навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 13 ОТ 2000 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ (ДВ, БР. 94 ОТ 2000 Г.)

В сила от 01.01.2013 г.
Издадена от Националния осигурителен институт

Обн. ДВ. бр.31 от 29 Март 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3а:
а) в т. 1 се създава буква "г":
"г) електромонтьор.";
б) в т. 3, буква "б" думата "оборудване" се заменя с "апарати".
2. В ал. 31а след думите "тягово-понизителна станция (ТПС)" се добавя "електромонтьор авариен".

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази инструкция се издава на основание § 4 от заключителните разпоредби на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране.


§ 3. Инструкцията влиза в сила от 1 януари 2013 г.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума