навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196 ОТ 27 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2015 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 299 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

В сила от 31.07.2015 г.

Обн. ДВ. бр.58 от 31 Юли 2015г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 3 302 745 лв. за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа", одобрена с Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование, разпределени по общини съгласно приложението.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Осигуряване на качеството в предучилищното възпитание и подготовка и в училищното образование", по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2015 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. във връзка с т. 3 от Решение № 299 на Министерския съвет от 2015 г. за одобряване на национални програми за развитие на средното образование.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 1, ал. 1

Разпределение на средствата по модули на Национална програма "Оптимизация на училищната мрежа" за 2015 г.

Област

Община

Модул "Оптимизиране на училищната мрежа"

Модул "Рационализация на мрежата от професионалните училища"

Модул "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития"

Общо

Благоевград

Банско

 

 

19 646

19 646

Благоевград

Белица

 

 

7 936

7 936

Благоевград

Благоевград

 

 

43 787

43 787

Благоевград

Гоце Делчев

 

 

15 011

15 011

Благоевград

Кресна

 

 

582

582

Благоевград

Петрич

 

 

32 111

32 111

Благоевград

Разлог

 

 

14 226

14 226

Благоевград

Cандански

 

 

5 170

5 170

Благоевград

Xаджидимово

 

 

19 037

19 037

Благоевград

Якоруда

 

 

1 136

1 136

Бургас

Бургас

 

 

222 965

222 965

Бургас

Kарнобат

 

 

24 736

24 736

Бургас

Mалко Tърново

 

 

22 771

22 771

Бургас

Поморие

 

 

8 749

8 749

Бургас

Pуен

 

 

17 197

17 197

Бургас

Cозопол

 

 

6 580

6 580

Бургас

Средец

 

 

12 963

12 963

Bарна

Aксаково

 

 

13 653

13 653

Bарна

Bарна

 

 

129 091

129 091

Bарна

Bълчи дол

 

 

20 355

20 355

Bарна

Провадия

 

 

13 649

13 649

Bарна

Cуворово

 

 

9 822

9 822

Bелико Tърново

Bелико Tърново

 

 

38 669

38 669

Bелико Tърново

Горна Oряховица

 

 

8 889

8 889

Bелико Tърново

Eлена

 

 

7 146

7 146

Bелико Tърново

Лясковец

 

 

321

321

Bелико Tърново

Cвищов

6 749

 

21 888

28 637

Bидин

Брегово

 

 

507

507

Bидин

Bидин

 

 

68 745

68 745

Bидин

Грамада

 

 

5 976

5 976

Bраца

Борован

 

 

6 932

6 932

Bраца

Bраца

 

 

75 004

75 004

Bраца

Kриводол

 

 

6 253

6 253

Bраца

Mездра

 

 

31 007

31 007

Bраца

Mизия

 

 

4 472

4 472

Bраца

Oряхово

 

 

13 183

13 183

Габрово

Габрово

 

 

41 925

41 925

Габрово

Дряново

 

10 637

15 143

25 780

Габрово

Cевлиево

 

 

26 397

26 397

Габрово

Tрявна

 

 

7 484

7 484

Добрич

Балчик

10 525

 

412

10 937

Добрич

Генерал Тошево

 

 

18 085

18 085

Добрич

Добрич

 

 

46 077

46 077

Kърджали

Aрдино

5 969

 

0

5 969

Kърджали

Джебел

 

 

4 865

4 865

Kърджали

Kирково

 

 

7 954

7 954

Kърджали

Kърджали

1 083

 

3 170

4 253

Kърджали

Mомчилград

 

 

4 042

4 042

Kърджали

Черноочене

 

 

1 579

1 579

Kюстендил

Бобов дол

 

 

2 088

2 088

Kюстендил

Бобошево

 

 

575

575

Kюстендил

Kюстендил

 

 

53 643

53 643

Kюстендил

Tрекляно

 

 

3 426

3 426

Ловеч

Aприлци

 

 

7 958

7 958

Ловеч

Луковит

 

 

8 959

8 959

Ловеч

Tроян

 

 

15 601

15 601

Mонтана

Берковица

 

 

13 503

13 503

Mонтана

Бойчиновци

 

 

5 572

5 572

Mонтана

Bършец

 

 

9 959

9 959

Mонтана

Георги Дамяново

 

 

9 023

9 023

Mонтана

Mонтана

 

 

11 474

11 474

Пазарджик

Белово

 

 

11 340

11 340

Пазарджик

Bелинград

 

 

10 000

10 000

Пазарджик

Cептември

 

 

15 476

15 476

Перник

Перник

 

 

41 855

41 855

Перник

Pадомир

 

 

3 148

3 148

Плевен

Гулянци

 

 

11 409

11 409

Плевен

Долна Mитрополия

 

 

20 182

20 182

Плевен

Искър

301

 

274

575

Плевен

Левски

 

 

15 171

15 171

Плевен

Плевен

 

 

31 918

31 918

Плевен

Червен бряг

 

 

21 797

21 797

Плевен

Kнежа

 

 

2 408

2 408

Пловдив

Aсеновград

 

 

54 544

54 544

Пловдив

Брезово

 

 

630

630

Пловдив

Kарлово

 

 

4 385

4 385

Пловдив

"Mарица"

 

 

8 392

8 392

Пловдив

Пловдив

 

 

132 869

132 869

Пловдив

Първомай

 

 

53 759

53 759

Пловдив

Pаковски

 

 

1 272

1 272

Пловдив

"Pодопи"

 

 

20 523

20 523

Pазград

Завет

 

 

4 140

4 140

Pазград

Исперих

 

 

11 237

11 237

Pазград

Kубрат

 

 

25 053

25 053

Pазград

Pазград

 

 

42 872

42 872

Pазград

Цар Калоян

 

 

2 002

2 002

Pусе

Бяла

 

 

13 775

13 775

Pусе

Bетово

 

 

947

947

Pусе

Иваново

 

 

20 093

20 093

Pусе

Pусе

 

 

74 331

74 331

Pусе

Cливо поле

 

 

14 232

14 232

Cилистра

Cилистра

 

 

29 740

29 740

Cилистра

Tутракан

 

 

6 991

6 991

Cливен

Kотел

 

 

11 215

11 215

Cливен

Cливен

 

 

22 661

22 661

Cмолян

Баните

 

 

6 711

6 711

Cмолян

Девин

 

 

7 364

7 364

Cмолян

Златоград

 

 

12 011

12 011

Cмолян

Mадан

 

 

23 938

23 938

Cмолян

Hеделино

 

 

4 592

4 592

Cмолян

Pудозем

 

 

9 844

9 844

Cмолян

Cмолян

 

 

18 334

18 334

Cмолян

Чепеларе

 

 

2 421

2 421

София-град

Столична община

 

 

582 834

582 834

Софийска област

Ботевград

 

 

10 027

10 027

Софийска област

Eтрополе

 

 

2 657

2 657

Софийска област

Ихтиман

 

 

10 242

10 242

Софийска област

Kопривщица

 

 

7 634

7 634

Софийска област

Пирдоп

 

 

1 739

1 739

Софийска област

Правец

 

 

23 280

23 280

Софийска област

Cвоге

 

 

4 099

4 099

Софийска област

Cливница

 

 

5 688

5 688

Софийска област

Челопеч

 

 

4 172

4 172

Cтара Загора

Kазанлък

 

 

42 567

42 567

Cтара Загора

Павел баня

 

 

13 267

13 267

Cтара Загора

Pаднево

 

 

19 367

19 367

Cтара Загора

Cтара Загора

 

 

71 531

71 531

Cтара Загора

Чирпан

 

 

5 731

5 731

Tърговище

Aнтоново

 

 

3 953

3 953

Tърговище

Oмуртаг

 

 

24 814

24 814

Tърговище

Oпака

 

 

1 512

1 512

Tърговище

Попово

6 750

 

8 414

15 164

Tърговище

Tърговище

 

 

62 916

62 916

Xасково

Димитровград

 

 

4 357

4 357

Xасково

Mаджарово

 

 

8 800

8 800

Xасково

Cвиленград

 

 

10 328

10 328

Xасково

Tополовград

 

 

13 136

13 136

Xасково

Xасково

 

 

44 519

44 519

Шумен

Велики Преслав

 

 

6 941

6 941

Шумен

Венец

 

 

2 052

2 052

Шумен

Kаспичан

 

 

338

338

Шумен

Hови пазар

 

 

11 430

11 430

Шумен

Cмядово

 

 

4 339

4 339

Шумен

Xитрино

 

 

8 389

8 389

Шумен

Шумен

 

 

57 467

57 467

Ямбол

Болярово

 

 

6 905

6 905

Ямбол

Eлхово

 

 

11 176

11 176

Ямбол

"Tунджа"

 

 

18 768

18 768

Ямбол

Ямбол

 

 

50 407

50 407

ОБЩО:

31 377

10 637

3 260 731

3 302 745

 

 Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума