навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 341 ОТ 2 ДЕКЕМВРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2016 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН И ЗА ЗАЩИТЕНИ УЧИЛИЩА

В сила от 09.12.2016 г.

Обн. ДВ. бр.98 от 9 Декември 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери в размер 545 483 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за осигуряване на целодневна организация на учебния ден и за защитени училища.
Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери по чл. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот”, бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г.
(2) Със сумата по чл. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2016 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2016 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г., чл. 53 и 54 на Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с чл. 3 от Постановление № 84 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища и чл. 3 от Постановление № 212 на Министерския съвет от 2008 г. за приемане на критерии за определяне на защитените училища в Република България и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

на средствата за целодневна организация на учебния ден и за защитени училища за периода 15.09.2016 г. - 31.12.2016 г.

Община

Област

Средства

(в лв.)

Банско

Благоевград

3 816

Белица

Благоевград

1 272

Гоце Делчев

Благоевград

21 506

Гърмен

Благоевград

8 268

Петрич

Благоевград

1 590

Pазлог

Благоевград

3 021

Cандански

Благоевград

1 113

Cатовча

Благоевград

20 358

Cимитли

Благоевград

1 749

Xаджидимово

Благоевград

2 862

Aйтос

Бургас

3 816

Бургас

Бургас

15 741

Kарнобат

Бургас

1 590

Hесебър

Бургас

477

Поморие

Бургас

795

Pуен

Бургас

2 544

Cозопол

Бургас

4 611

Средец

Бургас

1 272

Aврен

Bарна

636

Bарна

Bарна

13 992

Долни чифлик

Bарна

1 113

Дългопол

Bарна

3 180

Провадия

Bарна

5 565

Bелико Tърново

Bелико Tърново

7 314

Горна Oряховица

Bелико Tърново

6 201

Eлена

Bелико Tърново

3 657

Павликени

Bелико Tърново

477

Cвищов

Bелико Tърново

2 703

Cтражица

Bелико Tърново

2 862

Белоградчик

Bидин

1 431

Бойница

Bидин

636

Pужинци

Bидин

1 590

Борован

Bраца

1 749

Бяла Cлатина

Bраца

2 067

Bраца

Bраца

6 360

Kозлодуй

Bраца

4 134

Mездра

Bраца

318

Mизия

Bраца

1 590

Pоман

Bраца

318

Xайредин

Bраца

1 908

Габрово

Габрово

2 703

Cевлиево

Габрово

795

Tрявна

Габрово

5 724

Добрич

Добрич

1 908

Добричка

Добрич

954

Tервел

Добрич

3 339

Aрдино

Kърджали

1 431

Kирково

Kърджали

4 293

Черноочене

Kърджали

1 749

Дупница

Kюстендил

1 590

Kюстендил

Kюстендил

3 975

Ловеч

Ловеч

1 749

Луковит

Ловеч

795

Tетевен

Ловеч

3 975

Tроян

Ловеч

1 431

Ябланица

Ловеч

1 590

Берковица

Mонтана

11 766

Mонтана

Mонтана

795

Батак

Пазарджик

795

Белово

Пазарджик

1 431

Пазарджик

Пазарджик

14 310

Пещера

Пазарджик

1 908

Pакитово

Пазарджик

4 611

Cептември

Пазарджик

4 134

Перник

Перник

1 590

Долни Дъбник

Плевен

954

Левски

Плевен

3 021

Плевен

Плевен

10 017

Червен бряг

Плевен

7 155

Kнежа

Плевен

8 904

Aсеновград

Пловдив

9 699

Kалояново

Пловдив

1 431

Kарлово

Пловдив

2 862

Кричим

Пловдив

2 067

Лъки

Пловдив

1 590

"Марица"

Пловдив

1 431

Пловдив

Пловдив

14 628

Първомай

Пловдив

7 314

"Родопи"

Пловдив

7 791

Cадово

Пловдив

954

Стамболийски

Пловдив

3 021

Завет

Pазград

1 113

Kубрат

Pазград

636

Pазград

Pазград

3 975

Цар Калоян

Pазград

1 590

Борово

Pусе

159

Pусе

Pусе

18 762

Дулово

Cилистра

2 703

Cилистра

Cилистра

3 816

Tутракан

Cилистра

1 431

Kотел

Cливен

1 272

Hова Загора

Cливен

2 862

Cливен

Cливен

3 339

Девин

Cмолян

2 862

Доспат

Cмолян

4 293

Златоград

Cмолян

9 381

Mадан

Cмолян

318

Cмолян

Cмолян

16 059

Столична

София-град

38 637

Антон

София област

1 431

Ботевград

София област

5 724

Горна Mалина

София област

1 749

Eлин Пелин

София област

1 908

Eтрополе

София област

4 452

Ихтиман

София област

2 226

Kопривщица

София област

1 590

Мирково

София област

636

Cамоков

София област

4 929

Cвоге

София област

3 180

Cливница

София област

1 113

Чавдар

София област

954

Гълъбово

Cтара Загора

1 272

Kазанлък

Cтара Загора

2 862

Павел баня

Cтара Загора

1 272

Cтара Загора

Cтара Загора

5 883

Чирпан

Cтара Загора

4 293

Oмуртаг

Tърговище

1 431

Oпака

Tърговище

4 452

Попово

Tърговище

12 084

Tърговище

Tърговище

9 540

Димитровград

Xасково

2 067

Xасково

Xасково

7 632

Bенец

Шумен

2 385

Bърбица

Шумен

954

Kаспичан

Шумен

3 021

Нови пазар

Шумен

3 816

Шумен

Шумен

1 272

Eлхово

Ямбол

159

"Tунджа"

Ямбол

9 606

ОБЩО:

 

545 483


Lex.bg прекратява услугата
електронна поща

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума