навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2011 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИЕМ И СПОРТНА ПОДГОТОВКА НА УЧЕНИЦИТЕ В СПОРТНИТЕ УЧИЛИЩА (ДВ, БР. 40 ОТ 2011 Г.)

В сила от 22.02.2013 г.
Издадена от Министерството на физическото възпитание и спорта

Обн. ДВ. бр.18 от 22 Февруари 2013г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите "съгласувано с министъра на образованието, младежта и науката" се заличават и след думата "спорта" се поставя точка.
2. В ал. 3 думите "след съгласуване с министъра на физическото възпитание и спорта" се заличават и след думата "образование" се поставя точка.


§ 2. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
"Чл. 18. (1) Взаимоотношенията между спортното училище, българските спортни федерации по съответния вид спорт и спортния клуб се уреждат ежегодно с тристранен договор за съответната спортно-състезателна година, сключен най-късно до 20 септември."

Заключителни разпоредби


§ 3. Наредбата е съгласувана с министъра на образованието, младежта и науката.


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума