навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯ № 13 ОТ 2000 Г. ЗА ПРИЛАГАНЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КАТЕГОРИЗИРАНЕ НА ТРУДА ПРИ ПЕНСИОНИРАНЕ (ДВ, БР. 94 ОТ 2000 Г.)

В сила от 01.01.2013 г.
Издадена от Националния осигурителен институт

Обн. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. Създава се ал. 3а:
"(3а) По т. 1а - персоналът от подземните хидротехнически обекти, който е назначен по трудово правоотношение като "подземен" и има определени задължения в длъжностната си характеристика за работа в подземни условия. Включват се работниците и инженерно-техническите специалисти, заети на работа под земята при експлоатацията на подземните ВЕЦ и ПАВЕЦ от структурата на НЕК, по утвърден списък на професиите и длъжностите:
1. ВЕЦ "Пещера":
а) оператор, водна турбина;
б) монтьор, ремонт на машини и оборудване;
в) оператор, главно електротабло;
2. ВЕЦ "Батак":
а) оператор, водна турбина;
б) монтьор, ремонт на машини и оборудване;
в) електромонтьор;
3. ПАВЕЦ "Чаира":
а) звено "Експлоатация":
- оператор, главно електротабло;
- оператор, водна турбина ХТС;
- оператор, главно електротабло/ОПАВЕЦ (оператор);
- оператор, главно електротабло/
СОПАВЕЦ (старши оператор);
б) звено "Поддръжка СКАДА, ТА, КИП и РЗА":
- техник, електронна техника;
- техник, електрически машини и оборудване;
- електромонтьор;
в) звено "Машинен ремонт":
- монтьор, ремонт на машини и оборудване;
- електромонтьор."
2. Създава се ал. 31а:
"(31а) По т. 22 - работници и инженерно-технически специалисти от "Метрополитен" - ЕАД: машинист и помощник-машинист на електровоз, електромонтьор тягово-понизителна станция (ТПС), електромонтьор кабелни линии и осветление (КЛиО) и работник по поддръжка и ремонт на железния път и съоръжения."

Заключителни разпоредби


§ 2. Тази инструкция се издава на основание § 4 от заключителните разпоредби на Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране.


§ 3. Инструкцията влиза в сила от 1 януари 2013 г.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума