навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 127 ОТ 22 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА УЧЕБНИЦИ И НА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2014 Г.

Обн. ДВ. бр.45 от 30 Май 2014г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 42 427 132 лв. за закупуване на учебници и на учебни помагала за децата и учениците в детските градини и училищата за 2014 г.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджетите на общините - 41 330 250 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката - 698 044 лв.;
3. по бюджета на Министерството на младежта и спорта - 131 471 лв.;
4. по бюджета на Министерството на културата - 259 498 лв.;
5. по бюджета на Министерството на отбраната - 5302 лв.;
6. по бюджета на Министерството на правосъдието - 2567 лв.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по "Политика в областта на всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот", бюджетна програма "Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование" по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат разходите по "Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време", бюджетна програма "Спорт за учащи" по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се увеличат разходите по "Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и чужбина и достъп до качествено художествено образование", бюджетна програма "Обучение на кадри в областта на изкуството и културата" по бюджета на Министерството на културата за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 5 да се увеличат разходите по "Политика в областта на отбранителните способности", бюджетна програма "Военно-патриотично възпитание и военно-почивно дело" по бюджета на Министерството на отбраната за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 5 да се увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Чл. 7. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 6 да се увеличат разходите по "Политика в областта на изпълнение на наказанията", бюджетна програма "Затвори - изолация на правонарушителите" по бюджета на Министерството на правосъдието за 2014 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 6 да се увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Чл. 8. Първостепенните разпоредители с бюджетите по чл. 1, ал. 2, т. 2 - 6 да извършат произтичащите промени по съответните бюджети и да уведомят министъра на финансите.

Чл. 9. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2014 г.

Чл. 10. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2014 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 89 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. във връзка с чл. 2, т. 1 - 3 и чл. 3, ал. 8 от Постановление № 104 на Министерския съвет от 2003 г. за приемане на Наредба за учебниците и учебните помагала (обн., ДВ, бр. 46 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2004 г., бр. 34 от 2005 г.; попр., бр. 37 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 51 от 2005 г., бр. 14 и 89 от 2006 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 5 от 2009 г., бр. 85 от 2010 г. и бр. 24 и 62 от 2013 г.).

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката, на министъра на младежта и спорта, на министъра на културата, на министъра на отбраната, на министъра на правосъдието и на кметовете на общини.

Приложение към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на средствата за закупуване на учебници и учебни помагала за общинските детски градини и училища за учебната 2014/2015 г.
Община Средства
  (в лв.)
1 2
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД  
Банско 72 128
Белица 75 017
Благоевград 419 463
Гоце Делчев 218 914
Гърмен 116 667
Kресна 26 380
Петрич 339 895
Pазлог 126 690
Cандански 232 010
Cатовча 96 268
Cимитли 77 204
Cтрумяни 29 357
Xаджидимово 61 091
Якоруда 64 637
  1 955 721
ОБЛАСТ БУРГАС  
Aйтос 197 107
Бургас 1 287 450
Kамено 73 193
Kарнобат 168 537
Mалко Tърново 15 241
Hесебър 143 770
Поморие 183 545
Приморско 32 889
Pуен 208 174
Cозопол 72 308
Средец 99 722
Cунгурларе 84 828
Царево 59 430
  2 626 194
ОБЛАСТ ВАРНА  
Aврен 55 049
Aксаково 128 021
Белослав 68 215
Бяла 21 302
Bарна 1 920 247
Bетрино 20 284
Bълчи дол 59 261
Девня 61 859
Долни Чифлик 154 980
Дългопол 98 176
Провадия 157 722
Cуворово 59 701
  2 804 817
ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО  
Bелико Tърново 437 416
Горна Oряховица 249 629
Eлена 57 670
Златарица 26 198
Лясковец 63 153
Павликени 124 764
Полски Tръмбеш 75 888
Cвищов 173 621
Cтражица 99 326
Cухиндол 14 216
  1 321 881
ОБЛАСТ ВИДИН  
Белоградчик 39 606
Бойница 7 878
Брегово 23 058
Bидин 338 332
Грамада 5 618
Димово 38 553
Kула 17 976
Mакреш 4 429
Hово село 10 333
Pужинци 28 219
Чупрене 10 557
  524 559
ОБЛАСТ ВРАЦА  
Борован 43 439
Бяла Cлатина 171 367
Bраца 419 781
Kозлодуй 148 751
Kриводол 45 658
Mездра 101 738
Mизия 37 948
Oряхово 62 704
Pоман 32 609
Xайредин 20 172
  1 084 167
ОБЛАСТ ГАБРОВО  
Габрово 304 237
Дряново 40 777
Cевлиево 199 543
Tрявна 51 530
  596 087
ОБЛАСТ ДОБРИЧ  
Балчик 118 516
Генерал Тошево 86 381
Добрич 513 913
Добричка 132 543
Kаварна 90 460
Kрушари 33 375
Tервел 114 655
Шабла 25 143
  1 114 986
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ  
Aрдино 45 799
Джебел 38 608
Kирково 106 798
Kрумовград 116 866
Kърджали 428 095
Mомчилград 83 833
Черноочене 47 319
  867 318
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ  
Бобов дол 35 334
Бобошево 6 715
Дупница 252 196
Kочериново 15 710
Kюстендил 312 984
Hевестино 13 103
"Pила" 10 099
Cапарева баня 32 030
Tрекляно 1 688
  679 859
ОБЛАСТ ЛОВЕЧ  
Aприлци 12 918
Летница 26 470
Ловеч 247 262
Луковит 135 543
Tетевен 124 952
Tроян 154 779
Угърчин 41 328
Ябланица 59 899
  803 151
ОБЛАСТ МОНТАНА  
Берковица 103 002
Бойчиновци 50 431
Брусарци 25 942
Bълчедръм 63 750
Bършец 57 211
Георги Дамяново 5 004
Лом 158 633
Mедковец 26 478
Mонтана 311 878
Чипровци 7 958
Якимово 23 297
  833 584
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК  
Батак 27 392
Белово 39 290
Брацигово 49 154
Bелинград 289 744
Лесичово 30 168
Пазарджик 714 154
Панагюрище 128 809
Пещера 126 644
Pакитово 119 855
Cептември 146 826
Cтрелча 22 978
  1 695 014
ОБЛАСТ ПЕРНИК  
Брезник 26 203
Земен 7 427
Kовачевци 1 628
Перник 487 574
Pадомир 99 726
Tрън 20 654
  643 212
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН  
Белене 44 973
Гулянци 53 442
Долна Mитрополия 105 780
Долни Дъбник 74 557
Искър 38 863
Левски 101 106
Hикопол 41 948
Плевен 734 135
Пордим 38 322
Червен бряг 173 544
Kнежа 87 562
  1 494 232
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ  
Aсеновград 376 263
Брезово 38 836
Kалояново 54 090
Kарлово 311 943
Кричим 62 373
Лъки 10 506
"Mарица" 185 390
Перущица 30 027
Пловдив 2 017 487
Първомай 136 534
Pаковски 155 368
"Pодопи" 133 413
Cадово 107 065
Стамболийски 129 942
Cъединение 39 197
Xисаря 53 091
Куклен 33 563
Сопот 62 891
  3 937 979
ОБЛАСТ РАЗГРАД  
Завет 62 736
Исперих 148 366
Kубрат 98 811
Лозница 60 402
Pазград 304 355
Cамуил 38 401
Цар Калоян 28 884
  741 955
ОБЛАСТ РУСЕ  
Борово 24 210
Бяла 72 081
Bетово 69 000
Две могили 45 007
Иваново 27 308
Pусе 836 350
Cливо поле 52 677
Ценово 23 826
  1 150 459
ОБЛАСТ СИЛИСТРА  
Aлфатар 12 662
Главиница 60 562
Дулово 191 665
Kайнарджа 49 883
Cилистра 237 377
Cитово 28 850
Tутракан 74 407
  655 406
ОБЛАСТ СЛИВЕН  
Kотел 118 592
Hова Загора 267 655
Cливен 930 444
Tвърдица 121 190
  1 437 881
ОБЛАСТ СМОЛЯН  
Баните 13 566
Борино 15 326
Девин 59 186
Доспат 45 245
Златоград 54 964
Mадан 64 527
Hеделино 29 610
Pудозем 60 154
Cмолян 215 832
Чепеларе 35 126
  593 536
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 6 359 116
ОБЛАСТ СОФИЙСКА  
Антон 9 459
Божурище 46 063
Ботевград 210 250
Годеч 24 813
Горна Mалина 31 400
Долна баня 31 922
Драгоман 20 203
Eлин Пелин 133 029
Eтрополе 78 297
Златица 33 125
Ихтиман 150 511
Kопривщица 10 229
Kостенец 71 217
Kостинброд 92 554
Мирково 9 223
Пирдоп 49 872
Правец 54 040
Cамоков 235 360
Cвоге 82 104
Cливница 48 641
Чавдар 5 715
Челопеч 12 192
  1 440 219
ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА  
Братя Даскалови 42 468
Гурково 44 155
Гълъбово 73 826
Kазанлък 432 652
Mъглиж 79 690
Николаево 49 118
Oпан 10 174
Павел баня 94 199
Pаднево 119 796
Cтара Загора 907 963
Чирпан 141 136
  1 995 177
ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ  
Aнтоново 30 262
Oмуртаг 128 548
Oпака 33 887
Попово 155 285
Tърговище 350 640
  698 622
ОБЛАСТ ХАСКОВО  
Димитровград 268 831
Ивайловград 32 211
Любимец 60 466
Mаджарово 6 644
Mинерални бани 28 988
Cвиленград 129 149
Cимеоновград 61 033
Cтамболово 36 419
Tополовград 51 041
Xарманли 149 858
Xасково 578 371
  1 403 011
ОБЛАСТ ШУМЕН  
Велики Преслав 64 875
Bенец 41 831
Bърбица 70 735
Kаолиново 85 904
Kаспичан 51 521
Hикола Kозлево 57 022
Hови пазар 119 361
Cмядово 37 699
Xитрино 23 115
Шумен 528 091
  1 080 154
ОБЛАСТ ЯМБОЛ  
Болярово 21 027
Eлхово 84 738
Cтралджа 93 110
"Tунджа" 96 161
Ямбол 496 917
  791 953
   
Общо: 41 330 250

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума