навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 2003 Г. ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА (ДВ, БР. 41 ОТ 2003 Г.)

Издадена от Министерството на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.61 от 10 Август 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. Създава се чл. 27а:
"Чл. 27а. За специфичните цели и изисквания на образователно-възпитателния процес в училищата по чл. 26, т. 9, 10 и 12 от Закона за народната просвета могат да бъдат използвани допълнителни дневници с реквизити, утвърдени съответно от министъра на физическото възпитание и спорта и от министъра на културата."


§ 2. В чл. 29, ал. 1 изречение трето се изменя така: "Лични картони се попълват и за учениците, приети след VI или VII клас за обучение по професии с придобиване на първа степен на професионална квалификация, както и за учениците, приети в професионалните училища, гимназии и колежи след средно образование."


§ 3. В чл. 78, ал. 1 след думата "заповед" се добавя "за съответната година".


§ 4. В чл. 87, ал. 3 думите "до 31 март" се заменят с "до 30 април".


§ 5. Навсякъде в текста (XІII) се заличава.


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума