навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 6 МАРТ 2014 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТИПЕНДИИ НА СТУДЕНТИТЕ, ДОКТОРАНТИТЕ И СПЕЦИАЛИЗАНТИТЕ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА И НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ (ДВ, БР. 44 ОТ 2000 Г.)

В сила от 01.09.2014 г.

Обн. ДВ. бр.23 от 14 Март 2014г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Създава се чл. 8а:
"Чл. 8а. (1) Ректорът съгласувано със студентския съвет може да отпуска стипендии на студенти със значими постижения в научноизследователската, спортната или художественотворческата дейност.
(2) Общата сума на стипендиите по ал. 1 е до 5 на сто от средствата по чл. 2, ал. 1, в които не се включват средствата, предвидени за стипендии по чл. 2, ал. 2.
(3) Стипендиите по ал. 1 се отпускат за един учебен семестър и се изплащат за 5 месеца за всеки месец поотделно в размера, определен по реда на чл. 4, ал. 6.
(4) Видът на документите, срокът за подаването им и критериите за получаване на стипендиите по ал. 1 се определят от висшето училище съгласувано със студентския съвет и се утвърждават от ректора на висшето училище.
(5) Подадените документи за отпускане на стипендии се разглеждат от комисия, определена със заповед на ректора. Най-малко половината от състава на комисията са студенти, определени от студентския съвет.
(6) Едни и същи постижения не може да са основание за получаване на стипендии по ал. 1 и награди по чл. 9, ал. 1, т. 1."

Заключителни разпоредби


§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 септември 2014 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума