навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174 ОТ 10 ЮЛИ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2015 Г.

В сила от 14.07.2015 г.

Обн. ДВ. бр.53 от 14 Юли 2015г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 115 965 лв. за изплащане на стипендии на ученици от общинските училища и на ученици от държавните спортни училища, финансирани от Министерството на младежта и спорта.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджета на общините - 70 065 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на младежта и спорта - 45 900 лв. за изплащане на стипендии за 2015 г.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по "Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време", бюджетна програма "Спорт за учащи" по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2015 г.
(2) Със сумата 46 170 лв. да се увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличи показателят по чл. 25, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Чл. 4. Министърът на младежта и спорта да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2015 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2015 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. във връзка с чл. 2 от Постановление № 40 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2015 г. (ДВ, бр. 18 от 2015 г.).

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на младежта и спорта и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1

Община

Област

Първо

тримесечие 2015 г.

брой стипендии

сума

(в лв.)

1.

Айтос

Бургас

1

1350

2.

Бургас

Бургас

2

2565

3.

Варна

Варна

2

2565

4.

Велико Търново

Велико Търново

2

2835

5.

Габрово

Габрово

1

1350

6.

Добрич

Добрич

4

5265

7.

Дупница

Кюстендил

2

2565

8.

Кюстендил

Кюстендил

1

1485

9.

Берковица

Монтана

2

2430

10.

Плевен

Плевен

3

3915

11.

Пловдив

Пловдив

1

1350

12.

Сливен

Сливен

6

8235

13.

Столична община

София-град

14

17 820

14.

Ихтиман

Софийска област

1

1080

15.

Стара Загора

Стара Загора

3

4185

16.

Харманли

Хасково

1

1350

17.

Хасково

Хасково

3

4185

18.

Шумен

Шумен

1

1350

19.

Ямбол

Ямбол

3

4185

 

 

Общо:

53

70 065


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума