навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

УКАЗ № 55 ОТ 07.04.2015 Г. ЗА НАИМЕНУВАНЕ НА ГЕОГРАФСКИ ОБЕКТИ В АНТАРКТИКА

Обн. ДВ. бр.29 от 21 Април 2015г.


На основание чл. 98, т. 13 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Наименувам географски обекти в Антарктика, както следва:
- нос Чичил - морски нос с координати 61°16'33.0" ю.ш., 54°14'07.0" з.д.;
- седловина Сойка - седловина с координати 61°14'24.0" ю.ш., 54°06'45.0" з.д.;
- Урдин хребет - хребет с координати 61°16'10.0" ю.ш., 54°08'00.0" з.д.;
- ледник Скаплизо - ледник с координати 61°16'50.0" ю.ш., 54°11'00.0" з.д.;
- ледник Добродан - ледник с координати 61°16'15.0" ю.ш., 54°04'20.0" з.д.;
- нос Въглен - морски нос с координати 61°14'39.0" ю.ш., 54°11'53.0" з.д.;
- ледник Гиридава - ледник с координати 61°15'25.0" ю.ш., 54°10'20.0" з.д.;
- ледник Берсаме - ледник с координати 61°14'50.0" ю.ш., 54°09'00.0" з.д.;
- нос Лебед - морски нос с координати 61°14'57.5" ю.ш., 54°01'55.0" з.д.;
- залив Истрос - залив с координати 61°14'15.0" ю.ш., 54°02'30.0" з.д.;
- нос Геша - морски нос с координати 61°12'26.3" ю.ш., 54°03'39.0" з.д.;
- ледник Трескавец - ледник с координати 61°13'00.0" ю.ш., 54°05'00.0" з.д.;
- ледник Банари - ледник с координати 61°10'35.0" ю.ш., 54°03'50.0" з.д.;
- нос Къкрина - морски нос с координати 61°09'58.6" ю.ш., 54°01'21.0" з.д.;
- залив Кутела - залив с координати 61°08'06.5" ю.ш., 54°00'50.0" з.д.;
- рид Ездимир - рид с координати 64°03'05.0"ю.ш., 59°47'40.0" з.д.;
- Матов връх - връх с координати 64°02'54.0" ю.ш., 60°07'15.0" з.д.;
- рид Лале - рид с координати 64°11'20.0" ю.ш., 60°22'30.0" з.д.;
- седловина Синигер - седловина с координати 64°11'50.0" ю.ш., 60°29'00.0" з.д.;
- хребет Калива - хребет с координати 64°08'20.0" ю.ш., 60°40'30.0" з.д.;
- купол Перкос - леден купол с координати 64°14'31.0" ю.ш., 60°33'22.0" з.д.;
- рид Ръжана - рид с координати 64°16'06.0" ю.ш., 60°40'34.0" з.д.;
- седловина Желъд - седловина с координати 64°14'20.0" ю.ш., 60°46'03.0" з.д.;
- хребет Сонкета - хребет с координати 64°13'40.0" ю.ш., 60°53'00.0" з.д.;
- ледник Трепетлика - ледник с координати 64°15'20.0" ю.ш., 60°50'50.0" з.д.;
- рид Обретеник - рид с координати 64°29'38.0" ю.ш., 60°59'55.0" з.д.;
- Кормянска седловина - седловина с координати 64°27'44.0" ю.ш., 61°01'12.0" з.д.;
- хребет Егерика - хребет с координати 64°23'20.0" ю.ш., 61°02'15.0" з.д.;
- залив Капистурия - залив с координати 64°36'35.0" ю.ш., 61°30'30.0" з.д.;
- Петров рид - рид с координати 64°37'36.0" ю.ш., 61°28'44.0" з.д.;
- рид Балис - рид с координати 64°46'43.0" ю.ш., 62°8'39.0" з.д.;
- рид Чарган - рид с координати 65°51'41.0" ю.ш., 64°08'52.0" з.д.;
- остров Алабак - остров с координати 65°59'25.0" ю.ш., 64°43'50.0" з.д.;
- връх Пурмерул - връх с координати 66°23'51.0" ю.ш., 65°08'39.0" з.д.;
- рид Семела - рид с координати 66°31'31.0" ю.ш., 65°12'48.0" з.д.;
- връх Шерба - връх с координати 66°45'23.0" ю.ш., 65°34'50.0" з.д.;
- нос Смилец - морски нос с координати 62°15'58.6" ю.ш., 59°11'23.0" з.д.;
- скала Мелдия - скала с координати 62°15'28.7" ю.ш., 59°11'21.0" з.д.;
- връх Бергисон - връх с координати 78°51'14.3" ю.ш., 85°47'24.0" з.д.;
- връх Патмос - връх с координати 78°49'14.3" ю.ш., 85°55'11.0" з.д.;
- ледник Карасура - на ледника с координати 78°48'42.0" ю.ш., 85°47'50.0" з.д.;
- връх Фисек - връх с координати 78°44'06.0" ю.ш., 85°57'43.0" з.д.;
- връх Ерета - връх с координати 78°31'14.2" ю.ш., 86°37'43.6" з.д.;
- връх Арсела - връх с координати 78°56'29.6" ю.ш., 84°35'19.0" з.д.;
- връх Стикъл - връх с координати 78°52'23.1" ю.ш., 84°46'57.0" з.д.;
- връх Перистера - връх с координати 78°49'39.5" ю.ш., 84°49'20.0" з.д.;
- връх Модрен - връх с координати 78°48'55.8" ю.ш., 85°03'40.0" з.д.;
- Батилов рид - рид с координати 78°32'43.00" ю.ш., 83°45'36.00" з.д.;
- връх Версиникия - връх с координати 78°17'38.0" ю.ш., 85°48'11.0" з.д.;
- седловина Проглед - седловина с координати 78°17'48.0" ю.ш., 85°49'22.0" з.д.;
- връх Еница - връх с координати 78°15'47.0" ю.ш., 85°54'41.0" з.д.;
- проход Голое - проход с координати 78°15'42.0" ю.ш., 85°52'48.0" з.д.;
- ледник Бурденис - ледник с координати 78°14'00.0" ю.ш., 86°03'00.0" з.д.;
- ледник Герила - ледник с координати 78°12'25.0" ю.ш., 86°02'00.0" з.д.;
- ледник Фонфон - ледник с координати 78°11'00.0" ю.ш., 86°01'50.0" з.д.;
- ледник Марса - ледник с координати 78°01'50.0" ю.ш., 85°41'40.0" з.д.;
- ледник Падала - ледник с координати 78°02'40.0" ю.ш., 85°31'00.0" з.д.;
- връх Хлевен - връх с координати 78°01'53.3" ю.ш., 85°21'58.0" з.д.;
- връх Маласар - връх с координати 77°57'53.0" ю.ш., 85°52'38.0" з.д.;
- Дуриданов връх - връх с координати 77°56'24.0" ю.ш., 85°46'33.0" з.д.;
- ледник Женда - ледник с координати 77°53'00.0" ю.ш., 86°00'00.0" з.д.;
- връх Бленика - връх с координати 77°52'01.0" ю.ш., 86°03'02.0" з.д.;
- ледник Скакля - ледник с координати 77°51'00.0" ю.ш., 86°02'00.0" з.д.;
- ледник Сабазий - ледник с координати 77°51'00.0" ю.ш., 85°48'00.0" з.д.;
- Состренски възвишения - възвишения с координати 77°53'00.0" ю.ш., 85°28'00.0" з.д.;
- ледник Анхиало - ледник с координати 77°51'50.0" ю.ш., 85°24'30.0" з.д.;
- ледник Вит - ледник с координати 77°54'00.0" ю.ш., 85°11'30.0" з.д.;
- седловина Скамни - седловина с координати 77°35'40.0" ю.ш., 86°13'35.0" з.д.;
- седловина Кипра - седловина с координати 77°30'10.0" ю.ш., 85°57'20.0" з.д.;
- Громшински възвишения - възвишения с координати 77°38'00.0" ю.ш., 85°46'00.0" з.д.;
- ледник Вича - ледник с координати 77°41'00.0" ю.ш., 85°50'00.0" з.д.;
- ледник Ямен - ледник с координати 77°38'20.0" ю.ш., 85°31'00.0" з.д.;
- връх Бранище - връх с координати 77°40'31.8" ю.ш., 85°33'40.0" з.д.;
- рид Форос - рид с координати 77°45'00.0" ю.ш., 85°21'10.0" з.д.;
- нунатак Оструша - хълм с координати 77°26'20.0" ю.ш., 85°30'50.0" з.д.;
- Бохотски нунатак - хълм с координати 77°23'37.0" ю.ш., 85°34'32.0" з.д.;
- връх Пъстрогор - връх с координати 77°23'38.0" ю.ш., 86°01'27.0" з.д.;
- нунатак Равуля - хълм с координати 77°13'32.2" ю.ш., 86°21'25.0" з.д.;
- връх Ахрида - връх с координати 78°01'48.0" ю.ш., 86°06'46.6" з.д.;
- връх Брокс - връх с координати 78°01'32.7" ю.ш., 86°18'34.0" з.д.;
- Ковилски нунатак - хълм с координати 78°02'20.3" ю.ш., 87°02'59.0" з.д.;
- нунатак Беаднос - хълм с координати 77°57'59.0" ю.ш., 87°13'02.00" з.д.;
- връх Мурсалица - връх с координати 77°55'16.0" ю.ш., 86°21'10.0" з.д.;
- връх Арзос - връх с координати 77°48'37.0" ю.ш., 86°42'50.0" з.д.;
- връх Скафида - връх с координати 77°42'29.8" ю.ш., 86°32'23.0" з.д.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 7 април 2015 г.
Подпечатан с държавния печат.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума