навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАПОВЕД № 8121з-140 ОТ 24 ЯНУАРИ 2017 Г. ОТНОСНО УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В МВР ЗА СЛУЖИТЕЛИ ПО ЧЛ. 142, АЛ. 1, Т. 1 И 3 И АЛ. 3 ЗМВР

В сила от 01.02.2017 г.
Издадена от министъра на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 2017г., доп. ДВ. бр.30 от 11 Април 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 Декември 2017г., доп. ДВ. бр.14 от 13 Февруари 2018г., доп. ДВ. бр.48 от 8 Юни 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 10 Март 2020г., доп. ДВ. бр.23 от 14 Март 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.78 от 4 Септември 2020г., доп. ДВ. бр.91 от 23 Октомври 2020г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


На основание чл. 33, т. 9 и чл. 143, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи нареждам:
Утвърждавам Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР съгласно приложение № 1, приложение № 2 и приложение № 3.
Отменям Заповед № 8121з-212 от 24.02.2015 г. за утвърждаване на Класификатор на длъжностите в МВР (ДВ, бр. 21 от 2015 г.), изменена със заповеди № 8121з-255 от 6.03.2015 г., № 8121з-295 от 20.03.2015 г., № 8121з-345 от 31.03.2015 г., № 8121з-391 от 9.04.2015 г., № 8121з-943 от 6.08.2015 г., № 8121з-1044 от 1.09.2015 г., № 8121з-671 от 30.06.2016 г., № 8121з-1003 от 13.09.2016 г., № 8121з-1197 от 20.10.2016 г. и № 8121з-1469 от 30.11.2016 г.
Заповедта влиза в сила от 1.02.2017 г.

Приложение № 1

(Доп. - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 14.03.2017 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 10.11.2017 г., доп.  - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 26.01.2018 г., доп.  - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 21.05.2018 г., доп. - ДВ, бр. 20 от 2020 г., в сила от 19.02.2020 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г., доп. - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.11.2020 г.)


Класификатор на длъжностите в МВР за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 ЗМВР

 

 А. Държавни служители с висше образование

Длъжностно наименование

Специфично наименование

Вид длъжност

Минимална образователно-квалификационна степен или образователна и научна степен

Минимален професионален стаж

I.

Ръководство на МВР

1

Главен секретар на МВР

Главен комисар

Висша ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник главен секретар на МВР

Главен комисар

Висша ръководна

Магистър

10 г.

ІІ.

Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) и Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" (ГДБОП)

1

Директор (главна дирекция)

Главен комисар

Висша ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор (главна дирекция)

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Директор (дирекция в главна дирекция)

Старши комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Заместник-директор (дирекция в главна дирекция)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

5

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

(нова - ДВ, бр. 14 от 2018 г., в сила от 26.01.2018 г.)  Заместник-началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

6

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

7

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

8

Главен разследващ полицай (в отдел в главна дирекция)

Държавен инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

6 г.

(нова - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 21.05.2018 г.) Главен разследващ полицай (в териториално звено на ГДБОП с район на действие на територията на гр. София)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

6 г.

(нова - ДВ, бр. 48 от 2018 г., в сила от 21.05.2018 г.) Главен разследващ полицай (в териториално звено на ГДБОП с район на действие извън територията на гр. София)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

6 г.

9

Главен разследващ полицай (в сектор в главна дирекция)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

10

Старши разследващ полицай (в главна дирекция)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

11

Старши разследващ полицай (в териториално звено на ГДБОП с район на действие на територията на гр. София)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

12

Старши разследващ полицай (в териториално звено на ГДБОП с район на действие извън територията на гр. София)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

13

Разследващ полицай (в главна дирекция)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

14

Разследващ полицай (в териториално звено на ГДБОП с район на действие на територията на гр. София)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

15

Разследващ полицай (в териториално звено на ГДБОП с район на действие извън територията на гр. София )

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

16

Младши разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

17

Разузнавач I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

18

Разузнавач II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

19

Разузнавач ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

20

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

21

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

22

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

23

Полицейски инспектор I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

24

Полицейски инспектор II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

25

Полицейски инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

26

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

27

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

28

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІ.1.

ГДНП и ГДБОП (териториални звена с район на действие на територията на гр. София)

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

4

Разузнавач ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

5

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

6

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

7

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

8

Полицейски инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

9

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

 ІІ.2.

ГДНП и ГДБОП (териториални звена с район на действие извън територията на гр. София)

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

4

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

5

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

6

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

7

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

8

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

9

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІ.3.

(нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.) ГДНП и ГДБОП, сектор "Специални тактически действия"

1

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

2

Тактически инспектор I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

3

Тактически инспектор II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

4

Тактически инспектор III степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

5

Тактически инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

6

Тактически инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

7

Тактически инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІ.3.1.

(отм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.)

ІІ.3.2.

(отм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.)

IIа.

(нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.) Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" (ГДЖСОБТ)

1

Директор (главна дирекция)

Главен комисар

Висша

ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор (главна дирекция)

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Директор (дирекция в главна дирекция)

Старши комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Заместник-директор (дирекция в главна дирекция)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

5

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

6

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

7

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

8

Експерт, специални операции, I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

9

Експерт, специални операции, II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

10

Експерт, специални операции, ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

11

Експерт, специални операции, ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

12

Експерт, специални операции, V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

13

Експерт, специални операции, VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

14

Полицейски инспектор I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

15

Полицейски инспектор II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

16

Полицейски инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

17

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

18

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

19

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІа.1.

Зонално жандармерийско управление (ЗЖУ) - София

1

Началник I степен (ЗЖУ)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Заместник-началник I степен (ЗЖУ)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

3

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Полицейски инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

6

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

7

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІа.1.1.

 ЗЖУ - София, сектор "Специални тактически действия"  

1

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

2

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

3

Тактически инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

4

Тактически инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

5

Тактически инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Тактически инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІа.2.

ЗЖУ (в страната); дирекция "Специални операции и борба с тероризма" (ДСОБТ), териториални звена с район на действие извън територията на гр. София

1

Началник II степен (ЗЖУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

2

Заместник-началник II степен (ЗЖУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

3

Началник III степен (ЗЖУ)

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Заместник-началник III степен (ЗЖУ)

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

6

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

7

Експерт, специални операции, ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

8

Експерт, специални операции, V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

9

Експерт, специални операции, VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

10

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

11

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

12

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІа.2.1.

 ЗЖУ (в страната), сектор "Специални тактически действия"  

1

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

2

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

3

Тактически инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

4

Тактически инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

5

Тактически инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІІ.

Главна дирекция "Гранична полиция"

1

Директор (главна дирекция)

Главен комисар

Висша ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор (главна дирекция)

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Директор (дирекция в главна дирекция)

Старши комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Заместник-директор (дирекция в главна дирекция)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

5

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

6

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

7

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

8

Главен разследващ полицай (в отдел в главна дирекция)

Държавен инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

6 г.

9

Старши разследващ полицай (РДГП)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

10

Старши разследващ полицай (ГПУ)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

11

Разследващ полицай (РДГП)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

12

Разследващ полицай (ГПУ)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

13

Младши разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

14

Разузнавач I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

15

Разузнавач II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

16

Разузнавач ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

17

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

18

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

19

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

20

Полицейски инспектор I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

21

Полицейски инспектор II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

22

Полицейски инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

23

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

24

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

25

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІІ.1.

Специализиран отряд "Въздушно наблюдение" (СОВН)

1

Началник (СОВН)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Заместник-началник (СОВН)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

3

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Старши пилот

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

6

Пилот

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

7

Борден инженер ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

8

Борден инженер ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

9

Борден инженер V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

10

Борден инженер VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

11

(нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.11.2020 г.) Специалист III степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

12

(нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.11.2020 г.)  Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

13

(нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.11.2020 г.)  Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

14

(нова - ДВ, бр. 91 от 2020 г., в сила от 01.11.2020 г.)  Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІІ.2.

Регионални дирекции "Гранична полиция" (РДГП)

1

Директор

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Заместник-директор

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

3

Началник (БГПК - Созопол)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник (БГПК - Видин)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

6

Заместник-началник (БГПК - Созопол)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

7

Заместник-началник (БГПК - Видин)

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

8

Началник на група кораби

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

9

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

10

Командир на кораб над 100 БРТ (бруто регистър тона)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

11

Командир на кораб до 100 БРТ

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

12

Главен щурман

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

13

Старши щурман

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

14

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

15

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

16

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

17

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

18

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

19

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІІ.2.1.

 (нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.) РДГП, сектор "Специални тактически действия"

1.

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

2.

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

4.

Тактически инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

5.

Тактически инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

6.

Тактически инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІІ.2.2.

(предишна подточка ІІІ.2.1 - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.) Гранични полицейски управления

1

Началник I степен (ГПУ)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Заместник-началник I степен (ГПУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

3

Началник II степен (ГПУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

4

Началник на сектор (ГПУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник I степен (ГКПП)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

6

Заместник-началник I степен (ГКПП)

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

7

Началник II степен (ГКПП)

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

8

Заместник-началник II степен (ГКПП)

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

9

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

10

Началник III степен (ГКПП)

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

11

Началник на смяна (ГКПП)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

12

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

13

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

14

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

15

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІІІ.2.2.1.

(нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.) ГПУ, група "Специални тактически действия"

1.

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

2.

Тактически инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

3.

Тактически инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІV.

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

1

Директор (главна дирекция)

Главен комисар

Висша ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор (главна дирекция)

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Директор (дирекция в главна дирекция)

Старши комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Заместник-директор (дирекция в главна дирекция)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

5

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

6

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

7

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

8

Инспектор I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

9

Инспектор II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

10

Инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

11

Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

12

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

13

Инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

14

Инспектор по ЗН I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

15

Инспектор по ЗН II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

16

Инспектор по ЗН ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

17

Инспектор по ЗН ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

18

Инспектор по ЗН V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

19

Инспектор по ЗН VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІV.1.

Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (СДПБЗН)

1

Директор

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

7

Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

8

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

9

Инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

10

Инспектор по ЗН ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

11

Инспектор по ЗН ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

12

Инспектор по ЗН V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

13

Инспектор по ЗН VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІV.1.1.

СДПБЗН, районни служби "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН)

1

Началник (РСПБЗН)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

4

Началник на участък

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

6

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

7

Инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

8

Инспектор по ЗН ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

9

Инспектор по ЗН V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

10

Инспектор по ЗН VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІV.2.

Регионални дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" (РДПБЗН)

1

Директор (РДПБЗН І степен)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Директор  (РДПБЗН ІІ степен)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

3

Директор (РДПБЗН ІІІ степен)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

7

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

9

Инспектор по ЗН ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Инспектор по ЗН V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Инспектор по ЗН VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІV.2.1.

РДПБЗН, районни служби "Пожарна безопасност и защита на населението"

1

Началник (РСПБЗН І степен)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

2

Началник (РСПБЗН ІІ степен)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник (РСПБЗН ІІІ степен)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Началник на участък

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

7

Инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

8

Инспектор по ЗН V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

9

Инспектор по ЗН VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

V.

Дирекция "Вътрешна сигурност"

1

Директор

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Разузнавач I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

7

Разузнавач II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

8

Разузнавач ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

9

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

12

(нова - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 14.03.2017 г.) Полицейски инспектор І степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

13

(нова - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 14.03.2017 г.) Полицейски инспектор ІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

14

(нова - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 14.03.2017 г.) Полицейски инспектор ІІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

15

(нова - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 14.03.2017 г.) Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

16

(нова - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 14.03.2017 г.) Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

17

(нова - ДВ, бр. 30 от 2017 г., в сила от 14.03.2017 г.) Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

Не се изисква

VІ.

Дирекция "Миграция"

1

Директор

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Полицейски инспектор I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

7

Полицейски инспектор II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

8

Полицейски инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

9

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

VІ.1.

ДМ, Специален дом за временно настаняване на чужденци (СДВНЧ) - София

1

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

4

Полицейски инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

5

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

6

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

7

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

VІ.2.

ДМ, СДВНЧ - Любимец

1

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

3

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

4

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

5

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

6

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

VІІ.

(отм. -  ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.)

VІІІ.

Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР)

1

Директор

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник - директор

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Заместник-началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

5

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

6

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

7

Старши оперативен дежурен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

(нова - ДВ, бр. 20 от 2020 г., в сила от 19.02.2020 г.) Главен разследващ полицай (в сектор)

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

8

Старши разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

9

Разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

10

Младши разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

11

Разузнавач ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

12

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

13

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

14

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

15

Полицейски инспектор ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

16

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

17

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

18

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

VІІІ.1.

СДВР, районни управления (РУ)

1

Началник (РУ)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Заместник-началник (РУ)

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

3

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

4

Началник на участък

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

5

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Старши разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

7

Разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Младши разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

9

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

10

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

11

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

12

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

13

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

14

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

VІІІ.2.

(нова -  ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.) СДВР, сектор "Специални тактически действия"

1.

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

2.

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

3.

Тактически инспектор III степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

4.

Тактически инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

5.

Тактически инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

6.

Тактически инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІХ.

Областни дирекции на МВР (ОДМВР)

1

Директор I степен

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Директор IІ степен

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Директор IІІ степен

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

4

Заместник-директор I степен

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

5

Заместник-директор II степен

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

6

Заместник-директор IІІ степен

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

7

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

8

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

9

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

10

(зал. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 10.11.2017 г.) 

11

(зал. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 10.11.2017 г.) 

12

(зал. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 10.11.2017 г.)

13

(зал. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 10.11.2017 г.)

14

(зал. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 10.11.2017 г.)

15

(зал. - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 10.11.2017 г.)

16

Разузнавач ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

17

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

18

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

19

Полицейски инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

20

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

21

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІХ.1.

ОДМВР, районни управления

1

Началник I степен (РУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

2

Началник ІІ степен (РУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

3

Началник IІІ степен (РУ)

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

7 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

6

Началник на участък

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

7

Разузнавач V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Разузнавач VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

9

Полицейски инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

10

Полицейски инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІХ.2.

(нова - ДВ, бр. 97 от 2017 г., в сила от 10.11.2017 г.) Отдел "Разследване"

1

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

2

Началник на сектор

Главен инспек-тор

Ръководна

Магистър

6 г.

3

Главен разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

6 г.

4

Старши разследващ полицай в ОДМВР

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

5

Старши разследващ полицай в РУ

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

6

Разследващ полицай в ОДМВР

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

7

Разследващ полицай в РУ

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

8

Младши разследващ полицай

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ІХ.3.

(нова - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.) ОДМВР, сектор "Специални тактически действия"

1

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

2

Началник на група

Старши инспектор

Ръководна

Бакалавър

5 г.

3

Тактически инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

4

Тактически инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

5

Тактически инспектор VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

Х.

(изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.) Национален институт по криминалистика (НИК)

1

Директор

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Специалист I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

6

Специалист II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

7

Специалист ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

8

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

9

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

10

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ХІ.

(изм. - ДВ, бр. 78 от 2020 г., в сила от 01.10.2020 г.) Институт по психология (ИП)

1

Директор

Старши комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

2

Заместник-директор

Комисар

Ръководна

Магистър

10 г.

3

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

Магистър

8 г.

4

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

5

Специалист I степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

5 г.

6

Специалист II степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

4 г.

7

Специалист ІII степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

3 г.

8

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

9

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

10

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ХІ.1.

ИП (структурни звена в страната)

1

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

Бакалавър

6 г.

2

Специалист ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

2 г.

3

Специалист V степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

1 г.

4

Специалист VІ степен

Инспектор

Изпълнителска

Бакалавър

не се изисква

ХІІ.

Академия на МВР (АМВР)