навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192 ОТ 23 ЮЛИ 2015 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ЕДИННИ РАЗХОДНИ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2015 Г. НА ДЪРЖАВНИТЕ КУЛТУРНИ ИНСТИТУТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ДЕЙНОСТИ В ОБЛАСТТА НА СЦЕНИЧНИТЕ ИЗКУСТВА

В сила от 01.07.2015 г.

Обн. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2015г., изм. ДВ. бр.90 от 20 Ноември 2015г., отм. ДВ. бр.14 от 19 Февруари 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Отменено с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 31 от 12 февруари 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства - ДВ, бр. 14 от 19 февруари 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. Утвърждава единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства с базов компонент за един лев реализирани приходи от брой продадени билети от собствени театрални/музикални продукти, както следва:
1. драматични и драматично-куклени театри - по 2,50 лв. за 1 лв. приходи;
2. куклени театри - по 3 лв. за 1 лв. приходи;
3. филхармонии, опери, музикално-балетни центрове и фолклорни ансамбли - по 6 лв. за 1 лв. приходи;
4. Софийската опера и балет, музикално-драматични театри, театрално-музикални центрове и експериментални институти - по 4 лв. за 1 лв. приходи;
5. симфониети - по 8 лв. за 1 лв. приходи.
Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Средствата по чл. 1 се определят на база фактическите приходи от продажба на билети за съответното тримесечие до размера на утвърдените в началото на годината приходи по бюджета на Министерството на културата, бюджетна програма "Сценични изкуства".

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 90 от 2015 г., в сила от 20.11.2015 г.) Средствата от държавния бюджет, определени по реда на чл. 23а, ал. 3 от Закона за закрила и развитие на културата, не могат да надвишават средствата, утвърдени по бюджета на Министерството на културата, бюджетна програма "Сценични изкуства", за съответната година.

Заключителни разпоредби


§ 1. Отменя се Постановление № 34 на Министерския съвет от 2015 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства (ДВ, бр. 16 от 2015 г.).

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 23а, ал. 3, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата.

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата.

§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2015 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314 ОТ 16 НОЕМВРИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2015 Г.


(ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 20.11.2015 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума