навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 1 МАРТ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РАБОТНОТО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИТЕ И ОТПУСКИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 72 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1986 Г. (ДВ, БР. 6 ОТ 1987 Г.)

Обн. ДВ. бр.19 от 6 Март 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 49 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 5:

"(5) Когато един от родителите (осиновителите) желае да ползва част от отпуска за отглеждане на дете до 8-годишна възраст по чл. 167а, ал. 1 КТ в размер до 5 месеца, към заявлението по ал. 1 се прилага писменото съгласие на другия родител."

2. Досегашните ал. 5 - 8 стават съответно ал. 6 - 9.


§ 2. В чл. 49а се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "чл. 49, ал. 5" се заменят с "чл. 49, ал. 6".

2. В ал. 3 думите "чл. 49, ал. 7" се заменят с "чл. 49, ал. 9".


§ 3. В чл. 49б, ал. 2 думите "чл. 49, ал. 5" се заменят с "чл. 49, ал. 6".


§ 4. В приложение № 4 думите "към чл. 49, ал. 5" се заменят с "към чл. 49, ал. 6".Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума