навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАПОВЕД № ЧР-06-26 ОТ 25 ЮНИ 2015 Г. ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ОХРАНА"

В сила от 25.06.2015 г.
Издадена от Министерството на правосъдието

Обн. ДВ. бр.56 от 24 Юли 2015г.


На основание чл. 5, т. 6 от Устройствения правилник на Министерството на правосъдието във връзка с чл. 393, ал. 2 от Закона за съдебната власт, чл. 143, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 8, ал. 2, т. 6 от Правилника за устройството и дейността на Главна дирекция "Охрана" утвърждавам:
Класификатор на длъжностите в Главна дирекция "Охрана" съгласно приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3.
Заповедта отменя мои заповеди № ЧР-06-68 от 1.10.2014 г. и № ЧР-06-72 от 24.10.2014 г.
Заповедта влиза в сила от датата на издаване.
Копие от заповедта да се изпрати на ресорния заместник-министър и главния секретар на Министерството на правосъдието за сведение, а на главния директор на Главна дирекция "Охрана" за сведение и изпълнение.


Приложение № 1

КЛАСИФИКАТОР

на длъжностите за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 ЗМВР в Главна дирекция "Охрана"

Длъжностни

наименования

Специфично

наименование

Вид длъжност

Минимална образователно-квалификационна степен

Минимален професионален

стаж

А. Длъжности за държавни служители, за които се изисква първоначално професионално обучение

I. Ръководство на Главна дирекция "Охрана"

1.

Главен директор

Главен комисар

Висша ръководна

магистър

10 г.

2.

Заместник главен

директор

Старши комисар

Ръководна

магистър

10 г.

II. Централно управление на Главна дирекция "Охрана"

1.

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

магистър

8 г.

2.

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

бакалавър

6 г.

3.

Инспектор І степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

5 г.

4.

Инспектор ІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

4 г.

5.

Инспектор ІІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

3 г.

6.

Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

2 г.

7.

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

Не се изисква

8.

Сътрудник по охраната І степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

3 г.

9.

Сътрудник по охраната ІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

2 г.

10.

Сътрудник по охраната ІІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

Не се изисква

11.

Сътрудник І степен -оръжейник

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

2 г.

12.

Сътрудник ІІ степен -

оръжейник

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

Не се изисква

13.

Водач на специален автомобил І степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

2 г.

14.

Водач на специален автомобил ІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

Не се изисква

III. Областна дирекция "Охрана" - I категория - София

1.

Директор на областна дирекция І категория

Комисар

Ръководна

магистър

8 г.

2.

Началник на сектор -

І категория

Главен инспектор

Ръководна

бакалавър

6 г.

3.

Инспектор І степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

5 г.

4.

Инспектор ІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

4 г.

5.

Инспектор ІІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

3 г.

6.

Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

2 г.

7.

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

Не се изисква

8.

Младши инструктор по охраната

Младши експерт

Младши изпълнителска

средно

4 г.

9.

Сътрудник по охраната І степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

3 г.

10.

Сътрудник по охраната ІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

2 г.

11.

Сътрудник по охраната ІІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

Не се изисква

12.

Водач на специален автомобил І степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

2 г.

13.

Водач на специален автомобил ІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

Не се изисква

IV. Областна дирекция "Охрана" - II категория - Бургас, Варна, Велико Търново, Пловдив

1.

Директор на областна дирекция ІІ категория

Комисар

Ръководна

магистър

8 г.

2.

Началник на сектор -ІІ категория

Главен инспектор

Ръководна

бакалавър

6 г.

3.

Инспектор І степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

5 г.

4.

Инспектор ІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

4 г.

5.

Инспектор ІІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

3 г.

6.

Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

2 г.

7.

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

Не се изисква

8.

Младши инструктор по охраната

Младши експерт

Младши изпълнителска

средно

4 г.

9.

Сътрудник по охраната І степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

3 г.

10.

Сътрудник по охраната ІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

2 г.

11.

Сътрудник по охраната ІІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

Не се изисква

12.

Водач на специален автомобил І степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

2 г.

13.

Водач на специален автомобил ІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

Не се изисква

V. Областно звено "Охрана" - І категория - Благоевград, Враца, Плевен, София област,
Стара Загора

1.

Началник на ОЗО -

І категория

Главен инспектор

Ръководна

магистър

7 г.

2.

Началник на сектор -

ІІІ категория

Главен инспектор

Ръководна

бакалавър

6 г.

3.

Инспектор І степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

5 г.

4.

Инспектор ІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

4 г.

5.

Инспектор ІІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

3 г.

6.

Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

2 г.

7.

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

Не се изисква

8.

Младши инструктор по охраната

Младши експерт

Младши изпълнителска

средно

4 г.

9.

Сътрудник по охраната І степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

3 г.

10.

Сътрудник по охраната ІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

2 г.

11.

Сътрудник по охраната ІІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

Не се изисква

12.

Водач на специален автомобил І степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

2 г.

13.

Водач на специален автомобил ІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

Не се изисква

VI. Областно звено "Охрана" - ІІ категория - Добрич, Ловеч, Русе, Хасково, Шумен

1.

Началник на ОЗО -

ІI категория

Главен инспектор

Ръководна

бакалавър

7 г.

2.

Инспектор І степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

5 г.

3.

Инспектор ІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

4 г.

4.

Инспектор ІІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

3 г.

5.

Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

2 г.

6.

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

Не се изисква

7.

Младши инструктор по охраната

Младши експерт

Младши изпълнителска

средно

4 г.

8.

Сътрудник по охраната І степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

3 г.

9.

Сътрудник по охраната ІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

2 г.

10.

Сътрудник по охраната ІІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

Не се изисква

11.

Водач на специален автомобил І степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

2 г.

12.

Водач на специален автомобил ІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

Не се изисква

VII. Областно звено "Охрана" - ІІІ категория - Видин, Габрово, Кърджали, Кюстендил, Монтана, Пазарджик, Перник, Разград, Силистра, Сливен, Смолян, Търговище, Ямбол

1.

Началник на ОЗО - ІIІ категория

Главен инспектор

Ръководна

бакалавър

7 г.

2.

Инспектор І степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

5 г.

3.

Инспектор ІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

4 г.

4.

Инспектор ІІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

3 г.

5.

Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

2 г.

6.

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

Не се изисква

7.

Младши инструктор по охраната

Младши експерт

Младши изпълнителска

средно

4 г.

8.

Сътрудник по охраната І степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

3 г.

9.

Сътрудник по охраната ІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

2 г.

10.

Сътрудник по охраната ІІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

Не се изисква

11.

Водач на специален автомобил І степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

2 г.

12.

Водач на специален автомобил ІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

Не се изисква

Б. Длъжности за държавни служители, за които не се изисква първоначално професионално
обучение

I. Централно управление на Главна дирекция "Охрана"

1.

Началник на отдел

Комисар

Ръководна

магистър

8 г.

2.

Началник на сектор

Главен инспектор

Ръководна

бакалавър

6 г.

3.

Главен юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

магистър

5 г.

4.

Старши юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

магистър

3 г.

5.

 Юрисконсулт

Инспектор

Изпълнителска

магистър

Не се изисква

6.

Инспектор І степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

5 г.

7.

Инспектор ІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

4 г.

8.

Инспектор ІІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

3 г.

9.

Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

2 г.

10.

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

Не се изисква

11.

Технически сътрудник І степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

3 г.

12.

Технически сътрудник ІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

2 г.

13.

Технически сътрудник ІІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

Не се изисква

II. Областна дирекция "Охрана" - I категория - София

1.

Инспектор І степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

5 г.

2.

Инспектор ІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

4 г.

3.

Инспектор ІІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

3 г.

4.

Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

2 г.

5.

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

Не се изисква

6.

Технически сътрудник І степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

3 г.

7.

Технически сътрудник ІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

2 г.

8.

Технически сътрудник ІІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

Не се изисква

III. Областна дирекция "Охрана" - II категория - Бургас, Варна, Пловдив, Велико Търново

1.

Инспектор І степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

5 г.

2.

Инспектор ІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

4 г.

3.

Инспектор ІІІ степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

3 г.

4.

Инспектор ІV степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

2 г.

5.

Инспектор V степен

Инспектор

Изпълнителска

бакалавър

Не се изисква

6.

Технически сътрудник І степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

3 г.

7.

Технически сътрудник ІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

2 г.

8.

Технически сътрудник ІІІ степен

Младши инспектор

Младши изпълнителска

средно

Не се изисква

             Приложение № 2

КЛАСИФИКАТОР

на длъжностите за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 2 ЗМВР в Главна дирекция "Охрана"

Длъжностно ниво

Наименование на длъжностното ниво

Наименование на длъжността

Минимални изисквания за заемане

на длъжността

Образователна степен

Ранг

Професионален стаж

1.

6

Ръководно ниво 6А

Началник на отдел

магистър

ІІІ младши

4 г.

2.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на сектор

бакалавър

ІІІ младши

4 г.

3.

7

Експертно ниво 3

Финансов контрольор

магистър

ІV младши

3 г.

4.

6

Експертно ниво 2

Главен юрисконсулт

магистър

ІІІ младши

4 г.

5.

9

Експертно ниво 5

Старши юрисконсулт

магистър

ІV младши

2 г.

6.

11

Експертно ниво 7

 Юрисконсулт 

магистър

V младши

Не се изисква

7.

6

Експертно ниво 2

Главен счетоводител

магистър

ІІІ младши

4 г.

8.

9

Експертно ниво 5

Старши счетоводител

бакалавър

ІV младши

2 г.

9.

10

Експертно ниво 6

Старши счетоводител

бакалавър

V младши

1 г.

10.

11

Експертно ниво 7

Счетоводител

професионален бакалавър по …

V младши

Не се изисква

11.

7

Експертно ниво 3

Главен експерт

бакалавър

ІV младши

3 г.

12.

9

Експертно ниво 5

Главен експерт

бакалавър

ІV младши

2 г.

13.

9

Експертно ниво 5

Старши експерт

бакалавър

ІV младши

2 г.

14.

10

Експертно ниво 6

Старши експерт

бакалавър

V младши

1 г.

15.

11

Експертно ниво 7

Младши експерт

професионален бакалавър по …

V младши

Не се изискваПриложение № 3

КЛАСИФИКАТОР

на длъжностите в Главна дирекция "Охрана"за лицата, работещи по трудово правоотношение

Длъжностно наименование

Код по НКПД

 

І. Специалисти със средно образование

1.

Технически сътрудник

4110

2005

2.

Секретар

4120

2001

 

ІІ. Помощен персонал  със средно образование

1.

Домакин

4321

3022

2.

Деловодител

4415

2003

3.

Касиер, счетоводство

4311

2003

 

ІІІ. Неквалифицирани работници

1.

Пазач

9510

0005

2.

Чистач

9112

0004


Извадка от Неофициален раздел бр. 56 от 24.07.2015 г. на ДВ

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума