навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 11 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2015 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "УЧИЛИЩЕТО - ТЕРИТОРИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 299 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В сила от 18.09.2015 г.

Обн. ДВ. бр.72 от 18 Септември 2015г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash playerМИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 736 896 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за финансиране на дейности, изпълнявани от общински училища по Националната програма "Училището - територия на учениците", модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап".
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Осигуряване на качеството в предучилищното възпитание и подготовка и в училищното образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2015 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. във връзка с т. 3 от Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 1

Трансфери по бюджетите на общините за финансиране на дейности, изпълнявани от общински училища по Националната програма "Училището - територия на учениците", модул "Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап"

Област

Община

Сума (в лв.)

Благоевград

Банско

10 000

Благоевград

Благоевград

9 908

Благоевград

Гърмен

9 141

Благоевград

Петрич

9 535

Благоевград

Разлог

9 992

Бургас

Бургас

17 613

Бургас

Поморие

4 488

Бургас

Созопол

9 061

Варна

Варна

47 227

Варна

Девня

10 000

Варна

Провадия

9 862

Велико Търново

Велико Търново

9 999

Велико Търново

Лясковец

7 937

Велико Търново

Свищов

8 676

Видин

Белоградчик

5 825

Враца

Мизия

5 438

Враца

Хайредин

7 606

Габрово

Севлиево

9 850

Добрич

Добрич

27 525

Добрич

Добричка

5 897

Монтана

Вълчедръм

9 612

Пазарджик

Брацигово

9 681

Пазарджик

Велинград

8 273

Пазарджик

Пазарджик

19 459

Перник

Перник

9 984

Плевен

Долни Дъбник

7 904

Плевен

Кнежа

17 654

Плевен

Плевен

23 831

Плевен

Червен бряг

9 932

Пловдив

Карлово

9 453

Пловдив

"Марица"

9 989

Пловдив

Пловдив

42 716

Пловдив

Първомай

14 206

Пловдив

Раковски

18 590

Пловдив

"Родопи"

9 971

Пловдив

Садово

9 571

Пловдив

Стамболийски

18 587

Разград

Завет

6 417

Русе

Русе

16 943

Сливен

Сливен

19 969

Смолян

Девин

8 977

Смолян

Смолян

9 343

София-град

Столична

105 547

Стара Загора

Павел баня

10 000

Стара Загора

Чирпан

6 051

Търговище

Омуртаг

9 994

Търговище

Опака

9 991

Хасково

Димитровград

8 849

Хасково

Любимец

9 982

Хасково

Харманли

9 849

Шумен

Шумен

19 991

 

ОБЩО:

736 896Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума