навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 275 ОТ 28 ОКТОМВРИ 2016 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ЗА 2016 Г. ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗХОДИ ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ ПО ЗАВЪРШЕНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПРЕЗ 2007 - 2013 Г. И ПО ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" ЗА ПЕРИОДА 2007 - 2013 Г.

В сила от 01.11.2016 г.

Обн. ДВ. бр.86 от 1 Ноември 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2016 г. в общ размер до 17 173 500 лв. за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по завършени проекти по Програмата за развитие на селските райони през 2007 - 2013 г. и по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" за периода 2007 - 2013 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените по централния бюджет средства за данък върху добавената стойност на общините по Програмата за развитие на селските райони и Оперативната програма "Рибарство" и от преструктуриране на разходи и/или трансфери по централния бюджет за 2016 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2016 г., както следва:
1. по "Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на земеделието и селските райони", бюджетна програма "Развитие на селските райони" - 16 474 400 лв.;
2. по "Политика на Министерството на земеделието и храните в областта на рибарството и аквакултурите", бюджетна програма "Рибарство и аквакултури" - 699 100 лв.

Чл. 3. Изпълнителният директор на Държавен фонд "Земеделие" да извърши съответните промени по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2016 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2016 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, aл. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие".

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума