навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКТОРАТИ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО (ДВ, БР. 61 ОТ 2003 Г.)

В сила от 20.07.2012 г.
Издаден от Министерство на образованието, младежта и науката

Обн. ДВ. бр.55 от 20 Юли 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


§ 1. Член 21 се изменя така:
"Чл. 21. (1) Работното време на служителите в регионалния инспекторат по образованието е 8 часа дневно с променливи граници и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.
(2) Служителите сами определят началото на работното си време, което може да бъде в периода от 7,30 до 10 ч. Краят на работното време се определя в зависимост от началото на работния ден след задължително отработване на 8 часа дневно.
(3) Служителите ползват обедна почивка 30 минути между 12 и 14 ч.
(4) Освен почивката по ал. 3 се допуска ползването и на втора почивка в размер на 3 часа по график, утвърден от началника на регионалния инспекторат по образованието. Условията и редът за ползването на втората почивка се определят с вътрешни правила, утвърдени от началника на регионалния инспекторат по образованието."

Заключителни разпоредби


§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума