навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА (ДВ, БР. 1 ОТ 2006 Г.)

Издадена от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.45 от 18 Май 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 2, ал. 6 думите "от осигурителите" се заменят с "от задължените лица".


§ 2. В чл. 3, ал. 1, т. 4 думите "от изпращащото ведомство (компетентния български държавен орган), посредника" се заменят с "от изпращащото ведомство, компетентния български държавен орган, посредника".


§ 3. В чл. 4 ал. 7 се отменя.


§ 4. В чл. 5, ал. 1 думите "и чл. 13, ал. 4" се заличават.


§ 5. (В сила от 01.05.2013 г.) В приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, в Указания за попълване на Декларация образец № 1 "Данни за осигуреното лице" се правят следните изменения:
1. В т. 12 позиция 84 се заличава.
2. В т. 2 от забележките след точка 16 навсякъде числото 84 се заличава.
3. В т. 16.7 и 16.8 числото 84 се заличава.


§ 6. В приложение № 2 към чл. 2, ал. 1, в т. 11 от Указания за попълване на Декларация обр. № 3 "Данни за здравно осигуряване на лица, осигурени от републиканския бюджет" думите "ал. 4" се заменят с "ал. 4а".


§ 7. (В сила от 01.05.2013 г.) В приложение № 3 към чл. 2, ал. 1, в т. 10 от Указания за попълване на Декларация обр. № 5 "Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски" позиция 84 се заличава.

Заключителни разпоредби


§ 8. Параграфи 5 и 7 влизат в сила от 1 май 2013 г.

rss
Посети форума