навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 17 ОТ 2008 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТОПАНСКИТЕ ВОДНИ ЖИВОТНИ, ПРОДУКТИТЕ ОТ ТЯХ И ПРЕДПАЗВАНЕТО И КОНТРОЛА НА БОЛЕСТИ ПО ВОДНИТЕ ЖИВОТНИ (ДВ, БР. 64 ОТ 2008 Г.)

В сила от 16.11.2014 г.
Издадена от Министерството на земеделието и храните

Обн. ДВ. бр.58 от 15 Юли 2014г.


§ 1. В § 3 от допълнителните разпоредби след думите "и Директива за изпълнение 2012/31/ЕС на Комисията от 25 октомври 2012 г. за изменение на приложение IV към Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на списъка на видове риба, възприемчиви към вирусна хеморагична септицемия, и заличаването на вписването за епизоотичен синдром (epizootic ulcerative syndrome) (ОВ L 297, 26.10.2012 г., стр. 26 - 28)" се добавя "и Директива за изпълнение 2014/22/ЕС на Комисията от 13 февруари 2014 г. за изменение на приложение IV към Директива 2006/88/ЕО на Съвета по отношение на инфекциозната анемия по сьомгата (ISA) (ОВ L 44, 10.02.2014 г., стр. 45 - 47)".

§ 2. Приложение № 1 към чл. 9, ал. 2, т. 1 се изменя така:
"Приложение № 1 към чл. 9, ал. 2, т. 1
Списък на болести
Екзотични болести
  БОЛЕСТ ВЪЗПРИЕМЧИВ ВИД
РИБИ Епизоотична хематопоетична некроза (Epizootic haematopoietic necrosis) Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss) и костур (Perca fluviatilis)
МЕКОТЕ- ЛИ Инфекция с Bonamia exitiosa Австралийска кална стрида (Ostrea angasi) и Чилийска плоска стрида (O. chilensis)
  Инфекция с Perkinsus marinus Тихоокеанска стрида (Crassostrea gigas) и Източна (американска) стрида (C. virginica)
  Инфекция с Microcytos mackini Тихоокеанска стрида (Crassostrea gigas), Източна (американска) стрида (C. virginica), Olympia плоска стрида (Ostrea conchaphila) и Европейска плоска стрида (O. edulis)
РАКООБ- РАЗНИ Синдром Taura Бяла заливна скарида (Penaeus setiferus), Тихоокеанска синя скарида (P. stylirostris) и Тихоокеанска бяла скарида (P. vannamei)
  Болестта Yellowhead Кафява заливна скарида (Penaeus aztecus), Розова заливна скарида (P. duora-rum), Голяма скарида Kuruma (японска тигрова скарида) (P. japonicus), Черна тигрова скарида (P.monodon), Бяла заливна скарида (P. setiferus), Тихоокеанска синя скарида (P. stylirostris) и Тихоокеанска бяла скарида (P. vannamei)
Неекзотични болести
  БОЛЕСТ ВЪЗПРИЕМЧИВ ВИД
РИБИ Вирусна хеморагична септицемия (VHS) Селдови (Clupea spp.), корегонусови (Coregonus sp.), Щука (Esox lucius), Пикша (Gadus aeglefinus/Melanogrammus aeglefinus), Тихоокеанска треска (G. macrocephalus), Атлантическа треска (G. morhua), Тихоокеански пъстърви (Oncorhynchus spp.), Дъгова пъстърва (O. mykiss), Морски налим вида Onos (Onos mustelus), Кафява (речна) пъстърва (Salmo trutta), Калкан (Scophthalmus maximus), цаца/копърка/шпрот (Sprattus sprattus), Липан (Thymallus thymallus) и Японска писия (Paralichthys olivaceus)
  Инфекциозна хемопоетична некроза (IHN) Кета (Oncorhynchus keta), Кижуч (O. kisutch), Сима (O. masou), Дъгова пъстърва (O. mykiss), Нерка(O. nerka), Розова сьомга (O. rhodurus), Чавича (O.tshawytscha) и Атлантическа сьомга (Salmo salar)
  Болестта вирусна инфекция с Koi herpes (KHV) Шаран, в това число и разновидността "Коя" (Cyprinus carpio)
  Инфекциозна анемия по сьомгата (ISA) инфекция с генотип HPR - с делеции от рода Isavirus (ISAV) Дъгова пъстърва (Oncorhynchus mykiss), Атлантическа сьомга (Salmo salar) и Кафява (речна) пъстърва (S. trutta)
МЕКОТЕ- ЛИ Инфекция с Marteilia refringens Австралийска кална стрида (Ostrea angasi), Чилийска плоска стрида (O. chilensis), Европейска плоска стрида (O. edulis), Аржентинска стрида (O. puelchana), Синя мида (Mytilus edulis) и Черна морска мида (M. galloprovincialis)
  Инфекция с Bonamia ostreae Австралийска кална стрида (Ostrea angasi), Чилийска плоска стрида (O. chilensis), Olympia плоска стрида (O. conchaphila), Азиатска стрида (O. denselammellosa), Европейска плоска стрида (O. edulis) и Аржентинска стрида (O. puelchana)
РАКООБ- РАЗНИ Ихтиофтириус Всички десетокраки раци (разред Decapoda)
"

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата влиза в сила от 16 ноември 2014 г.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума