навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2010 Г. ЗА РАБОТНИТЕ ЗАПЛАТИ НА ПЕРСОНАЛА В ЗВЕНАТА ОТ СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (ДВ, БР. 4 ОТ 2010 Г.)

В сила от 01.09.2014 г.
Издадена от Министерството на образованието и науката

Обн. ДВ. бр.71 от 26 Август 2014г.


§ 1. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1
Група Длъжности Минимална основна работна заплата от 1.09.2014 г.
І. Педагогически специалисти с ръководни директор на училище, детска градина и обслужващо звено 680 лв.
функции помощник-директор 630 лв.
ІІ. Педагогически специалисти младши учител, младши възпитател 530 лв.
  учител, ръководител на компютърен кабинет, ръководител на филиал в междуучилищен център за трудовополитехническо обучение (МУЦТПО), логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител,  
  възпитател 530 лв.
  старши учител, старши възпитател 555 лв.
  главен учител, главен възпитател 590 лв.
"

Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2014 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума