навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ УРЕДБИ И ЕЛЕКТРОПРОВОДНИТЕ ЛИНИИ (ДВ, БР. 90 И 91 ОТ 2004 Г.)

В сила от 01.01.2014 г.
Издадена от Министерството на икономиката и енергетиката

Обн. ДВ. бр.92 от 22 Октомври 2013г.


§ 1. В чл. 1138, ал. 5 след думите "градски тип и възлови станции" се поставя запетая и се добавя "като на трансформаторите с цялостно напълване, херметичен тип, в трансформаторните постове, вградени в жилищни и обществени сгради, се монтират прекъсвачи, които да изключват работата им при възникване на аварийни ситуации".

§ 2. В чл. 1258 се създава ал. 3:
"(3) Трансформаторите с цялостно напълване, херметичен тип, в трансформаторните постове, вградени в жилищни и обществени сгради, се снабдяват с предпазни клапани и уреди за защита на трансформатора, контролиращи нивото на маслото, налягането, температурата и образуването на газ."

§ 3. В чл. 1259 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
"(2) Вентилационните отвори на трансформаторните постове, вградени в жилищни и обществени сгради, осигуряват директен въздухообмен с атмосферата."

Заключителни разпоредби


§ 4. Наредбата влиза в сила от 1.01.2014 г.

Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума