навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

РЕШЕНИЕ № 945 ОТ 15 НОЕМВРИ 2012 Г. ЗА РАЗМЕСТВАНЕ НА ПОЧИВНИ ДНИ ПРЕЗ 2013 Г.

Обн. ДВ. бр.91 от 20 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 19 Ноември 2013г.


На основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния служител
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. (изм. - ДВ, бр. 30 от 2013 г.) Обявява 2 май (четвъртък) за почивен ден, а 18 май (събота) за работен ден.
2. (нова - ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Обявява 23 декември (понеделник) за почивен ден, а 21 декември (събота) за работен ден.
3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 100 от 2013 г.) Обявява 31 декември (вторник) за почивен ден, а 14 декември (събота) за работен ден.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума