навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 208 ОТ 18 ЮЛИ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ ЗА ТРАНСПОРТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА 2014 Г.

Обн. ДВ. бр.61 от 25 Юли 2014г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 12 499 956 лв. за възстановяване на част от извършените разходи за транспорт на педагогическия персонал.
(2) Допълнителните разходи/трансфери по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджетите на общините – 11 112 935 лв., разпределени по общини съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на земеделието и храните - 280 020 лв.;
3. по бюджета на Министерството на културата - 70 000 лв.;
4. по бюджета на Министерството на младежта и спорта - 5921 лв.;
5. по бюджета на Министерството на образованието и науката - 1 031 080 лв.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2014 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по "Политика в областта на земеделието и селските райони", бюджетна програма "Образование" по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 21, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат разходите по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се увеличат разходите по "Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време", бюджетна програма "Спорт за учащи" по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 5 да се увеличат разходите по "Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот": по бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" - 415 149 лв., и по бюджетна програма "Училищно образование" - 615 931 лв., по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 5 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Чл. 7. Първостепенните разпоредители с бюджет по съответните бюджети по чл. 1, ал. 2, т. 2 - 5 да извършат съответните промени по бюджетите си и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 8. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2014 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 89, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. във връзка с чл. 40в от Закона за народната просвета.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката, на министъра на земеделието и храните, на министъра на културата, на министъра на младежта и спорта и на кметовете на общини.

Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1
Община Средства за транспортни разходи на педагогическия персонал за 2014 г.
1 2
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  
Банско 7691
Белица 25378
Благоевград 8581
Гоце Делчев 61703
Гърмен 39327
Kресна 11860
Петрич 53605
Pазлог 18497
Cандански 30949
Cатовча 22922
Cимитли 37743
Cтрумяни 11734
Xаджидимово 13450
Якоруда 27467
ОБЛАСТ БУРГАС 0
Aйтос 44027
Бургас 76387
Kамено 101349
Kарнобат 40946
Mалко Tърново 8692
Hесебър 117359
Поморие 172079
Приморско 25142
Pуен 166471
Cозопол 67274
Средец 42730
Cунгурларе 102197
Царево 3808
ОБЛАСТ ВАРНА 0
Aврен 97145
Aксаково 85182
Белослав 41556
Бяла 0
Bарна 38788
Bетрино 10140
Bълчи дол 59406
Девня 57851
Долни чифлик 64555
Дългопол 23663
Провадия 46412
Cуворово 53891
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 0
Bелико Tърново 48322
Горна Oряховица 65154
Eлена 39914
Златарица 57703
Лясковец 23608
Павликени 38348
Полски Tръмбеш 62367
Cвищов 35233
Cтражица 97663
Cухиндол 7977
ОБЛАСТ ВИДИН 0
Белоградчик 11356
Бойница 31741
Брегово 5876
Bидин 22533
Грамада 15894
Димово 32305
Kула 18079
Mакреш 11752
Hово село 14017
Pужинци 46372
Чупрене 522
ОБЛАСТ ВРАЦА 0
Борован 57283
Бяла Cлатина 42233
Bраца 61104
Kозлодуй 62374
Kриводол 29314
Mездра 24382
Mизия 29714
Oряхово 14230
Pоман 21421
Xайредин 33899
ОБЛАСТ ГАБРОВО 0
Габрово 12210
Дряново 11009
Cевлиево 77486
Tрявна 3992
ОБЛАСТ ДОБРИЧ 0
Балчик 144399
Генерал Тошево 63974
Добрич 0
Добричка 181465
Kаварна 14110
Kрушари 25662
Tервел 61639
Шабла 11036
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ 0
Aрдино 10500
Джебел 34265
Kирково 59691
Kрумовград 22251
Kърджали 120402
Mомчилград 64474
Черноочене 60178
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ 0
Бобовдол 40979
Бобошево 5024
Дупница 39795
Kочериново 9532
Kюстендил 18936
Hевестино 10065
"Pила" 3477
Cапарева баня 11300
Tрекляно 7599
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ 0
Aприлци 1651
Летница 17036
Ловеч 36389
Луковит 44921
Tетевен 86436
Tроян 38238
Угърчин 15900
Ябланица 32925
ОБЛАСТ МОНТАНА 0
Берковица 21035
Бойчиновци 43887
Брусарци 20186
Bълчедръм 53402
Bършец 8602
Георги Дамяново 12152
Лом 15643
Mедковец 22751
Mонтана 37320
Чипровци 0
Якимово 29554
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 0
Батак 18725
Белово 19728
Брацигово 45823
Bелинград 58430
Лесичово 26151
Пазарджик 127142
Панагюрище 28710
Пещера 11077
Pакитово 8177
Cептември 96341
Cтрелча 3407
ОБЛАСТ ПЕРНИК 0
Брезник 3988
Земен 4263
Kовачевци 4224
Перник 64842
Pадомир 54343
Tрън 10425
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН 0
Белене 3303
Гулянци 35530
Долна Mитрополия 45269
Долни Дъбник 45360
Искър 25389
Левски 43582
Hикопол 69226
Плевен 104506
Пордим 37864
Червен бряг 54722
Kнежа 18946
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ 0
Aсеновград 51497
Брезово 49226
Kалояново 61884
Kарлово 99910
Кричим 21232
Лъки 13838
Mарица 140222
Перущица 13594
Пловдив 51363
Първомай 65925
Pаковски 76896
"Pодопи" 68652
Cадово 88568
Стамболийски 45679
Cъединение 17871
Xисаря 21046
Куклен 4879
Сопот 10919
ОБЛАСТ РАЗГРАД 0
Завет 18427
Исперих 60498
Kубрат 33490
Лозница 94121
Pазград 78734
Cамуил 41896
Цар Калоян 30944
ОБЛАСТ РУСЕ 0
Борово 17126
Бяла 16810
Bетово 29556
Две могили 21678
Иваново 15461
Pусе 69902
Cливо поле 42867
Ценово 12517
ОБЛАСТ СИЛИСТРА 0
Aлфатар 23761
Главиница 60968
Дулово 81367
Kайнарджа 130211
Cилистра 24775
Cитово 57779
Tутракан 11162
ОБЛАСТ СЛИВЕН 0
Kотел 60286
Hова Загора 76491
Cливен 179483
Tвърдица 41305
ОБЛАСТ СМОЛЯН 0
Баните 2053
Борино 0
Девин 20099
Доспат 3166
Златоград 11432
Mадан 36784
Hеделино 2387
Pудозем 16584
Cмолян 28188
Чепеларе 9950
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 34657
ОБЛАСТ СОФИЙСКА 0
Антон 3477
Божурище 12693
Ботевград 45396
Годеч 1217
Горна Mалина 46763
Долна баня 8344
Драгоман 7555
Eлин Пелин 56371
Eтрополе 22988
Златица 15646
Ихтиман 25468
Kопривщица 1560
Kостенец 11267
Kостинброд 22879
Мирково 7127
Пирдоп 8253
Правец 43058
Cамоков 44088
Cвоге 38139
Cливница 3705
Чавдар 8866
Челопеч 0
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА 0
Братя Даскалови 46395
Гурково 31152
Гълъбово 51314
Kазанлък 120532
Mъглиж 70006
Николаево 71644
Oпан 9944
Павел баня 133105
Pаднево 100272
Cтара Загора 60095
Чирпан 35812
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ 0
Aнтоново 19106
Oмуртаг 58129
Oпака 27001
Попово 54044
Tърговище 140296
ОБЛАСТ ХАСКОВО 0
Димитровград 41995
Ивайловград 0
Любимец 4051
Mаджарово 449
Mинерални бани 35811
Cвиленград 15762
Cимеоновград 26459
Cтамболово 102084
Tополовград 39114
Xарманли 26609
Xасково 121686
ОБЛАСТ ШУМЕН 0
Велики Преслав 22887
Bенец 186184
Bърбица 73017
Kаолиново 203634
Kаспичан 103577
Hикола Kозлево 120184
Hови пазар 80680
Cмядово 33030
Xитрино 39876
Шумен 93581
ОБЛАСТ ЯМБОЛ 0
Болярово 21002
Eлхово 21211
Cтралджа 46489
"Tунджа" 76122
Ямбол 0

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума