навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Із-1681 ОТ 2012 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗПЛАТНА ХРАНА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР, РАБОТЕЩИ ПРИ СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ И РИСКОВЕ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО, И НА ОБОДРЯВАЩИ НАПИТКИ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА МВР, КОИТО РАБОТЯТ НА СМЕНИ (ДВ, БР. 67 ОТ 2012 Г.)

В сила от 08.11.2013 г.
Издадена от Министерството на вътрешните работи

Обн. ДВ. бр.97 от 8 Ноември 2013г.


§ 1. В чл. 4, ал. 1 след думите "по чл. 9 ЗМВР" се поставя запетая и се добавя "както и на директорите на регионални дирекции "Гранична полиция" (РДГП) и на началниците на областни управления "Пожарна безопасност и защита на населението (ОУПБЗН)".

§ 2. В чл. 10, ал. 2 след думите "по чл. 9 ЗМВР" се поставя запетая и се добавя "директорите на РДГП и началниците на ОУПБЗН".

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума