навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 ОТ 17 АПРИЛ 2015 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2015 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2015 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2015 Г. (ДВ, БР. 18 ОТ 2015 Г.)

В сила от 24.04.2015 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 24 Април 2015г.МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 185 180 лв. за изплащане на стипендии на учениците от общинските училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджетите на общините - в размер 135 095 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката - в размер 50 085 лв., в т. ч. за трансфер за Техническия университет - София, 675 лв.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2015 г.

Чл. 3. (1) Със сумата 49 410 лв. да се увеличат разходите по "Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Развитие на способностите на децата и учениците" по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г.
(2) Със сумата 4455 лв. да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

Чл. 4. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2015 г. и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2015 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 88, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1

Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане от общинските училища на стипендии на ученици по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015 г.

Община

Област

Средства за стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2015 г. (в лв.)

Благоевград

Благоевград

7 020

Бургас

Бургас

12 150

Варна

Bарна

7 560

Суворово

Bарна

540

Велико Търново

Bелико Tърново

2 835

Горна Оряховица

Bелико Tърново

405

Полски Тръмбеш

Bелико Tърново

270

Свищов

Bелико Tърново

675

Стражица

Bелико Tърново

540

Видин

Bидин

1 485

Враца

Bраца

1 620

Трявна

Габрово

1 620

Добрич

Добрич

675

Кърджали

Kърджали

1 215

Кюстендил

Kюстендил

1 620

Ловеч

Ловеч

405

Монтана

Mонтана

1 890

Велинград

Пазарджик

540

Плевен

Плевен

7 250

Пловдив

Пловдив

11 205

Разград

Pазград

1 620

Русе

Pусе

3 240

Ценово

Pусе

405

Силистра

Cилистра

540

Тутракан

Cилистра

4 860

Сливен

Cливен

1 890

Столична община

София-град

32 535

Елин Пелин

Софийска област

1 620

Етрополе

Софийска област

1 485

Самоков

Софийска област

1 080

Казанлък

Cтара Загора

3 915

Търговище

Tърговище

540

Димитровград

Xасково

3 240

Любимец

Xасково

540

Хасково

Xасково

8 235

Шумен

Шумен

4 455

Ямбол

Ямбол

3 375

Общо

135 095Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума