навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-12 ОТ 10 ФЕВРУАРИ 2016 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА НЗОК ЗАПЛАЩА НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ

В сила от 01.04.2016 г.
Издаден от Националната здравноосигурителна каса

Обн. ДВ. бр.15 от 23 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.14 от 13 Февруари 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


На основание чл. 15, ал. 1, т. 12 и чл. 45, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с § 40, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на ЗЗО (ДВ, бр. 48 от 2015 г.) Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса реши:
1. Утвърждава Списък на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.

СПИСЪК

на заболяванията, за чието домашно лечение на територията на страната НЗОК заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели

Рубрика по МКБ

Код по МКБ 10

Заболяване

Хроничен вирусен хепатит

B18.0

Хроничен вирусен хепатит В с делта-агент

B18.1

Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент

B18.2

Хроничен вирусен хепатит С

Ехинококоза

B67.0

Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus

B67.1

Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus

B67.3

Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus granulosus

B67.5

Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus multilocularis

B67.6

Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus multilocularis

Злокачествено новообразувание на млечната жлеза

С50.0

Мамила и ареола

С50.1

Централна част на млечната жлеза

С50.2

Горен вътрешен квадрант на млечната жлеза

С50.3

Долен вътрешен квадрант на млечната жлеза

С50.4

Горен външен квадрант на млечната жлеза

С50.5

Долен външен квадрант на млечната жлеза

С50.6

Аксиларно удължение на млечната жлеза

С50.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната жлеза

С50.9

Млечна жлеза, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на тялото на матката

С54.1

Ендометриум

Злокачествено новообразувание на простатата

С61

Злокачествено новообразувание на простатата

Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче

С64

Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче

Хемангиом и лимфангиом с каквато и да е локализация

D18.0

Хемангиом с каквато и да е локализация

Лейомиом на матката

D25.0

Субмукозен лейомиом на матката

D25.1

Интрамурален лейомиом на матката

D25.2

Субсерозен лейомиом на матката

Желязонедоимъчна анемия

D50.0

Желязонедоимъчна анемия, вторична, причинена от загуба на кръв (хронична)

Таласемия

D56.1

Бета-таласемия

Други наследствени хемолитични анемии

D58.9

Наследствена хемолитична анемия, неуточнена

Придобита хемолитична анемия

D59.1

Други автоимунни хемолитични анемии

D59.5

Пароксизмална нощна хемоглобинурия (Синдром на Marchiafava-Micheli)

Други апластични анемии

D61.0

Конституционна апластична анемия

D61.3

Идиопатична апластична анемия

Други анемии

D64.0

Наследствена сидеробластна анемия

D64.4

Конгенитална дизеритропоетична анемия

Вроден дефицит на фактор VIII

D66

Вроден дефицит на фактор VІІІ

Вроден дефицит на фактор IX

D67

Вроден дефицит на фактор ІХ

Други нарушения на кръвосъсирването

D68.0

Болест на Von Villebrand

D68.2

Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването

Пурпура и други хеморагични състояния

D69.3

Идиопатична тромбоцитопенична пурпура

Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела 

D80.0

Наследствена хипогамаглобулинемия

D80.1

Нефамилна хипогамаглобулинемия

D80.2

Селективен дефицит на имуноглобулин A (IgA)

D80.3

Селективен дефицит на подкласове на имуноглобулин G (IgG)

D80.4

Селективен дефицит на имуноглобулин M (IgM)

D80.5

 Имунодефицит с повишен имуноглобулин M (IgM)

D80.6

Дефицит на антитела с близки до нормата имуноглобулини или с хиперимуноглобулинемия

D80.7

Преходна хипогамаглобулинемия при деца

D80.8

Други имунодефицитни състояния с преобладаващ дефект на антитела

D80.9

Имунодефицит с преобладаващ дефект на антитела, неуточнен

Комбинирани имунодефицитни състояния

D81.0

Тежък комбиниран имунодефицит с ретикулна дисгенеза

D81.1

Тежък комбиниран имунодефицит с ниско съдържание на T- и B-клетки

D81.2

Тежък комбиниран имунодефицит с ниско или нормално съдържание на B-клетки

D81.3

Дефицит на аденозиндезаминаза (ADA)

D81.4

Синдром на Nezelof

D81.5

Дефицит на пурин-нуклеозид-фосфорилаза (PNP)

D81.6

Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас I

D81.7

Дефицит на главния хистокомпатибилен комплекс клас II

D81.8

Други комбинирани имунодефицити

D81.9

Комбиниран имунодефицит, неуточнен

Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти

D82.0

Синдром на Wiskott-Aldrich

D82.1

 Синдром на Di George

D82.2

Имунодефицит с къси крайници

D82.3

Имунодефицит като резултат от наследствен дефект, предизвикан от вируса на Epstein-Barr

D82.4

Синдром на хиперимуноглобулин E (IgE)

D82.8

Имунодефицит, свързан с други уточнени значителни дефекти

D82.9

Имунодефицит, свързан със значителни дефекти, неуточнен

Обикновен променлив имунодефицит

D83.0

Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи отклонения в броя и функцията на B-клетките

D83.1

Обикновен променлив имунодефицит с преобладаващи нарушения в имунорегулаторните T-клетки

D83.2

 Обикновен променлив имунодефицит с автоантитела към B- или T-клетки

D83.8

Други обикновени променливи имунодефицитни състояния

D83.9

Обикновен променлив имунодефицит, неуточнен

Други имунодефицити

D84.0

Дефект на функционалния антиген-1 (LFA-1) на лимфоцитите

D84.1

Дефекти в системата на комплемента

D84.8

Други уточнени имунодефицити

D84.9

Имунодефицит, неуточнен

Други видове хипотиреоидизъм

E03.0

Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша

E03.1

Вроден хипотиреоидизъм без гуша

E03.2

Хипотиреоидизъм, дължащ се на лекарства и други екзогенни вещества

E03.3

Постинфекциозен хипотиреоидизъм

E03.4

Атрофия на щитовидната жлеза (придобита)

E03.8

Други уточнени видове хипотиреоидизъм

Други видове нетоксична гуша

E04.0

Нетоксична дифузна гуша

Тиреотоксикоза

E05.0

Тиреотоксикоза с дифузна гуша

E05.1

Тиреотоксикоза с токсичен единичен тиреоиден възел

E05.2

Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша

E05.3

Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан

E05.4

Тиреотоксикоза, изкуствено предизвикана

Тиреоидит

E06.1

Подостър тиреоидит

E06.2

Хроничен тиреоидит с преходна тиреотоксикоза

E06.3

 Автоимунен тиреоидит

E06.4

Медикаментозен тиреоидит

E06.5

Други хронични тиреоидити

Инсулинозависим захарен диабет

E10.2

Инсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения

E10.3

Инсулинозависим захарен диабет с очни усложнения

Е10.4

Инсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения

E10.5

Инсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения

E10.9

Инсулинозависим захарен диабет без усложнения

Неинсулинозависим захарен диабет

E11.2

Неинсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения

E11.3

Неинсулинозависим захарен диабет с очни усложнения

E11.4

Неинсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения

E11.5

Неинсулинозависим захарен диабет с периферни съдови усложнения

E11.9

Неинсулинозависим захарен диабет, без усложнения

Хипопаратиреоидизъм

Е20.0

Идиопатичен хипопаратиреоидизъм

Хиперфункция на хипофизата

E22.0

Акромегалия и хипофизарен гигантизъм

E22.1

Хиперпролактинемия

E22.8

Други хиперфункции на хипофизата

Хипофункция и други разстройства на хипофизата

E23.0

Хипопитуитаризъм

E23.2

Безвкусен диабет

Синдром на Кушинг

E24.0

Синдром на Кушинг с хипофизарен произход

E24.3

Ектопичен АСТН синдром

Други разстройства на надбъбречните жлези

E27.1

Първична недостатъчност на кората на надбъбреците

Недоимък на витамин D

Е55.0

Рахит, активен

Разстройства на обмяната на ароматните аминокиселини

E70.0

Класическа фенилкетонурия

Други разстройства на обмяната на аминокиселините

E72.2

Разстройства в метаболитния цикъл на уреята

Други разстройства на обмяната на въглехидратите

E74.0

Болест на натрупването на гликоген - Болест на Помпе

Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупване на липидите

E75.2

Други сфинголипидози (Болест на: Fabry(-Anderson), Gaucher, Niemann-Pick тип С)

Разстройства на обмяната на глюкозаминогликаните

E76.1

Мукополизахаридоза, тип II

E76.2

Други мукополизахаридози

Разстройства на обмяната на липопротеините и други липидемии

E78.0

Чиста (фамилна) хиперхолестеролемия

Разстройства на минералната обмяна

E83.0

Разстройства на обмяната на медта (Болест на Wilson)

E83.3

Разстройства на обмяната на фосфора

Кистозна фиброза

E84.0

Кистозна фиброза с белодробни прояви

E84.1

Кистозна фиброза с чревни прояви

E84.8

Кистозна фиброза с други прояви

Амилоидоза

E85.1

Наследствена фамилна амилоидоза с невропатия

Ендокринни и метаболитни разстройства, възникнали след медицински процедури, некласифицирани другаде

E89.2

Следпроцедурен хипопаратиреоидизъм

E89.4

Следпроцедурно разстройство на функциите на яйчниците

Шизофрения

F20.0

Параноидна шизофрения

F20.1

Хебефренна шизофрения

F20.5

Резидуална шизофрения

F20.6

Обикновена шизофрения

Шизоафективни разстройства

F25.0

Шизоафективни разстройства, маниен тип

F25.1

Шизоафективни разстройства, депресивен тип

F25.2

Шизоафективни разстройства, смесен тип

Маниен епизод

F30.0

Хипомания

F30.1

Мания без психотични симптоми

Биполярно афективно разстройство

F31.0

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - хипоманиен

F31.1

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен без психотични симптоми

F31.2

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - маниен с психотични симптоми

F31.3

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - умерена или лека депресия

F31.4

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия без психотични симптоми

F31.5

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - тежка депресия с психотични симптоми

F31.6

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод - смесен

F31.7

Биполярно афективно разстройство, сега в ремисия

Рецидивиращо депресивно разстройство

F33.0

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - лек

F33.1

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - умерено тежък

F33.2

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - тежък без психотични симптоми

F33.3

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод - тежък с психотични симптоми

F33.4

Рецидивиращо депресивно разстройство, сега в ремисия

Други тревожни разстройства

F41.0

Паническо разстройство (епизодична пароксизмална тревожност)

F41.1

Генерализирана тревожност

Обсесивно-компулсивно разстройство 

F42.0

Обсесивно-компулсивно разстройство с преобладаване на натрапливи мисли или умствени предъвквания

F42.1

Обсесивно-компулсивно разстройство с преобладаване на компулсивни действия (натрапливи ритуали)

F42.2

Обсесивно-компулсивно разстройство, смесени натрапливи мисли и действия

F42.8

Други обсесивно-компулсивни разстройства

Генерализирани разстройства в развитието

F84.0

Детски аутизъм

F84.1

Атипичен аутизъм

F84.3

Друго дезинтегративно разстройство в детството

F84.4

Хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения

F84.8

Други генерализирани разстройства в развитието

Хиперкинетични разстройства

F90.0

Нарушение на активността и вниманието

F90.1

Хиперкинетично разстройство на поведението

F90.9

Хиперкинетично разстройство, неуточнено

Емоционални разстройства с начало, типично за детството

F93.0

Тревожно разстройство при деца, предизвикано от раздяла

F93.2

Разстройство със социална тревожност в детството

Болест на Паркинсон

G20

Болест на Паркинсон

Болест на Алцхаймер

G30.0

Ранна болест на Алцхаймер

G30.1

Късна болест на Алцхаймер

G30.8

Други форми на болестта на Алцхаймер

Множествена склероза

G35

Множествена склероза

Епилепсия

G40.6

Grand mal припадъци (с малки припадъци (petit mal) или без тях), неуточнени

G40.7

Малки припадъци (petit mal), без припадъци grand mal, неуточнени

Увреждания на нервните коренчета и плексуси

G54.0

Увреждания на брахиалния плексус

G54.1

Увреждания на лумбо-сакралния плексус

G54.2

Увреждания на шийните коренчета, некласифицирани другаде

G54.3

Увреждания на гръдните коренчета, некласифицирани другаде

G54.4

Увреждания на лумбо-сакралните коренчета, некласифицирани другаде

G54.5

Невралгична амиотрофия

G54.6

Фантомен синдром на крайник с болка

Полиневропатии при болести, класифицирани другаде

G63.2

Диабетна полиневропатия

Myasthenia gravis и други увреждания в нервно-мускулния синапс

G70.0

Myastenia gravis

Първични мускулни увреждания

G71.0

Мускулна дистрофия

G71.1

Миотонични увреждания

G71.2

Вродени миопатии

G71.9

Първично мускулно увреждане, неуточнено

Детска церебрална парализа

G80.0

Спастична церебрална парализа

G80.1

Спастична диплегия

G80.2

Детска хемиплегия

G80.3

Дискинетична церебрална парализа

G80.4

Атактична церебрална парализа

G80.8

Друга детска церебрална парализа

Други болести на гръбначния мозък

G95.0

Сирингомиелия и сирингобулбия

Кератит

H16.0

Язва на роговицата

H16.1

Други повърхностни кератити без конюнктивит

H16.2

Кератоконюнктивит

H16.3

Интерстициален и дълбок кератит

H16.4

Неоваскуларизация на роговицата

Оклузия на съдовете на ретината

H34.8

Ретинална венозна оклузия

Други болести на ретината

H35.3

Дегенерация на макулата и задния полюс

Увреждания на ретината при болести, класифицирани другаде

H36.0

Диабетна ретинопатия

Глаукома

H40.0

Суспектна глаукома

H40.1

Първична глаукома с отворен ъгъл

H40.2

Първична глаукома със затворен ъгъл

H40.5

Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото

H40.6

Вторична глаукома, предизвикана от лекарствени средства

Есенциална (първична) хипертония

I10

Есенциална (първична) хипертония

Хипертонична болест на сърцето

I11.0

Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност

I11.9

Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност

Хипертоничен бъбрек (хипертонична бъбречна болест)

I12.0

Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност

I12.9

Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек

I13.0

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна) сърдечна недостатъчност

I13.1

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна недостатъчност

I13.2

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с наличие както на (застойна) сърдечна недостатъчност, така и на бъбречна недостатъчност

Стенокардия

I20.0

Нестабилна стенокардия

I20.1

Стенокардия с документиран спазъм

I20.8

Други видове стенокардия

I20.9

Стенокардия, неуточнена

Хронична исхемична болест на сърцето

I25.5

Исхемична кардиомиопатия

Белодробен емболизъм

I26.0

Белодробна емболия със споменаване на остро белодробно сърце

I26.9

Белодробна емболия без споменаване на остро белодробно сърце

Други форми на белодробно сърце

I27.0

Първична белодробна хипертония

Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен блок

I44.2

Атриовентрикуларен блок, пълен

Други проводни нарушения

I45.6

Синдром на преждевременно възбуждане

Пароксизмална тахикардия

I47.1

Надкамерна тахикардия

Предсърдно мъждене

I48

Предсърдно мъждене и трептене

Други сърдечни аритмии

I49.5

Синдром на болния синусов възел

Сърдечна недостатъчност

I50.0

Застойна сърдечна недостатъчност

I50.1

Левокамерна недостатъчност

Последици от мозъчносъдова болест 

I69.0

Последици от субарахноидален кръвоизлив

I69.1

Последици от вътремозъчен кръвоизлив

I69.2

Последици от друг нетравматичен вътречерепен кръвоизлив

I69.3

Последици от мозъчен инфаркт

I69.4

Последици от инсулт, неуточнен като кръвоизлив или инфаркт на мозъка

I69.8

Последици от други и неуточнени мозъчносъдови болести

Други болести на периферните съдове

I73.1

Облитериращ тромбангиит (болест на Buerger)

Артериална емболия и тромбоза

I74.0

Емболия и тромбоза на абдоминална аорта

I74.2

Емболия и тромбоза на артерии на долните крайници

I74.3

Емболия и тромбоза на артерии на горните крайници

Флебит и тромбофлебит

I80.0

Флебит и тромбофлебит на повърхностни съдове на долните крайници

I80.1

Флебит и тромбофлебит на феморална вена

I80.2

Флебит и тромбофлебит на други дълбоки съдове на долните крайници

I80.8

Флебит и тромбофлебит с друга локализация

Друга хронична обструктивна белодробна болест

J44.8

Друга уточнена хронична обструктивна белодробна болест

Астма

J45.0

Астма с преобладаващ алергичен компонент

J45.1

Неалергична астма

Други респираторни болести, увреждащи главно интерстициалната тъкан

J84.1

Други интерстициални белодробни болести с фиброза

Езофагит

K20

Езофагит

Гастроезофагеална рефлуксна болест

K21.0

Гастроезофагеална рефлуксна болест с езофагит

Язва на стомаха

K25.7

Язва на стомаха, хронична, без кръвоизлив или перфорация

Язва на дванадесетопръстника

K26.7

Язва на дванадесетопръстника, хронична, без кръвоизлив или перфорация

Болест на Crohn (регионален ентерит)

K50.0

Болест на Crohn на тънкото черво

K50.1

Болест на Crohn на дебелото черво

Улцерозен колит

K51.0

Улцерозен (хроничен) ентероколит

K51.1

Улцерозен (хроничен) илеоколит

K51.2

Улцерозен (хроничен) проктит

K51.3

Улцерозен (хроничен) ректосигмоидит

K51.4

Псевдополипоза на колона

K51.5

Мукозен проктоколит

K51.8

Други улцерозни колити

K51.9

Улцерозен колит, неуточнен

Други неинфекциозни гастроентерити и колити

K52.2

Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит

Фиброза и цироза на черния дроб

K74.0

Фиброза на черния дроб

K74.3

Първична билиарна цироза

K74.4

Вторична билиарна цироза

K74.5

Билиарна цироза, неуточнена

K74.6

Друга и неуточнена цироза на черния дроб

Други възпалителни болести на черния дроб

K75.4

Автоимунен хепатит

Нарушена резорбция в червата

K90.0

Цьолиакия

Пемфигус

L10.0

Пемфигус вулгарис

 

L10.1

Пемфигус вегетанс

L10.2

Пемфигус фолиацеус

L10.3

Пемфигус бразилиензис (fogo selvagem)

L10.4

Пемфигус еритематозус

L10.5

Пемфигус, предизвикан от лекарствени средства

L10.8

Други видове пемфигус

Псориазис

L40.0

Псориазис вулгарис

L40.1

Генерализиран пустулозен псориазис

Серопозитивен ревматоиден

артрит

M05.0

Синдром на Felty

M05.1

Ревматоидна болест със засягане на белия дроб

M05.2

Ревматоиден васкулит

M05.3

Ревматоиден артрит със засягане на други органи и системи

M05.8

Други серопозитивни ревматоидни артрити

Псориатични и ентеропатични артропатии

M07.1

Инвалидизиращ артрит

M07.2

Псориатичен спондилит

M07.3

Други псориатични артропатии

Юношески (ювенилен) артрит

M08.0

Юношески ревматоиден артрит

M08.1

Юношески анкилозиращ спондилит

M08.2

Юношески артрит със системно начало

M08.3

Юношески полиартрит (серонегативен)

M08.4

Юношески пауциартикуларен артрит

M08.8

Други юношески артрити

Възлест полиартериит и наследствени състояния

M30.0

Възлест полиартериит

Други некротизиращи васкулопатии

M31.3

Грануломатоза на Wegener

Дисеминиран лупус еритематодес

M32.0

Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes

M32.1

Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други органи или системи

M32.8

Други форми на дисеминиран lupus erythematodes

Дерматополимиозит

M33.0

Ювенилен дерматомиозит

M33.1

Други дерматомиозити

M33.2

Полимиозит

Системна склероза

M34.0

Прогресивна системна склероза

M34.1

Синдром CR(E)ST

M34.2

Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства и химични продукти

M34.8

Други форми на системна склероза

Анкилозиращ спондилит

M45.0

Анкилозиращ спондилит, множествено засягане на гръбначния стълб

M45.1

Анкилозиращ спондилит, окципито-атланто-аксисен отдел

M45.2

Анкилозиращ спондилит, шийна област

M45.3

Анкилозиращ спондилит, шийногръден отдел

M45.4

Анкилозиращ спондилит, гръден отдел

M45.5

Анкилозиращ спондилит, гръднопоясен отдел

M45.6

Анкилозиращ спондилит, поясен отдел

M45.7

Анкилозиращ спондилит, пояснокръстен отдел

M45.8

Анкилозиращ спондилит, кръстен и кръстноопашен отдел

Остеопороза с патологична фрактура

M80.0

Остеопороза с патологична фрактура след менопауза

M80.1

Остеопороза с патологична фрактура след овариектомия

M80.2

Инактивитетна остеопороза с патологична фрактура

M80.3

Остеопороза с патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция

M80.4

Медикаментозна остеопороза с патологична фрактура

M80.5

Идиопатична остеопороза с патологична фрактура

M80.8

Друга остеопороза с патологична фрактура

Остеопороза без патологична фрактура

M81.0

Остеопороза без патологична фрактура, след менопауза

M81.1

Остеопороза без патологична фрактура, след овариектомия

M81.2

Инактивитетна остеопороза без патологична фрактура

M81.3

Остеопороза без патологична фрактура, дължаща се на следхирургично намаляване на чревната резорбция

M81.4

Медикаментозна остеопороза без патологична фрактура

M81.5

Идиопатична остеопороза без патологична фрактура

M81.6

Локализирана остеопороза (Lequesne) без патологична фрактура

M81.8

Други остеопорози без патологична фрактура

Бързо прогресиращ нефритен синдром

№ 01.1

Бързо прогресиращ нефритен синдром

№ 01.2

Огнищни и сегментни гломерулни увреждания

№ 01.3

Дифузен мембранозен гломерулонефрит

№ 01.4

Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит

№ 01.5

Дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

№ 01.6

Болест на плътните отлагания

№ 01.7

Дифузен полулунен гломерулонефрит

№ 01.8

Други изменения

Хроничен нефритен синдром

№ 03.0

Незначителни гломерулни нарушения

№ 03.1

Огнищни и сегментни гломерулни увреждания

№ 03.2

Дифузен мембранозен гломерулонефрит

№ 03.3

Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит

№ 03.4

Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит

№ 03.5

Дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

№ 03.6

Болест на плътните отлагания

№ 03.7

Дифузен полулунен гломерулонефрит

№ 03.8

Други изменения

Нефрозен синдром

№ 04.0

Незначителни гломерулни нарушения

№ 04.1

Огнищни и сегментни гломерулни увреждания

№ 04.2

Дифузен мембранозен гломерулонефрит

№ 04.3

Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит

№ 04.4

Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит

№ 04.5

Дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

№ 04.6

Болест на плътните отлагания

№ 04.7

Дифузен полулунен гломерулонефрит

№ 04.8

Други изменения

Гломерулни увреждания при болести, класифицирани другаде

№ 08.2

Гломерулни увреждания при болести на кръвта и имунни нарушения

№ 08.3

Гломерулни увреждания при захарен диабет (Е10 - E14† с общ четвърти знак .2)

№ 08.4

Гломерулни увреждания при други болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата

№ 08.5

Гломерулни увреждания при системни болести на съединителната тъкан

Остър тубулоинтерстициален нефрит

N10

Остър тубулоинтерстициален нефрит

Хроничен тубулоинтерстициален нефрит

N11.0

Необструктивен хроничен пиелонефрит, свързан с рефлукс

N11.1

Хроничен обструктивен пиелонефрит

N11.8

Други хронични тубулоинтерстициални нефрити

Хронична бъбречна недостатъчност

N18.0

Терминален стадий на бъбречна болест

N18.8

Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност

Невромускулна дисфункция на пикочния мехур, некласифицирана другаде

N31.0

Незатормозен неврогенен пикочен мехур, некласифициран другаде

N31.1

Рефлекторен неврогенен пикочен мехур, некласифициран другаде

N31.2

Неврогенна слабост на пикочния мехур, некласифицирана другаде

N31.8

Други невромускулни дисфункции на пикочния мехур

Хиперплазия на простатата

N40

Хиперплазия на простатата

Ендометриоза

N80.0

Ендометриоза на матката

N80.1

Ендометриоза на яйчника

N80.2

Ендометриоза на маточната тръба

N80.3

Ендометриоза на тазовия перитонеум

N80.4

Ендометриоза на ректовагиналния септум и на вагината

N80.5

Ендометриоза на червата

N80.6

Ендометриоза на кожен цикатрикс

N80.8

Друга ендометриоза

Разстройства, свързани със скъсяване срока на бременността и ниско тегло при раждането, некласифицирани другаде

Р07.0

Изключително ниско тегло при раждането (тегло при раждането 999 г или по-малко)

Р07.1

Ниско тегло при раждането (тегло при раждането 1000 - 2499 г)

Хронични болести на дихателните органи, възникващи в перинаталния период

P27.1

Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период

Други вродени аномалии на нервната система

Q07.0

Синдром на Arnold-Chiari

Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори

Q20.0

Общ артериален трункус

Q20.1

Удвоен изходен отвор на дясната камера

Q20.3

Дискордантно свързване на камерите с артериите

Q20.4

Удвоен камерен входен отвор

Вродени аномалии на сърдечната преграда

Q21.0

Междукамерен септален дефект

Q21.2

Предсърднокамерен септален дефект

Q21.3

Тетралогия на Fallot

Q21.4

Аортопулмонален септален дефект

Q21.8

Други вродени аномалии на сърдечната преграда (Синдром на Eisenmenger)

Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа

Q22.6

Синдром на хипопластичното дясно сърце

Вродени аномалии на аортната и митралната клапа

Q23.0

Вродена стеноза на аортната клапа

Вродени аномалии на големите артерии

Q25.0

Отворен ductus arteriosus

Q25.1

Коарктация на аортата

Q25.5

Атрезия на белодробната артерия

Вродени аномалии на големите вени

Q26.2

Тотално аномално вливане на белодробните вени

Q26.3

Частично аномално вливане на белодробните вени

Булозна епидермолиза

Q81.0

Епидермолизис булоза симплекс

Q81.1

Епидермолизис булоза леталис

Q81.2

Епидермолизис булоза дистрофика

Факоматози, некласифицирани другаде

Q85.1

Туберозна склероза

Други уточнени синдроми на вродени аномалии, засягащи няколко системи

Q87.1

Синдроми на вродени аномалии, свързани предимно с нисък ръст (Синдром на Prader-Willi)

Синдром на Turner

Q96.0

Синдром на Turner, кариотип 45,Х

Q96.1

Синдром на Turner, кариотип 46,Х iso (Xq)

Q96.2

Синдром на Turner, кариотип 46,Х със структурно абнормална полова хромозома, различна от iso (Xq)

Q96.3

Синдром на Turner, мозаицизъм, 45,Х/46, ХХ или ХУ

Q96.4

Синдром на Turner, мозаицизъм, 45,Х/друга клетъчна линия (линии) с абнормална полова хромозома

Q96.8

Други варианти на синдрома на Turner

Грижа за изкуствени отвори

Z43.2

Грижа за илеостома

Z43.3

Грижа за колостома

Z43.5

Грижа за цистостома

Z43.6

Грижа за друг изкуствен отвор на пикочните пътища

Наличие на трансплантирани органи и тъкани

Z94.0

Наличие на трансплантиран бъбрек

Z94.1

Наличие на трансплантирано сърце

Z94.2

Наличие на трансплантиран бял дроб

Z94.3

Наличие на трансплантирани сърце и бял дроб

Z94.4

Наличие на трансплантиран черен дроб

Z94.8

Наличие на други трансплантирани органи и тъканиЗабележки:
1. За заболявания от клас II "Новообразувания" с кодове по МКБ: С50.0, С50.1, С50.2, С50.3, С50.4, С50.5, С50.6, С50.8, С50.9, С54.1, С61 и С64, НЗОК заплаща само заместваща хормонална терапия в извънболничната помощ.
2. За заболявания от блок "Гломерулни болести" с кодове по МКБ: № 01.1, № 01.2, № 01.3, № 01.4, № 01.5, № 01.6, № 01.7, № 01.8, № 03.0, № 03.1, № 03.2, № 03.3, № 03.4, № 03.5, № 03.6, № 03.7, № 03.8, № 04.0, № 04.1, № 04.2, № 04.3, № 04.4, № 04.5, № 04.6, № 04.7, № 04.8, № 08.2, № 08.3, № 08.4 и № 08.5, НЗОК заплаща само имуносупресивна терапия при пациенти под 18-годишна възраст в извънболничната помощ.
3. За заболяванията с кодове по МКБ Р07.0, Р07.1 при деца, родени преди 30 г.с., Р27.1, Q20.0, Q20.3, Q21.0, Q21.3, Q21.4, Q23.0, Q25.0, Q25.1, Q25.5, Q26.2 и Q26.3 могат да се изписват само лекарствени продукти за профилактика на заболявания на долните дихателни пътища, причинени от респираторно синцитиалния вирус.
4. За заболяванията със следните кодове по МКБ: Q20.1, Q20.4, Q21.2 и Q22.6, могат да се изписват лекарствени продукти за домашно лечение за профилактика на заболявания на долните дихателни пътища, причинени от респираторно синцитиалния вирус, или друга лекарствена терапия при пациенти под 18-годишна възраст.
2. Списъкът по т. 1 влиза в сила от 1 април 2016 г. и може да бъде променян по реда на неговото приемане при условията на чл. 45, ал. 5 ЗЗО.

Извадка от Неофициален раздел бр. 15 от 23.02.2016 г. на ДВ

РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-9 ОТ 26 ЯНУАРИ 2018 Г. ЗА ДОПЪЛВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА СПИСЪКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА, ЗА ЧИЕТО ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА НЗОК ЗАПЛАЩА НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ

Въведете текст на Долепка 0


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума