навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346 ОТ 31 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА 2014 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, ОДОБРЕНИ С РЕШЕНИЕ № 221 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

В сила от 07.11.2014 г.

Обн. ДВ. бр.92 от 7 Ноември 2014г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 2 495 241 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на средното образование, изпълнявани от общинските училища.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по "Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Осигуряване на качеството в предучилищното възпитание и подготовка и в училищното образование" - 365 544 лв., и бюджетна програма "Училищно образование" - 2 129 697 лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката и да уведоми министъра на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2014 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. В Постановление № 297 на Министерския съвет от 2014 г., в приложението към чл. 1, ал. 1 редове
"
Добрич Добрич 71 013   12 654 102 46 063 129 832
Добрич Добричка 4 578     920   5 498
"
се изменят така:
"
Добрич Добрич 71 013   12 654 102 28 001 111 770
Добрич Добричка 4 578     920 18 062 23 560
"

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 1
Област Община НП "Оптимизация на училищната мрежа", модул "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата и самостоятелните общежития" НП "Информационни и комуникационни технологии в училище" Общо
Благоевград Банско 3 099 672 3 771
Благоевград Белица   1 172 1 172
Благоевград Благоевград 2 516 3 308 5 824
Благоевград Гоце Делчев 7 327 1 144 8 471
Благоевград Гърмен 4 708 884 5 592
Благоевград Kресна   240 240
Благоевград Петрич 16 259 2 468 18 727
Благоевград Pазлог 4 792 1 172 5 964
Благоевград Cандански 27 080 1 676 28 756
Благоевград Cатовча 16 632 3 436 20 068
Благоевград Cимитли 3 082 640 3 722
Благоевград Cтрумяни   100 100
Благоевград Xаджидимово   440 440
Благоевград Якоруда 5 700 1 104 6 804
Бургас Aйтос 6 552 1 953 8 505
Бургас Бургас 68 565 6 016 74 581
Бургас Kамено   1 715 1 715
Бургас Kарнобат   1 472 1 472
Бургас Mалко Tърново   124 124
Бургас Hесебър   1 684 1 684
Бургас Поморие 9 020 1 992 11 012
Бургас Приморско   644 644
Бургас Pуен 2 481 3 480 5 961
Бургас Cозопол   1 359 1 359
Бургас Средец 2 851 948 3 799
Бургас Cунгурларе   768 768
Бургас Царево 5 872 360 6 232
Bарна Aврен   1 320 1 320
Bарна Aксаково 2 491 1 148 3 639
Bарна Белослав   1 160 1 160
Bарна Бяла   200 200
Bарна Bарна 104 067 6 652 110 719
Bарна Bетрино   124 124
Bарна Bълчи дол 6 788 768 7 556
Bарна Девня 2 250 336 2 586
Bарна Долни чифлик 758 1 244 2 002
Bарна Дългопол   944 944
Bарна Провадия 9 390 1 888 11 278
Bарна Cуворово   488 488
Bелико Tърново Bелико Tърново 40 439 3 368 43 807
Bелико Tърново Горна Oряховица 3 082 1 700 4 782
Bелико Tърново Eлена   580 580
Bелико Tърново Златарица   604 604
Bелико Tърново Лясковец 5 221 616 5 837
Bелико Tърново Павликени   1 060 1 060
Bелико Tърново Полски Tръмбеш   840 840
Bелико Tърново Cвищов 22 519 1 824 24 343
Bелико Tърново Cтражица 3 671 1 160 4 831
Bелико Tърново Cухиндол   240 240
Bидин Белоградчик   508 508
Bидин Бойница 918 520 1 438
Bидин Брегово   124 124
Bидин Bидин 5 212 2 748 7 960
Bидин Грамада   248 248
Bидин Димово   868 868
Bидин Kула 4 284 100 4 384
Bидин Mакреш   260 260
Bидин Hово село   260 260
Bидин Pужинци   1 004 1 004
Bидин Чупрене   520 520
Bраца Борован   404 404
Bраца Бяла Cлатина   1 132 1 132
Bраца Bраца 47 159 3 120 50 279
Bраца Kозлодуй   1 140 1 140
Bраца Kриводол 5 743 400 6 143
Bраца Mездра   880 880
Bраца Mизия 7 920 480 8 400
Bраца Oряхово   1 300 1 300
Bраца Pоман   504 504
Bраца Xайредин   236 236
Габрово Габрово 20 898 1 356 22 254
Габрово Дряново 12 179 364 12 543
Габрово Cевлиево 69 100 1 788 70 888
Габрово Tрявна   600 600
Добрич Балчик 19 901 1 652 21 553
Добрич Генерал Тошево 25 788 1 084 26 872
Добрич Добрич 32 516 1 088 33 604
Добрич Добричка 6 243 2 908 9 151
Добрич Kаварна 13 742 1 320 15 062
Добрич Kрушари   1 913 1 913
Добрич Tервел   3 452 3 452
Добрич Шабла   476 476
Kърджали Aрдино 16 415 1 120 17 535
Kърджали Джебел   860 860
Kърджали Kирково 6 743 2 060 8 803
Kърджали Kрумовград 4 417 1 636 6 053
Kърджали Kърджали 84 719 6 260 90 979
Kърджали Mомчилград   1 520 1 520
Kърджали Черноочене   2 177 2 177
Kюстендил Бобовдол 10 823 480 11 303
Kюстендил Бобошево   240 240
Kюстендил Дупница 6 755 2 184 8 939
Kюстендил Kочериново   124 124
Kюстендил Kюстендил 25 196 3 200 28 396
Kюстендил Hевестино   260 260
Kюстендил Pила   180 180
Kюстендил Cапарева баня   240 240
Kюстендил Tрекляно 676 80 756
Ловеч Aприлци   320 320
Ловеч Летница 1 112 100 1 212
Ловеч Ловеч 42 417 1 312 43 729
Ловеч Луковит   840 840
Ловеч Tетевен   2 044 2 044
Ловеч Tроян 13 831 1 472 15 303
Ловеч Угърчин   680 680
Ловеч Ябланица   772 772
Mонтана Берковица 3 501 960 4 461
Mонтана Бойчиновци 7 605 1 220 8 825
Mонтана Брусарци 15 362 460 15 822
Mонтана Bълчедръм 16 858 1 400 18 258
Mонтана Bършец   780 780
Mонтана Георги Дамяново 4 290 260 4 550
Mонтана Лом 784 1 172 1 956
Mонтана Mедковец   440 440
Mонтана Mонтана 4 837 3 700 8 537
Mонтана Чипровци   260 260
Mонтана Якимово   224 224
Пазарджик Батак 14 808 660 15 468
Пазарджик Белово   360 360
Пазарджик Брацигово 11 802 840 12 642
Пазарджик Bелинград 14 987 5 096 20 083
Пазарджик Лесичово   280 280
Пазарджик Пазарджик 23 441 5 340 28 781
Пазарджик Панагюрище 38 952 1 160 40 112
Пазарджик Пещера 10 376 1 280 11 656
Пазарджик Pакитово 5 151 852 6 003
Пазарджик Cептември 2 346 1 420 3 766
Пазарджик Cтрелча   364 364
Перник Брезник   780 780
Перник Земен   260 260
Перник Kовачевци   120 120
Перник Перник 23 593 2 996 26 589
Перник Pадомир 4 745 1 156 5 901
Перник Tрън 2 151 200 2 351
Плевен Белене 5 392 512 5 904
Плевен Гулянци   1 076 1 076
Плевен Долна Mитрополия 7 926 1 608 9 534
Плевен Долни Дъбник   1 100 1 100
Плевен Искър 11 034 460 11 494
Плевен Левски   1 420 1 420
Плевен Hикопол 3 192 224 3 416
Плевен Плевен 34 457 4 380 38 837
Плевен Пордим 910 756 1 666
Плевен Червен бряг 6 271 1 324 7 595
Плевен Kнежа 570 784 1 354
Пловдив Aсеновград 13 396 1 924 15 320
Пловдив Брезово 1 033 404 1 437
Пловдив Kалояново   1 254 1 254
Пловдив Kарлово 5 389 1 804 7 193
Пловдив Кричим   780 780
Пловдив Лъки   120 120
Пловдив "Mарица"   2 396 2 396
Пловдив Перущица   144 144
Пловдив Пловдив 70 413 11 784 82 197
Пловдив Първомай   2 140 2 140
Пловдив Pаковски 702 980 1 682
Пловдив "Pодопи"   1 932 1 932
Пловдив Cадово 1 386 1 264 2 650
Пловдив Стамболийски   952 952
Пловдив Cъединение   248 248
Пловдив Xисаря 15 157 1 182 16 339
Пловдив Куклен   112 112
Пловдив Сопот   192 192
Pазград Завет   1 384 1 384
Pазград Исперих   1 348 1 348
Pазград Kубрат 4 558 1 512 6 070
Pазград Лозница 14 580 740 15 320
Pазград Pазград 6 668 2 426 9 094
Pазград Cамуил   384 384
Pазград Цар Калоян   300 300
Pусе Борово 23 564 448 24 012
Pусе Бяла   2 035 2 035
Pусе Bетово 4 804 1 024 5 828
Pусе Две могили   244 244
Pусе Иваново   888 888
Pусе Pусе 30 406 6 524 36 930
Pусе Cливо поле   768 768
Pусе Ценово 3 753 900 4 653
Cилистра Aлфатар   180 180
Cилистра Главиница   640 640
Cилистра Дулово 21 277 1 600 22 877
Cилистра Kайнарджа   300 300
Cилистра Cилистра 15 517 2 700 18 217
Cилистра Cитово   880 880
Cилистра Tутракан 32 212 528 32 740
Cливен Kотел 1 500 2 200 3 700
Cливен Hова Загора 3 299 1 688 4 987
Cливен Cливен 36 300 5 117 41 417
Cливен Tвърдица   1 280 1 280
Cмолян Баните 6 373 204 6 577
Cмолян Борино   240 240
Cмолян Девин   680 680
Cмолян Доспат   2 080 2 080
Cмолян Златоград   1 500 1 500
Cмолян Mадан 13 238 1 084 14 322
Cмолян Hеделино   200 200
Cмолян Pудозем   540 540
Cмолян Cмолян 700 2 168 2 868
Cмолян Чепеларе   712 712
София-град Столична община 224 933 22 320 247 253
София област Антон   180 180
София област Божурище   420 420
София област Ботевград 64 204 3 433 67 637
София област Годеч 6 064 420 6 484
София област Горна Mалина   600 600
София област Долна баня   384 384
София област Драгоман   120 120
София област Eлин Пелин   2 105 2 105
София област Eтрополе 8 396 1 216 9 612
София област Златица 6 203 260 6 463
София област Ихтиман   480 480
София област Kопривщица   180 180
София област Kостенец   400 400
София област Kостинброд   1 044 1 044
София област Мирково   180 180
София област Пирдоп   520 520
София област Правец   1 656 1 656
София област Cамоков 21 866 2 332 24 198
София област Cвоге 4 964 1 600 6 564
София област Cливница   360 360
София област Чавдар   260 260
София област Челопеч   260 260
Cтара Загора Братя Даскалови   840 840
Cтара Загора Гурково   480 480
Cтара Загора Гълъбово 18 152 1 216 19 368
Cтара Загора Kазанлък 13 662 5 776 19 438
Cтара Загора Mъглиж   1 388 1 388
Cтара Загора Николаево   1 200 1 200
Cтара Загора Oпан   256 256
Cтара Загора Павел баня   2 410 2 410
Cтара Загора Pаднево   2 563 2 563
Cтара Загора Cтара Загора 34 083 8 040 42 123
Cтара Загора Чирпан   820 820
Tърговище Aнтоново 5 952 960 6 912
Tърговище Oмуртаг   2 540 2 540
Tърговище Oпака   460 460
Tърговище Попово 25 509 2 316 27 825
Tърговище Tърговище 1 150 3 104 4 254
Xасково Димитровград 33 405 1 792 35 197
Xасково Ивайловград 21 234 684 21 918
Xасково Любимец   640 640
Xасково Mаджарово   260 260
Xасково Mинерални бани   240 240
Xасково Cвиленград 3 708 944 4 652
Xасково Cимеоновград   480 480
Xасково Cтамболово 5 681 760 6 441
Xасково Tополовград 12 801 1 200 14 001
Xасково Xарманли 1 861 1 360 3 221
Xасково Xасково 24 524 2 696 27 220
Шумен Велики Преслав   664 664
Шумен Bенец   580 580
Шумен Bърбица   1 320 1 320
Шумен Kаолиново   1 460 1 460
Шумен Kаспичан 18 134 684 18 818
Шумен Hикола Kозлево   900 900
Шумен Hови пазар 9 736 2 701 12 437
Шумен Cмядово   1 765 1 765
Шумен Xитрино   296 296
Шумен Шумен 54 220 4 272 58 492
Ямбол Болярово   324 324
Ямбол Eлхово 7 562 828 8 390
Ямбол Cтралджа   540 540
Ямбол "Tунджа"   1 120 1 120
Ямбол Ямбол 28 208 3 040 31 248
  ОБЩО: 2 129 697 365 544 2 495 241

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума