навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАПОВЕД № 8121з-140 ОТ 24 ЯНУАРИ 2017 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В МВР ЗА СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И 3 И АЛ. 3 ЗМВР

В сила от 01.02.2017 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г., доп. ДВ. бр.30 от 11 Април 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г., доп. ДВ. бр.14 от 13 Февруари 2018г., доп. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 10 Март 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи нареждам:
Утвърждавам Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР съгласно приложение № 1, приложение № 2 и приложение № 3.
Отменям Заповед № 8121з-212 от 24.02.2015 г. за утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР (ДВ, бр. 21 от 2015 г.), изменена със заповеди № 8121з-255 от 6.03.2015 г., № 8121з-295 от 20.03.2015 г., № 8121з-345 от 31.03.2015 г., № 8121з-391 от 9.04.2015 г., № 8121з-943 от 6.08.2015 г., № 8121з-1044 от 1.09.2015 г., № 8121з-671 от 30.06.2016 г., № 8121з-1003 от 13.09.2016 г., № 8121з-1197 от 20.10.2016 г. и № 8121з-1469 от 30.11.2016 г.
Заповедта влиза в сила от 1.02.2017 г.

Приложение № 1

(Доп. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 14.03.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 10.11.2017 г., доп.  - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 26.01.2018 г., доп.  - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 21.05.2018 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2020 г., в сила от 19.02.2020 г.)


Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР

 

 А. Държавни служители с висше образование

Длъжностно наименование

Специфично наименование

Вид длъжност

Минимална образователно-квалификационна степен или образователна и научна степен

Минимален професионален стаж

I.

Ръководство на МВР

1

Главен секретар на МВР

Главен комисар

Висша ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник главен секретар на МВР

Главен комисар

Висша ръководна

Магистър

10 г.

ІІ.

Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП)

1

Директор (главна дирекция)

Главен комисар

Висша ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор (главна дирекция)

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Директор (дирекция в главна дирекция)

Старши комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Заместник-директор (дирекция в главна дирекция)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

5

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

(нова - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 26.01.2018 г.)  Заместник-началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

6

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

7

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

8

Главен разследващ полицай (в отдел в главна дирекция)

Държавен инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

6 г.

(нова - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 21.05.2018 г.) Главен разследващ полицай (в териториално звено на ГДБОП с район на действие на територията на гр. София)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

6 г.

(нова - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 21.05.2018 г.) Главен разследващ полицай (в териториално звено на ГДБОП с район на действие извън територията на гр. София)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

6 г.

9

Главен разследващ полицай (в сектор в главна дирекция)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

10

Старши разследващ полицай (в главна дирекция)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

11

Старши разследващ полицай (в териториално звено на ГДБОП с район на действие на територията на гр. София)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

12

Старши разследващ полицай (в териториално звено на ГДБОП с район на действие извън територията на гр. София)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

13

Разследващ полицай (в главна дирекция)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

14

Разследващ полицай (в териториално звено на ГДБОП с район на действие на територията на гр. София)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

15

Разследващ полицай (в териториално звено на ГДБОП с район на действие извън територията на гр. София )

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

16

Младши разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

17

Разузнавач I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

18

Разузнавач II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

19

Разузнавач ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

20

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

21

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

22

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

23

Полицейски инспектор I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

24

Полицейски инспектор II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

25

Полицейски инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

26

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

27

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

28

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІ.1.

ГДНП и ГДБОП (териториални звена с район на действие на територията на гр. София)

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

4

Разузнавач ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

5

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

6

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

7

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

8

Полицейски инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

9

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

 ІІ.2.

ГДНП и ГДБОП (териториални звена с район на действие извън територията на гр. София)

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

4

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

5

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

6

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

7

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

8

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

9

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІ.3.

Дирекция "Жандармерия"

1

Директор (дирекция в главна дирекция)

Старши комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Заместник-директор (дирекция в главна дирекция)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Полицейски инспектор I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

7

Полицейски инспектор II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

8

Полицейски инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

9

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІ.3.1.

Зонално жандармерийско управление (ЗЖУ) - София

1

Началник I степен (ЗЖУ)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Заместник-началник I степен (ЗЖУ)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

3

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Полицейски инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

6

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

7

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІ.3.2.

Зонални жандармерийски управления (в страната)

1

Началник II степен (ЗЖУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

2

Заместник-началник II степен (ЗЖУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

3

Началник III степен (ЗЖУ)

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Заместник-началник III степен (ЗЖУ)

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

6

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

7

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

8

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

9

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІІ.

Главна дирекция "Гранична полиция"

1

Директор (главна дирекция)

Главен комисар

Висша ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор (главна дирекция)

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Директор (дирекция в главна дирекция)

Старши комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Заместник-директор (дирекция в главна дирекция)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

5

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

6

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

7

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

8

Главен разследващ полицай (в отдел в главна дирекция)

Държавен инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

6 г.

9

Старши разследващ полицай (РДГП)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

10

Старши разследващ полицай (ГПУ)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

11

Разследващ полицай (РДГП)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

12

Разследващ полицай (ГПУ)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

13

Младши разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

14

Разузнавач I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

15

Разузнавач II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

16

Разузнавач ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

17

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

18

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

19

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

20

Полицейски инспектор I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

21

Полицейски инспектор II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

22

Полицейски инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

23

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

24

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

25

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІІ.1.

Специализиран отряд "Въздушно наблюдение" (СОВН)

1

Началник (СОВН)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Заместник-началник (СОВН)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

3

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Старши пилот

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

6

Пилот

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

7

Борден инженер ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

8

Борден инженер ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

9

Борден инженер V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

10

Борден инженер VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІІ.2.

Регионални дирекции "Гранична полиция" (РДГП)

1

Директор

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Заместник-директор

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

3

Началник (БГПК - Созопол)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник (БГПК - Видин)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

6

Заместник-началник (БГПК - Созопол)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

7

Заместник-началник (БГПК - Видин)

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

8

Началник на група кораби

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

9

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

10

Командир на кораб над 100 БРТ (бруто регистър тона)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

11

Командир на кораб до 100 БРТ

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

12

Главен щурман

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

13

Старши щурман

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

14

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

15

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

16

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

17

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

18

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

19

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІІ.2.1.

Гранични полицейски управления

1

Началник I степен (ГПУ)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Заместник-началник I степен (ГПУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

3

Началник II степен (ГПУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

4

Началник на сектор (ГПУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник I степен (ГКПП)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

6

Заместник-началник I степен (ГКПП)

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

7

Началник II степен (ГКПП)

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

8

Заместник-началник II степен (ГКПП)

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

9

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

10

Началник III степен (ГКПП)

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

11

Началник на смяна (ГКПП)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

12

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

13

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

14

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

15

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІV.

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

1

Директор (главна дирекция)

Главен комисар

Висша ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор (главна дирекция)

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Директор (дирекция в главна дирекция)

Старши комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Заместник-директор (дирекция в главна дирекция)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

5

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

6

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

7

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

8

Инспектор I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

9

Инспектор II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

10

Инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

11

Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

12

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

13

Инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

14

Инспектор по ЗН I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

15

Инспектор по ЗН II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

16

Инспектор по ЗН ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

17

Инспектор по ЗН ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

18

Инспектор по ЗН V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

19

Инспектор по ЗН VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІV.1.

Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН)

1

Директор

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

7

Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

8

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

9

Инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

10

Инспектор по ЗН ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

11

Инспектор по ЗН ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

12

Инспектор по ЗН V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

13

Инспектор по ЗН VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІV.1.1.

СДПБЗН, районни служби "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН)

1

Началник (РСПБЗН)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

4

Началник на участък

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

6

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

7

Инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

8

Инспектор по ЗН ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

9

Инспектор по ЗН V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

10

Инспектор по ЗН VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІV.2.

Регионални дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН)

1

Директор (РДПБЗН І степен)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Директор  (РДПБЗН ІІ степен)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

3

Директор (РДПБЗН ІІІ степен)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

7

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

9

Инспектор по ЗН ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Инспектор по ЗН V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Инспектор по ЗН VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІV.2.1.

РДПБЗН, районни служби "Пожарна безопасност и защита на населението"

1

Началник (РСПБЗН І степен)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

2

Началник (РСПБЗН ІІ степен)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник (РСПБЗН ІІІ степен)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Началник на участък

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

7

Инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

8

Инспектор по ЗН V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

9

Инспектор по ЗН VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

V.

Дирекция "Вътрешна сигурност"

1

Директор

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Разузнавач I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

7

Разузнавач II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

8

Разузнавач ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

9

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

12

(нова - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 14.03.2017 г.) Полицейски инспектор І степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

13

(нова - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 14.03.2017 г.) Полицейски инспектор ІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

14

(нова - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 14.03.2017 г.) Полицейски инспектор ІІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

15

(нова - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 14.03.2017 г.) Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

16

(нова - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 14.03.2017 г.) Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

17

(нова - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 14.03.2017 г.) Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

Не се изисква

VІ.

Дирекция "Миграция"

1

Директор

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Полицейски инспектор I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

7

Полицейски инспектор II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

8

Полицейски инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

9

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

VІ.1.

ДМ, Специален дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) - София

1

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

4

Полицейски инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

5

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

6

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

7

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

VІ.2.

ДМ, СДВНЧ - Любимец

1

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

4

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

5

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

6

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

VІІ.

Специализиран отряд за борба с тероризма (СОБТ)

1

Командир

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-командир

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Разузнавач I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

7

Разузнавач II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

8

Разузнавач ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

9

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

VІІ.1.

СОБТ (териториални звена с район на действие извън територията на гр. София)

1

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

2

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

3

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

4

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

5

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

VІІІ.

Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)

1

Директор

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник - директор

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Заместник-началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

5

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

6

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

7

Старши оперативен дежурен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

(нова - ДВ, бр. 20 от 2020 г., в сила от 19.02.2020 г.) Главен разследващ полицай (в сектор)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

8

Старши разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

9

Разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

10

Младши разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

11

Разузнавач ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

12

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

13

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

14

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

15

Полицейски инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

16

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

17

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

18

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

VІІІ.1.

СДВР, районни управления (РУ)

1

Началник (РУ)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Заместник-началник (РУ)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

3

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Началник на участък

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Старши разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

7

Разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Младши разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

9

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

12

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

13

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

14

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІХ.

Областни дирекции на МВР (ОДМВР)

1

Директор I степен

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Директор IІ степен

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Директор IІІ степен

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

4

Заместник-директор I степен

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

5

Заместник-директор II степен

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

6

Заместник-директор IІІ степен

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

7

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

8

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

9

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

10

(зал. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 10.11.2017 г.)

 

 

 

 

11

(зал. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 10.11.2017 г.)

 

 

 

 

12

(зал. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 10.11.2017 г.)

 

 

 

 

13

(зал. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 10.11.2017 г.)

 

 

 

 

14

(зал. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 10.11.2017 г.)

 

 

 

 

15

(зал. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 10.11.2017 г.)

 

 

 

 

16

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

17

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

18

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

19

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

20

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

21

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІХ.1.

ОДМВР, районни управления

1

Началник I степен (РУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

2

Началник ІІ степен (РУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

3

Началник IІІ степен (РУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Началник на участък

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

7

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

9

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

10

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІХ.2.

(нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 10.11.2017 г.) Отдел "Разследване"

1

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Началник на сектор

Главен инспек-тор

Ръководна

Магистър

6 г.

3

Главен разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

6 г.

4

Старши разследващ полицай в ОДМВР

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

5

Старши разследващ полицай в РУ

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

6

Разследващ полицай в ОДМВР

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

7

Разследващ полицай в РУ

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Младши разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

Х.

Дирекция "Инспекторат"(ДИ) 

1

Директор

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Държавен инспектор

Държавен инспектор

Изпълнителска

Магистър

7 г.

5

Главен инспектор

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

6

Старши инспектор

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

ХІ.

Институт по психология (ИП)

1

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Специалист I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

4

Специалист II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

5

Специалист ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

6

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

7

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ХІ.1.

ИП (структурни звена в страната)

1

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

2

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

3

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

4

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ХІІ.

Академия на МВР (АМВР)

1

Ректор

Старши комисар

Ръководна

Доктор

10 г.

2

Заместник-ректор

Комисар

Ръководна

Доктор

10 г.

3

Декан

Комисар

Ръководна

Доктор

8 г.

4

Заместник-декан

Комисар

Ръководна

Доктор

8 г.

5

Ръководител на катедра

Главен инспектор

Ръководна

Доктор

6 г.

6

Професор

Държавен инспектор

Изпълнителска

Доктор

5 г.

7

Доцент

Държавен инспектор

Изпълнителска

Доктор

3 г.

8

Главен асистент

Инспектор

Изпълнителска

Доктор

2 г.

9

Асистент

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

не се изисква

10

Старши преподавател

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

3 г.

11

Преподавател

Инспектор

Изпълнителска

Магистър

не се изисква

12

Главен инструктор (ЦБПС)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

13

Старши инструктор (ЦБПС)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ХІІ. 1.

Центрове за специализация и професионална подготовка (ЦСПП)

1

Директор (ЦСПП)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Заместник-директор (ЦСПП)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Ръководител на секция

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

4

Старши преподавател

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

5

Преподавател

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ХІІІ.

Дирекция "Международно оперативно сътрудничество"

1

Директор

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

3

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Задграничен представител I степен

 

Ръководна

Магистър

7 г.

5

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Задграничен представител IІ степен

 

Изпълнителска

Магистър

5 г.

7

Разузнавач I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

8

Разузнавач II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

9

Разузнавач ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

10

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

11

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

12

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

Забележки:   

 1. Изискването за минимална образователно-квалификационна степен на висшето образование "бакалавър" е по смисъла на чл. 42, ал. 1, т. 1, буква "б" от Закона за висшето образование.

 2. Изискването за образователно-квалификационна степен "бакалавър" за заемане на длъжностите за разследващи полицаи се отнася само за лица, придобили бакалавърска степен в Академията на МВР.   

 3. При изготвяне на документи специфичното наименование на длъжността, която заема държавният служител, се изписва пред имената на служителя.

 
Приложение № 2

(Изм. - ДВ, бр. 20 от 2020 г., в сила от 19.02.2020 г.)

Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР   

Б. Държавни служители със средно образование

Длъжностно наименование

Специфично наименование

Вид длъжност

Минимален професионален стаж

1

Началник на противопожарен участък

Младши експерт

Младши изпълнителска

3 г.

2

Началник на дежурна смяна (ГДПБЗН)

Младши експерт

Младши изпълнителска

2 г.

3

Главен боцман

Младши експерт

Младши изпълнителска

2 г.

4

Командир на кораб до 20 БРТ

Младши експерт

Младши изпълнителска

3 г.

5

Командир на отделение

Младши експерт

Младши изпълнителска

2 г.

6

Командир на екип (ГДПБЗН)

Младши експерт

Младши изпълнителска

2 г.

7

Младши експерт 

Младши експерт

Младши изпълнителска

2 г.

8

Младши разузнавач 

Младши експерт

Младши изпълнителска

2 г.

9

(изм. - ДВ, бр. 20 от 2020 г., в сила от 19.02.2020 г.) Младши полицейски инспектор  

Младши експерт

Младши изпълнителска

не се изисква

10

Младши оперативен дежурен

Младши експерт

Младши изпълнителска

2 г.

11

Младши инструктор

Младши експерт

Младши изпълнителска

2 г.

12

Борден техник

Младши експерт

Младши изпълнителска

2 г.

13

Младши инспектор І степен (ГДПБЗН)

Младши инспектор

Младши изпълнителска

2 г.

14

Старши полицай

Младши инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

15

Старши пожарникар

Младши инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

16

Старши пожарникар /Старши спасител

Младши инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

17

Старши спасител (ГДПБЗН)

Младши инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

18

Младши инспектор ІІ степен (ГДПБЗН)

Младши инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

19

Младши автоконтрольор I степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

20

Водач на оперативен автомобил I степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

21

Водач на специален автомобил I степен (ГДПБЗН)

Младши инспектор

Младши изпълнителска

1 г.

22

Полицай

Младши инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

23

Пожарникар

Младши инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

24

Пожарникар/Спасител

Младши инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

25

Младши инспектор ІІІ степен (ГДПБЗН)

Младши инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

26

Спасител (ГДПБЗН)

Младши инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

27

Младши автоконтрольор IІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

28

Водач на оперативен автомобил IІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

29

Водач на специален автомобил IІ степен (ГДПБЗН)

Младши инспектор

Младши изпълнителска

не се изисква

Забележка.

При изготвяне на документи специфичното наименование на длъжността, която заема държавният служител, се изписва пред имената на служителя.


Приложение № 3

оп.  - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 26.01.2018 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2020 г., в сила от 19.02.2020 г.)

Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР   

В. Лица, работещи по трудово правоотношение

Длъжностно наименование

КОД по НКПД

I.

РЪКОВОДНИ, АНАЛИТИЧНИ И ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 

Образователно-квалификационна степен бакалавър и магистър; образователна и научна степен доктор

 

 

1

Заместник-министър

1111

7013

2

Началник на политически кабинет, министър

1111

7014

3

Парламентарен секретар

1112

7049

4

Съветник, министър

2422

6049

5

Експерт, кабинета на министър

2422

6050

6

Главен експерт/помощник, главен секретар на МВР

2422

6041

7

Директор, институт

1223

7003

8

Заместник-директор, институт

1223

7004

9

Началник клиника

1342

7010

10

Ръководител, катедра

1345

9012

11

Професор

2422

7083

12

Професор, висше училище

2310

7005

13

Доцент

2422

7082

14

Доцент, висше училище

2310

7004

15

Управител, лечебно заведение

1342

7003

16

Началник сектор

1219

6019

17

Лекар/заместник-началник клиника

2211

7001

18

Главен асистент

2422

7080

19

Главен асистент, висше училище

2310

7003

20

Асистент

2422

7081

21

Асистент, висше училище

2310

7002

22

Старши преподавател, висше училище    

2310

7007

23

Преподавател, висше училище                          

2310

6001

24

Преподавател, център за професионално обучение 

2320

5009

25

Началник, строителен обект

1323

7006

26

Ръководител, група

1219

5012

27

Лекар, началник отделение

1342

7011

28

Лекар/началник операционен блок                

2211

7001

29

Лекар/заместник-началник отделение

2211