навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ДВ, БР. 19 ОТ 2002 Г.)

В сила от 01.01.2012 г.

Обн. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2012г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:


§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите "18 календарни месеца" се заменят с "24 календарни месеца".

2. В ал. 4 думите "18-месечния период" се заменят с "24-месечния период".


§ 2. В чл. 15, ал. 1 думите "/дълготрайна безработица" се заличават.


§ 3. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1, в декларативната част т. 2 се изменя така:

"2. Не съм придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или за ранно пенсиониране в Република България или пенсия за старост в друга държава."


§ 4. В приложение № 5 към чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 4 се изменя така:


"4. Придобил съм право на пенсия за
..................................................................................,
(посочва се видът на пенсията)
считано от ....................................................................................................
(дд/мм/гггг)
в Република България/друга държава -
..................................................................................."
(посочва се държавата)

2. Създава се нова т. 6:

"6. Не получавам/получил съм обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител или чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование за периода от ......................................... до ............................... ."
(дд/мм/гггг) (дд/мм/гггг)

3. Досегашните т. 6 - 9 стават съответно т. 7 - 10.


Заключителни разпоредби

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г.Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума