навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Iз-1429 ОТ 2011 Г. ЗА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО, ОТЛИЧИТЕЛНИТЕ ЗНАЦИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ (ДВ, БР. 44 ОТ 2011 Г.)

В сила от 31.03.2015 г.
Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.24 от 31 Март 2015г.


§ 1. В § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби думите "31.12.2014 г." се заменят с "31.12.2016 г.".

§ 2. В § 4а от преходните и заключителните разпоредби думите "за 2011 г. се осъществява до 31 декември 2014 г." се заменят със "за 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г. се осъществява до 31 декември 2016 г.".

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума