навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ (ДВ, БР. 57 ОТ 2006 Г.)

В сила от 26.10.2012 г.
Издадена от Министерството на здравеопазването

Обн. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 3, ал. 1 се създава т. 4:
"4. провеждане на туберкулинов кожен тест на Манту - за лицата по чл. 1, ал. 1."


§ 2. В чл. 5 се създават т. 3 и 4:
"3. веднъж годишно бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни Ешерихиа коли и коремнотифно носителство - за лицата, работещи в обектите по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4;
4. веднъж годишно провеждане на туберкулинов кожен тест на Манту - за лицата, работещи в обектите по чл. 1, ал. 1."


§ 3. В чл. 7 в текста преди т. 1 думите "чл. 5, т. 2" се заменят с "чл. 5, т. 2 и 3".

Заключителни разпоредби


§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума