навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ТУРИЗМА ОТ 2016 Г.

В сила от 23.12.2016 г.
Приета с ПМС № 355 от 15.12.2016 г.

Обн. ДВ. бр.102 от 23 Декември 2016г., отм. ДВ. бр.28 от 6 Април 2021г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменена с § 1 от заключителните разпоредби на Постановление № 118 от 1 април 2021 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма - ДВ, бр. 28 от 6 април 2021 г., в сила от 06.04.2021 г.

Чл. 1. (1) Разглеждане на заявление за регистрация на туроператорска дейност и/или туристическа агентска дейност:
1. туроператорска дейност - 500 лв.;
2. туристическа агентска дейност - 500 лв.
(2) Вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти и издаване на удостоверение за регистрация за извършване на:
1. туроператорска дейност - 3500 лв.;
2. туристическа агентска дейност - 1800 лв.
(3) Таксите по чл. 1, ал. 1 се заплащат при подаването на заявлението за регистрация, а по чл. 1, ал. 2 - при получаването на удостоверението за регистрация.

Чл. 2. (1) За категоризиране на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от Закона за туризма (ЗТ) се събират следните такси:
1. за категоризиране на места за настаняване клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
а) до 30 стаи - 500 лв.;
б) от 31 до 150 стаи - 1200 лв.;
в) от 151 до 300 стаи - 1900 лв.;
г) от 301 до 500 стаи - 2800 лв.;
д) над 500 стаи - 5000 лв.;
2. за категоризиране на места за настаняване клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
а) до 20 стаи - 200 лв.;
б) от 21 до 40 стаи - 400 лв.;
в) от 41 до 60 стаи - 940 лв.;
г) от 61 до 100 стаи - 2000 лв.;
д) над 100 стаи - 4000 лв.;
3. за категоризиране на места за настаняване клас Б - стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
а) за едно легло - 10 лв. на легло;
б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 10 лв. на брой;
в) за място на палатка в къмпинг - 10 лв. на брой;
4. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):
а) до 20 места за сядане - 150 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане - 800 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане - 1500 лв.;
д) над 300 места за сядане - 2000 лв.;
5. за категоризиране на туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални - за легло - 10 лв. на легло;
6. за категоризиране на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални, заведения за хранене - туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:
а) до 20 места за сядане - 150 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;
в) над 50 места за сядане - 500 лв.

Чл. 3. (1) За сертифициране на балнеолечебни (медикъл спа), спа, уелнес и таласотерапевтични центрове се събират следните такси:
1. за разглеждане на заявлението за сертифициране на балнео (медикъл спа), спа, уелнес и таласотерапевтичен център - 500 лв.;
2. за вписване в Националния туристически регистър (НТР) по чл. 166, ал. 1 от Закона за туризма и издаване на сертификат - 1000 лв.
(2) Таксите по ал. 1, т. 1 се заплащат при подаването на заявлението за сертифициране, а по ал. 1, т. 2 - при получаването на сертификат и табела.

Чл. 4. За вписване в НТР на правоспособните екскурзоводи, планински водачи и ски учители и издаване на идентификационна карта по чл. 148, ал. 1 ЗТ се събират следните такси:
1. екскурзоводи - 125 лв.;
2. планински водачи - 125 лв.;
3. ски учители - 125 лв.

Чл. 5. (1) В случаите по чл. 134, ал. 1 ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-висока от определената му се заплаща съответната за обекта такса по чл. 2, ал. 1.
(2) В случаите по чл. 134, ал. 5 ЗТ при промяна на категорията на туристическия обект в по-ниска от определената му се заплаща такса 100 лв.
(3) При подаването на заявлението за промяна по ал. 1 и 2 се заплаща 1/2 от посочената такса, а при получаването на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата.

Чл. 6. За потвърждаване на категорията на туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от Закона за туризма, извършване на проверка на място и издаване на удостоверения при подаването на декларация по реда на чл. 133, ал. 3 ЗТ се събират следните такси:
1. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас А - хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили:
а) до 30 стаи - 450 лв.;
б) от 31 до 150 стаи - 1000 лв.;
в) от 151 до 300 стаи - 1700 лв.;
г) от 301 до 500 стаи - 2500 лв.;
д) над 500 стаи - 4500 лв.;
2. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б - семейни хотели, хостели, пансиони и почивни станции:
а) до 20 стаи - 180 лв.;
б) от 21 до 40 стаи - 360 лв.;
в) от 41 до 60 стаи - 850 лв.;
г) от 61 до 100 стаи - 1800 лв.;
д) над 100 стаи - 3600 лв.;
3. за потвърждаване на категорията на места за настаняване клас Б - стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:
а) за едно легло - 9 лв. на легло;
б) за паркомясто за автомобил/каравана/кемпер в къмпинг - 9 лв. на брой;
в) за място на палатка в къмпинг - 9 лв. на брой;
4. за потвърждаване на категорията на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване):
а) до 20 места за сядане - 130 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане - 220 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане - 720 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане - 1400 лв.;
д) над 300 места за сядане - 1800 лв.;
5. за потвърждаване на категорията на туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални - за легло - 9 лв. на легло;
6. за потвърждаване на категорията на прилежащи към туристически хижи, туристически учебни центрове и туристически спални заведения за хранене - туристически столови, туристически бюфети и туристически столови със сервитьорско обслужване:
а) до 20 места за сядане - 130 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане - 220 лв.;
в) над 50 места за сядане - 450 лв.

Чл. 7. (1) За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната води до издаване на нов (актуализиран) документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:
1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти - 150 лв.;
2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно туроператорите и туристическите агенти - 150 лв.;
3. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно правоспособните екскурзоводи, ски учители и планински водачи - 50 лв.
(2) За вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР и/или в регистрите по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, когато промяната подлежи на отразяване само в НТР, без да се издава нов актуализиран документ (удостоверение/сертификат), се събират следните такси:
1. за вписване на настъпили промени в обстоятелства относно категоризираните туристически обекти и сертифицираните туристически обекти - 50 лв.;
2. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно туроператорите и туристическите агенти - 50 лв.;
3. за вписване на настъпили промени в обстоятелства в НТР относно правоспособните екскурзоводи, ски учители и планински водачи - 30 лв.

Чл. 8. За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, на удостоверение за категория на туристически обект или на сертификат за съответен вид център - 100 лв.

Чл. 9. За изработване на нова табела за определена категория на туристически обект по чл. 3, ал. 2, т. 1 - 3 ЗТ или за вид сертифициран център по чл. 3, ал. 2, т. 5 ЗТ, при захабяване на издадената, се събира такса 50 лв.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. По висящите производства, образувани по искания, подадени преди влизането в сила на тарифата, таксите се заплащат в размерите, определени в нея.

§ 2. Тарифата се приема на основание чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма, чл. 1 от Закона за държавните такси и чл. 6, ал. 1, буква "к" от Закона за местните данъци и такси.

§ 3. Министърът на туризма дава указания по прилагането на тарифата.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума