навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-4 ОТ 2008 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В ПАРАЛЕЛКА, ДЕЛЕНИЕТО НА ПАРАЛЕЛКИТЕ НА ГРУПИ И ИНДИВИДУАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩАТА ПО ИЗКУСТВАТА И УЧИЛИЩАТА ПО КУЛТУРАТА (ДВ, БР. 50 ОТ 2008 Г.)

В сила от 09.10.2012 г.
Издадена от Министерството на културата

Обн. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. В чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите "подготвителен клас" се заменят с "подготвителна група".
2. В т. 2 числото "24" се заменя с "22".


§ 2. В чл. 6, ал. 2 числото "12" се заменя с "10".


§ 3. В чл. 10, ал. 1 след думите "музикант - инструменталист" съюзът "и" се заменя със запетая и след думите "музикант - вокалист" се добавят "акордьор" и "музикален оформител".


§ 4. В чл. 13 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата "дизайнер," се добавя "както и по специалност изобразително изкуство".
2. В ал. 2 след думата "рисуване" се добавя "изобразително изкуство".


§ 5. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите "графичен дизайнер" съюзът "и" се заменя със запетая и след думите "компютърен график" се добавя "и компютърен аниматор".
2. В ал. 2 след думите "технология на полиграфическите процеси" се заличава текстът "оформление на полиграфическите издания", а след думите "илюстрация и оформление на полиграфическите издания" се добавят "кино, мултимедийни технологии, комбинаторика и цветознание".


§ 6. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума