навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 65 ОТ 21 МАРТ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ЗА 2014 Г. ЗА ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА 145-ГОДИШНИНАТА ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

В сила от 01.04.2014 г.

Обн. ДВ. бр.30 от 1 Април 2014г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер в размер 200 000 лв. за Българската академия на науките чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г. за финансово обезпечаване на дейностите, свързани с честването на 145-годишнината от създаването на академията, разпределени съгласно приложението.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2014 г.
Чл. 2. (1) Министърът на образованието и науката да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2014 г.

Заключителни разпоредби


§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на председателя на Българската академия на науките.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Приложение към чл. 1, ал. 1
№ по ред Дейности Сума (в лв.)
1 2 3
1. Организиране на национална кръгла маса, научни конференции, изложби, представяне на книги, дни на отворените врати и други инициативи 51 000
2. Организиране на конкурс за високи научни постижения в системата на Българската академия на науките 30 000
3. Подготовка и издаване на книги 47 000
4. Изработване на представителни материали, плакет, значки, грамоти, афиши, алея на академичната слава и други 35 000
5. Организиране на тържествено събрание и на срещи, провеждане на социологически проучвания, ангажиране на външни изпълнители 37 000
  Общо: 200 000

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума