навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 132 ОТ 30 МАЙ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС В ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА (ДВ, БР. 71 ОТ 2010 Г.)

В сила от учебната 2014/2015 година

Обн. ДВ. бр.47 от 6 Юни 2014г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В наименованието думите "І до ІV клас" се заменят с "І до V клас".

§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите "І до ІV клас" се заменят с "І до V клас".
2. В ал. 2 думите "І до ІV клас" се заменят с "І до V клас".

§ 3. В чл. 2 думите "І до ІV клас" се заменят с "І до V клас".

§ 4. В чл. 3 думите "І до ІV клас" се заменят с "І до V клас".

Заключителни разпоредби


§ 5. Постановлението влиза в сила от учебната 2014/2015 година.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума