навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 3 ОТ 2007 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ (ДВ, БР. 15 ОТ 2007 Г.)

Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.85 от 6 Ноември 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
"1. спалня и занималня;"
б) точка 2 се отменя.
2. Алинея 5 се изменя така:
"(5) Общата площ на помещенията спалня и занималня трябва да осигурява най-малко 4 m2 на всяко дете, а минималната площ на физкултурно-музикалния салон е 80 m3."


§ 2. Параграф 18 от преходните разпоредби към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр. 64 от 2012 г.) се отменя.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 3. Съществуващите детски градини се привеждат в съответствие с изискванията на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини (ДВ, бр. 64 от 2012 г.) и тази наредба в срок до една година от влизането й в сила, с изключение на изискванията по чл. 9 и чл. 10, ал. 4 и 5, които се съобразяват при наличие на технически възможности.


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума