Хасково, икономист-счетоводител.
Милена Георгиева Тодорова - Хасково, икономист по транспорта.
Харалан Георгиев Василев - Хасково, икономист-счетоводител, видове експертизи: "Съдебно-счетоводни експертизи" и "Съдебна финансово-икономическа експертиза".
Дечко Атанасов Атанасов - Хасково, икономист, специалност "Статистика", вид експертизи: "Съдебносчетоводни експертизи".
Даниела Нинова Николова - Димитровград, съдебносчетоводна експертиза, съдебна финансово-икономическа експертиза.
Милена Горанова Зетова - Димитровград, икономист-счетоводител.
Димка Георгиева Георгиева - Харманли, икономист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев - Свиленград, счетоводител, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автотехническа експертиза.
Маргарита Миткова Попова - Стара Загора, банково, застрахователно и осигурително дело, финанси, счетоводство.
Изабела Константинова Николова - Кърджали, банки и банково дело.
Йорданка Тончева Кавръкова - Кърджали, икономика и организация на вътрешната търговия; счетоводство.
Руска Динева Тодорова - Димитровград, икономист, съдебносчетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Иванка Колева Вълкова - Димитровград, стопанско управление и администрация; счетоводство, финанси и контрол.
Розалина Петрова Георгиева - Хасково, икономист - организатор на промишленото производство, счетоводител.
Недялко Георгиев Думанов - Хасково, прогнозиране и планиране на икономически системи, икономист, банков служител.
Николай Тодоров Стайков - Хасково, икономист.
Иванка Славчева Янкова - Димитровград, икономист, счетоводител.
Жулиета Михайлова Ламбова - Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова - Димитровград, счетоводство и контрол.
Мария Ганчева Кръстева - Харманли, икономист, счетоводител.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова - Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Митко Ангелов Иванов - Хасково, счетоводство и контрол, организатор продажби.
Румяна Илиева Бончева - Хасково, икономист, финанси и кредит.
Теодора Недялкова Маркова - Хасково, счетоводство и контрол, счетоводител.
4.2. Вид: Съдебна финансово-икономическа експертиза
Елмон Жирай Дайлерян - Хасково, икономист-счетоводител, специалност "Счетоводна отчетност", експерт-оценител на недвижими имоти.
Мария Лукова Цанева - Хасково, счетоводство и контрол.
Кети Вълкова Райчева - Хасково, съдебно-счетоводни и икономически експертизи.
Руска Милкова Кръстева - Хасково, счетоводител.
Снежанка Ненкова Ненкова - Хасково, счетоводител.
Костадинка Георгиева Ненова - Харманли, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Красимира Кирилова Иванова - Харманли, експерт съдебносчетоводни експертизи.
Калин Александров Найденов - Хасково, счетоводни и общоикономически експертизи.
Станка Христова Желева-Корцанова, с. Горски извор, област Хасково, съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Иван Григоров Петрунов - Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация "Съдебносчетоводен експерт" - лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ.
Огнян Николов Бюлбюлев - Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебносчетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Любомир Цветков Йотов - София, икономист, специалност "Международни икономически отношения", експерт по дела в областта на митническата и външнотърговската дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебно-счетоводни експертизи.
Славяна Христозова Господинова - Харманли, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова - Димитровград, експерт по съдебносчетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи - машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Владимир Георгиев Матеев - Хасково, инженер по горско стопанство.
Дарина Георгиева Кафтанска - Хасково, специалист по банково дело, финанси, застраховане, счетоводна дейност и финансов контрол.
Шинко Георгиев Забунов - Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт по цени и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради)
Миглена Велинова Велинова - Хасково, икономист, съдебносчетоводни експертизи.
Нено Тодоров Ненов - Харманли, оценка на стоково-материални ценности и финансово-икономически анализи.
Миглена Евгениева Атанасова - Димитровград, съдебносчетоводен експерт.
Виолета Ангелова Динкова - Хасково, финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Величка Иванова Тодорова - Хасково, икономика и организация на материално-техническото снабдяване, нормиране и ефективно използване на материалите.
Светослава Николова Стоянова - Хасково, магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Иван Иванов Георгиев - Хасково, икономист-счетоводител.
Милена Георгиева Тодорова - Хасково, икономист по транспорта.
Харалан Георгиев Василев - Хасково, икономист-счетоводител, видове експертизи: "Съдебно-счетоводни експертизи" и "Съдебна финансово-икономическа експертиза".
Димка Георгиева Георгиева - Харманли, икономист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев - Свиленград, счетоводител, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автотехническа експертиза.
Маргарита Миткова Попова - Стара Загора, банково, застрахователно и осигурително дело, финанси, счетоводство.
Изабела Константинова Николова - Кърджали, банки и банково дело.
Йорданка Тончева Кавръкова - Кърджали, икономика и организация на вътрешната търговия; счетоводство.
Руска Динева Тодорова - Димитровград, икономист, съдебносчетоводен експерт, оценител на цели предприятия.
Цветелина Тодорова Банева - Димитровград, банково дело.
Розалина Петрова Георгиева - Хасково, икономист - организатор на промишленото производство, счетоводител.
Недялко Георгиев Думанов - Хасково, прогнозиране и планиране на икономически системи, икономист, банков служител.
Николай Тодоров Стайков - Хасково, икономист.
Иванка Славчева Янкова - Димитровград, икономист, счетоводител.
Жулиета Михайлова Ламбова - Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова - Димитровград, счетоводство и контрол.
Мария Ганчева Кръстева - Харманли, икономист, счетоводител.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова - Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Митко Ангелов Иванов - Хасково, счетоводство и контрол, организатор продажби.
Румяна Илиева Бончева - Хасково, икономист, финанси и кредит.
4.3. Вид: Съдебно-стокова експертиза
Мария Лукова Цанева - Хасково, счетоводство и контрол.
Кети Вълкова Райчева - Хасково, съдебносчетоводни и икономически експертизи.
Костадинка Георгиева Ненова - Харманли, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи.
Мими Делчева Иванова - Димитровград, експерт съдебносчетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист.
Красимира Кирилова Иванова - Харманли, експерт съдебносчетоводни експертизи.
Калин Александров Найденов - Хасково, счетоводни и общоикономически експертизи.
Иван Григоров Петрунов - Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация "Съдебносчетоводен експерт" - лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ.
Огнян Николов Бюлбюлев - Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайни насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебносчетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Любомир Цветков Йотов - София, икономист, специалност "Международни икономически отношения", експерт по дела в областта на митническата и външнотърговската дейност, митнически режим и процедури, митнически и валутни нарушения и престъпления, митнически информационни системи, вътреобщностни доставки и Интрастат отчетност в ЕС, съдебно-счетоводни експертизи.
Славяна Христозова Господинова - Харманли, финансово-икономическа и стокова експертиза.
Мариана Димова Ангелова - Димитровград, експерт по съдебносчетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи - машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Владимир Георгиев Матеев - Хасково, инженер по горско стопанство.
Димо Иванов Бояджиев - Димитровград, съдебносчетоводни и съдебно-стокови експертизи.
Миглена Велинова Велинова - Хасково, икономист, съдебносчетоводни експертизи.
Нено Тодоров Ненов - Харманли, оценка на стоково-материални ценности и финансово-икономически анализи.
Миглена Евгениева Атанасова - Димитровград, съдебносчетоводен експерт.
Величка Иванова Тодорова - Хасково, икономика и организация на материално-техническото снабдяване, нормиране и ефективно използване на материалите.
Светослава Николова Стоянова - Хасково, магистър по международни икономически отношения, аграрна икономика.
Милена Горанова Зетова - Димитровград, икономист-счетоводител.
Николай Огнянов Бюлбюлев - Свиленград, счетоводител, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автотехническа експертиза.
Маргарита Миткова Попова - Стара Загора, банково, застрахователно и осигурително дело, финанси, счетоводство.
Иванка Колева Вълкова - Димитровград, стопанско управление и администрация; счетоводство, финанси и контрол.
Недялко Георгиев Думанов - Хасково, прогнозиране и планиране на икономически системи, икономист, банков служител.
Николай Тодоров Стайков - Хасково, икономист.
Иванка Славчева Янкова - Димитровград, икономист, счетоводител.
Жулиета Михайлова Ламбова - Хасково, икономика и организация на вътрешната търговия, счетоводител.
Таня Ганчева Ангелова - Димитровград, счетоводство и контрол.
Мария Ганчева Кръстева - Харманли, икономист, счетоводител.
Милена Георгиева Пашинова-Иванова - Хасково, икономика и управление на индустрията, оценка права на интелектуалната и индустриалната собственост и други фактически отношения.
Митко Ангелов Иванов - Хасково, счетоводство и контрол, организатор продажби.
Румяна Илиева Бончева - Хасково, икономист, финанси и кредит.
ДРУГИ:
Златка Николова Митева - Хасково, икономист-счетоводител.

5. Клас "Съдебни инженерно-технически експертизи"

5.1. Вид: Съдебна инженерно-техническа експертиза
Петър Ангелов Венков - Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
Михаил Ангелов Хаджиангелов - Хасково, машинен инженер-електромеханик - минна електромеханика, оценител на машини и съоръжения.
Христо Асенов Араклиев - Хасково, специалност - съобщителна и осигурителна техника и системи, квалификация - измерване в кабелни линии и съоръжения, селищни и магистрални кабелни линии, трафикът в съобщителните системи, обследване на енергийната ефективност на сгради и сертифициране на сгради.
Петко Стоянов Петров - Хасково, машинен инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Недялко Атанасов Апостолов - Хасково, специалист "Автомобилен транспорт, трактори и коли", инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров - Харманли, двигатели с вътрешно горене - машинен инженер.
Никола Тодев Делчев - Хасково, инженер-геодезист, проектант, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата, на земеделски земи.
Лидия Пенчева Господинова - Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Веселинка Лозева Русева-Ангелова - Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Татяна Милкова Мирчева - Хасково, строителен инженер по транспортно строителство, оценител недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Донка Иванова Янчева - Хасково, инженер по геодезия, картография и фотограметрия, оценител на недвижими имоти, правоспособно лице по кадастъра.
Димчо Стефанов Трендафилов - Харманли, геодезист, строителнотехнически и оценъчни експертизи.
Димитрия Минкова Желева - с. Динево, община Хасково, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Стоян Николов Къналиев - Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов - Димитровград, оценител машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Албена Рускова Желязкова - Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.
Инж. Светла Димитрова Стоилова - Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова - Хасково, икономист - организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Инж. Димитринка Владимирова Никлина - Хасково, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Христо Димитров Щерев - Свиленград, специалност "Технология на машиностроенето и металите", квалификация "Дипломиран стопански ръководител" (мениджър), вид експертизи: "Съдебна инженерно-техническа експертиза" и "Съдебна инженерно-технологична експертиза".
Инж. Драгомир Енев Колев - Хасково, магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на правоспособните лица по кадастър.
Тихомир Недев Георгиев - Хасково, инженер-геодезист.
Василка Ангелова Димова - Хасково, специалност архитект, оценител на недвижими имоти, експерт-оценител на инвестиционен проект.
Маринка Василева Кавракирова - Хасково, оценител на машини и съоръжения.
Тянко Манолов Хрингов - Димитровград, двигатели с вътрешно горене.
Петър Ангелов Петров - Хасково, маркшайдерство и геодезия.
5.2. Вид: Съдебна автотехническа експертиза
Петко Стоянов Петров - Хасково, машинен инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Недялко Атанасов Апостолов - Хасково, специалист "Автомобилен транспорт, трактори и коли", инженерно-технически експертизи.
Христо Генов Русев - Хасково, специалист "Двигатели с вътрешно горене", автотехнически и оценителни експертизи.
Станимир Костов Петров - Харманли, двигатели с вътрешно горене - машинен инженер.
Стоян Николов Къналиев - Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов - Димитровград, оценител машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Любомир Щерев Милушев - Хасково, експлоатация на автотранспортна техника.
Грозю Иванов Митев - Хасково, автоекспертизи и оценки.
Недялко Христозов Иванов - Харманли, преподавател-инструктор.
Николай Огнянов Бюлбюлев - Свиленград, счетоводител, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автотехническа експертиза.
Илиян Димитров Павлов - Димитровград, застраховане и социално дело, автотехническа експертиза и пазарна стойност.
Николай Александров Савов - Стара Загора, строителен инженер, автотехнически експерт.
5.3. Вид: Съдебна инженерно-технологична експертиза
Петко Стоянов Петров - Хасково, машинен инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Недялко Атанасов Апостолов - Хасково, специалист "Автомобилен транспорт, трактори и коли", инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров - Харманли, двигатели с вътрешно горене - машинен инженер.
Димитрия Минкова Желева - с. Динево, община Хасково, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Стоян Николов Къналиев - Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов - Димитровград, оценител на машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Инж. Димитринка Владимирова Никлина -
Хасково, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Христо Димитров Щерев - Свиленград, специалност "Технология на машиностроенето и металите", квалификация "Дипломиран стопански ръководител" (мениджър), вид експертизи: "Съдебна инженерно-техническа експертиза" и "Съдебна инженерно-технологична експертиза".
5.4. Вид: Съдебна компютърно-техническа експертиза
Златка Василева Игнатова - Хасково, инженер по електроника и автоматика, оценка на машини и съоръжения, експерт-оценител на машини, сгради, съоръжения и оборотни средства.
5.5. Вид: Съдебна строително-техническа експертиза
Лидия Пенчева Господинова - Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Веселинка Лозева Русева-Ангелова - Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Татяна Милкова Мирчева - Хасково, строителен инженер по транспортно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Донка Иванова Янчева - Хасково, инженер по геодезия, картография и фотограметрия, оценител на недвижими имоти, правоспособно лице по кадастъра.
Христо Петров Стоев - Хасково, строителен техник и геодезист, оценител на недвижими имоти.
Екатерина Александрова Стоева - Хасково, инженер - промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценка на недвижими имоти.
Димчо Стефанов Трендафилов - Харманли, геодезист, строителнотехнически и оценъчни експертизи.
Димитрия Минкова Желева - с. Динево, община Хасково, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Емилия Димитрова Пенева - Димитровград, архитект, проектант.
Инж. Албена Рускова Желязкова - Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения, оценител на недвижими имоти, оценител на земеделски земи.
Инж. Светла Димитрова Стоилова - Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова - Хасково, икономист - организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Инж. Димитринка Владимирова Никлина - Хасково, строителен инженер по промишлено и гражданско строителство.
Тихомир Недев Георгиев - Хасково, инженер-геодезист.
Петър Ангелов Петров - Хасково, маркшайдерство и геодезия.
5.6. Вид: Съдебно-пожаротехническа експертиза
Тодор Богданов Крайчев - Харманли, противопожарна техника и безопасност.
5.7. Вид: Съдебно-енергийна експертиза
Стоян Николов Къналиев - Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.

6. Клас "Съдебно-биологични експертизи"

6.1. Вид: Съдебно-ботаническа експертиза
Петьо Косев Иванов - Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист - маркетинг и мениджмънт.
Васил Петров Петров - Харманли, агроном-полевъд.
6.2. Вид: Съдебно-зоологическа експертиза
6.3. Вид: Съдебно-микробиологична експертиза
6.4. Вид: Съдебно-ентомологична експертиза
Петьо Косев Иванов - Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист - маркетинг и мениджмънт.
Васил Петров Петров - Харманли, агроном-полевъд.
6.5. Вид: Съдебно-екологична експертиза
Петьо Косев Иванов - Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист - маркетинг и мениджмънт.
Васил Петров Петров - Харманли, агроном-полевъд.

7. Клас "Експертизи на материали, вещества и изделия"

7.1. Вид: Съдебно-химическа експертиза
Мая Иванова Кичева - София, д-р по биохимия - специалност "Молекулярна и функционална биохимия", квалификация - "Биохимия - ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране", молекулярна биология - ДНК и РНК анализ чрез PCR.
7.2. Вид: Съдебно-физическа експертиза
Петко Стоянов Петров - Хасково, машинен инженер и експерт по автотехническа експертиза.
Мариана Тодорова Тодорова - Хасково, икономист - организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
7.3. Вид: Съдебна физико-химическа експертиза

8. Клас "Съдебни селскостопански експертизи"

8.1. Вид: Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Делчо Петров Дойков - Харманли, ветеринарен техник.
8.2. Вид: Съдебно-агротехническа експертиза
Петьо Косев Иванов - Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист - маркетинг и мениджмънт.
Стефан Любенов Вангелов - Хасково, специалност "Икономика и организация на промишленото производство" - съдебно-стокови експертизи, агроном, оценител на земеделски земи, трайни насаждения и земеделска продукция.
Васил Петров Петров - Харманли, агроном-полевъд.

9. Клас "Съдебно-изкуствоведски експертизи"

Татяна Христова Форева - София, специалност "Керамика", допълнителна квалификация - художник в областта на скулптура, графика, живопис, приложно изкуство, иконография, стари предмети с художествена стойност.

10. Клас "Оценителни експертизи"

Кети Вълкова Райчева - Хасково, съдебносчетоводни и икономически експертизи, оценителна експертиза на ДМА (движими вещи).
Иван Григоров Петрунов - Хасково, магистър по счетоводство и контрол, професионална квалификация "Съдебносчетоводен експерт" - лицензиран оценител на недвижими имоти, сертифициран оценител на търговски предприятия и вземания от КНОБ.
Огнян Николов Бюлбюлев - Свиленград, икономист-счетоводител, специалист банки и банково дело, експерт-оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, експерт-оценител на земеделски земи и трайните насаждения, експерт-оценител на недвижими имоти и строителството, съдебно-стокови експертизи, съдебно-финансови експертизи, съдебносчетоводни експертизи, съдебно-митнически експертизи.
Стефания Добрева Иванова - Харманли, икономист, оценка на държавни предприятия.
Мариана Димова Ангелова - Димитровград, експерт по съдебносчетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи - машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Иванка Борисова Христова - Хасково, лицензиран оценител на недвижими имоти.
Шинко Георгиев Забунов - Хасково, икономист-счетоводител, експерт по съдебносчетоводни и финансово-ценови експертизи, експерт по цени и ценообразуване (оценки на движими и недвижими ДМА, включително земи, терени и сгради) - оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Нено Тодоров Ненов - Харманли, оценка на стоково-материални ценности и финансово-икономически анализи.
Петър Ангелов Венков - Хасково, машинен инженер, оценител на търговски предприятия и вземания, дялове и акции, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения, земеделски земи и трайни насаждения.
Михаил Ангелов Хаджиангелов - Хасково, машинен инженер-електромеханик - минна електромеханика, оценител на машини и съоръжения.
Недялко Атанасов Апостолов - Хасково, специалист "Автомобилен транспорт, трактори и коли", инженерно-технически експертизи.
Станимир Костов Петров - Харманли, двигатели с вътрешно горене - машинен инженер.
Никола Тодев Делчев - Хасково, инженер-геодезист, проектант, експерт-оценител на недвижими имоти и сгради - паметници на културата, на земеделски земи.
Лидия Пенчева Господинова - Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Веселинка Лозева Русева-Ангелова - Хасково, строителен инженер и оценител на недвижими имоти.
Татяна Милкова Мирчева - Хасково, строителен инженер по транспортно строителство, оценител на недвижими имоти, земеделски земи и трайни насаждения.
Донка Иванова Янчева - Хасково, инженер по геодезия, картография и фотограметрия, оценител на недвижими имоти, правоспособно лице по кадастъра.
Екатерина Александрова Стоева - Хасково, инженер - промишлено и гражданско строителство - конструкции, оценка на недвижими имоти.
Димчо Стефанов Трендафилов - Харманли, геодезист, строителнотехнически и оценъчни експертизи.
Стоян Николов Къналиев - Свиленград, машинен инженер, оценител на машини и съоръжения.
Марияна Христова Иванова - Димитровград, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения.
Петър Танев Ценов - Димитровград, оценител на машини и съоръжения, съдебна автотехническа експертиза.
Грозю Иванов Митев - Хасково, автоекспертизи и оценки, оценка стойността на автомобили и оценка щети на автомобили.
Инж. Албена Рускова Желязкова - Димитровград, инженерно-технически експертизи, други съдебни експертизи, оценител на машини и съоръжения (без леки коли), оценител на недвижими имоти (без паметници на културата), оценител на земеделски земи (без гори).
Инж. Светла Димитрова Стоилова - Хасково, строителен инженер, оценител на недвижими имоти, извършва оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражнява строителен надзор.
Мариана Тодорова Тодорова - Хасково, икономист - организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Златка Василева Игнатова - Хасково, инженер по електроника и автоматика, оценка на машини и съоръжения, експерт-оценител на машини, сгради, съоръжения и оборотни средства.
Инж. Димитринка Владимирова Никлина - Хасково, оценител на недвижими имоти.
Христо Димитров Щерев - Свиленград, специалност "Технология на машиностроенето и металите", квалификация "Дипломиран стопански ръководител" (мениджър), вид експертизи: "Съдебна инженерно-техническа експертиза" и "Съдебна инженерно-технологична експертиза".
Нели Христова Енчева - Димитровград, специалност "Машини и апарати за ХВП", квалификация "Оценител на недвижими имоти".
Инж. Драгомир Енев Колев - Хасково, магистър-инженер по геодезия, фотограметрия и картография, оценител на недвижими имоти, вписан в регистъра на правоспособните лица по кадастър.
Маринка Василева Кавракирова - Хасково, оценител на движими вещи, машини и съоръжения.
Николай Огнянов Бюлбюлев - Свиленград, счетоводител, оценител на машини и съоръжения, активи - движимо имущество, автотехническа експертиза.
Стефан Любенов Вангелов - Хасково, специалност "Икономика и организация на промишленото производство" - съдебно-стокови експертизи, агроном, оценител на земеделски земи, трайни насаждения и земеделска продукция - оценител на земи, гори, трайни насаждения, всички видове селскостопанска продукция, всичко, свързано със селското стопанство.
Татяна Христова Форева - Хасково, специалност "Керамика", допълнителна квалификация - художник в областта на скулптура, графика, живопис, приложно изкуство, иконография, стари предмети с художествена стойност - оценка на произведения на изкуството.
Иван Стойков Иванов - Хасково, инженер по промишлено и гражданско строителство, оценител на недвижими имоти, машини и съоръжения (движими вещи), вид експертизи: "Съдебна финансово-икономическа експертиза".
Петьо Косев Иванов - Димитровград, експерт-оценител на недвижими имоти и земеделски земи, инженер-агроном, специалист - маркетинг и мениджмънт.
Валентина Димитрова Димитрова - Харманли, златар, външнотърговски сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, изкупуване на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни, изработка, преработка и ремонт на благородни метали и скъпоценни камъни, продажба на изделия от благородни метали и скъпоценни камъни от местно производство и внос.
Руска Динева Тодорова - Димитровград, икономист, съдебносчетоводен експерт, оценител на цели предприятия.

11. Клас "Други съдебни експертизи"

Мая Иванова Кичева - София, д-р по биохимия - специалност "Молекулярна и функционална биохимия", квалификация - "Биохимия - ензимен анализ, хроматографски и електрофоретични техники за разделяне на белтъци, блотинг, имунохимични техники за детекция, фосфорилиране", молекулярна биология - ДНК и РНК анализ чрез PCR, молекулярно-генетична идентификация и определяне произход на животни и пол на птици, определяне състав и произход на хранителни продукти, суровини и фуражи, включително генномодифицирани организми (ГМО), с молекулярно-генетични методи, експертиза по писмени данни.
Николай Гинчев Тюфекчиев - София, специалист молекулярна биология.
Борис Петров Шахов - София, съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход, съдебномедицинска експертиза за идентификация на човек, специалност "Молекулярна биология", специализация "Микробиология".
Владимир Георгиев Матеев - Хасково, инженер по горско стопанство, съдебно-лесотехническа експертиза.
Мариана Димова Ангелова - Димитровград, експерт по съдебносчетоводни и финансово-икономически експертизи, оценител на движими вещи и недвижими имоти и други активи - машини и съоръжения, оценител на земеделски земи, оценка на бижута и скъпоценни камъни.
Мими Делчева Иванова - Димитровград, експерт съдебносчетоводни експертизи, дипломиран патентен специалист, оценител на търговски марки.
Мариана Тодорова Тодорова - Хасково, икономист - организатор в строителството, строителен инженер на транспортно строителство, оценка на недвижими имоти.
Станка Николова Василева - Хасково, социално подпомагане и услуги.
Петко Генчев Колев - Хасково, минен техник, проектант на взривни работи втора степен.
Красимир Петров Цветков - Хасково, охрана на обществения ред и борба с престъпността, видеотехнически наблюдения.

Извадка от Неофициален раздел бр. 27 от 31.03.2017 г. на ДВ

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума