навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В МИНИСТЕРСТОВО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Приет с ПМС № 84 от 26.04.2010 г.

Обн. ДВ. бр.34 от 4 Май 2010г., изм. ДВ. бр.46 от 17 Юни 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.36 от 11 Май 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.99 от 14 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.24 от 12 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 28 Януари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 11 Февруари 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 12 Септември 2014г., изм. и доп. ДВ. бр.40 от 2 Юни 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.35 от 10 Май 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.96 от 2 Декември 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.50 от 23 Юни 2017г., доп. ДВ. бр.78 от 29 Септември 2017г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 29 Юни 2018г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Наименование на длъжността по длъжностно ниво

Код на длъжността

Кариерни полета (професионални области)

1

2

3

4

 

I. ДЛЪЖНОСТНО НИВО "А"

 

 

 

1. ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ

 

 

 

ПОЛКОВНИК (КАПИТАН I РАНГ)

 

 

1.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.) 

 

 

2.

Главен директор на главна дирекция

1151 7002

к1

3.

Главен директор на главна дирекция

1151 7003

к2, к3, к4

4.

Главен директор на главна дирекция

1151 5004

к5

5.

Директор на дирекция

1151 7005

к1

6.

Директор на дирекция

1151 7006

к2, к3, к4

7.

Директор на дирекция

1151 5007

к5

8.

Държавен експерт

1153 7008

к1

9.

Държавен експерт

1153 7009

к2, к3, к4

10.

Държавен експерт

1153 5010

к5

11.

Държавен инспектор

1153 7011

к1

12.

Държавен инспектор

1153 7012

к2, к3, к4

13.

Държавен инспектор

1153 5013

к5

14.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

15.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

16.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

17.

Заместник главен директор на главна дирекция

1152 7017

к1

18.

Заместник главен директор на главна дирекция

1152 7018

к2, к3, к4

19.

Заместник главен директор на главна дирекция

1152 5019

к5

20.

(изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) Заместник главен инспектор на МО

1152 7020

к1

21.

(зал. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.02.2017 г.)

 

 

22.

Заместник-директор на дирекция

1152 7022

к1

23.

Заместник-директор на дирекция

1152 7023

к2, к3, к4

24.

Заместник-директор на дирекция

1152 5024

к5

25.

Заместник-директор на дирекция по сигурността на информацията

1152 7025

к1

26.

Заместник-директор на дирекция по сигурността на информацията

1152 7026

к2, к3, к4

27.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

28.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

29.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

30.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

31.

Началник на звено

1152 7031

к1

32.

Началник на отдел

1152 7032

к1

33.

Началник на отдел

1152 7033

к2, к3, к4

34.

Началник на отдел

1152 5034

к5

35.

Началник на сектор

1154 7035

к1

36.

Началник на сектор

1154 7036

к2, к3, к4

37.

Началник на сектор

1154 5037

к5

38.

Служител по сигурността на информацията, той и директор на дирекция по сигурността на информацията

1151 7038

к1

39.

Служител по сигурността на информацията, той и директор на дирекция по сигурността на информацията

1151 7039

к2, к3, к4

40.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

41.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

42.

Началник на офиса на началника на отбраната

1152 7042

к1

43.

Началник на офиса на началника на отбраната

1152 7043

к2, к3, к4

44.

(нов - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

45.

(нов - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

46.

(нов - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) Заместник главен инспектор на МО

1152 7046

к2, к3, к4

47.

(нов - ДВ, бр. 12 от 2014 г., в сила от 11.02.2014 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

48.

(нов - ДВ, бр. 12 от 2014 г., в сила от 11.02.2014 г.) Заместник главен инспектор на МО

1152 5048

к5

49.

(нов - ДВ, бр. 12 от 2014 г., в сила от 11.02.2014 г.) Началник на звено

1152 7049

к2, к3, к4

50.

(нов - ДВ, бр. 12 от 2014 г., в сила от 11.02.2014 г.) Началник на звено

1152 5050

к5

 

ПОДПОЛКОВНИК (КАПИТАН II РАНГ)

 

 

1.

Адютант на началника на отбраната

1141 6001

к1, к2, к3, к4

2

Главен експерт

1141 6002

к1, к2, к3, к4

3.

Главен експерт

1141 5003

к5

4.

Главен инспектор

1141 6004

к1, к2, к3, к4

5.

Главен инспектор

1141 5005

к5

6.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

7.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

8.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

9.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

 

МАЙОР (КАПИТАН III РАНГ)

 

 

1.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

2.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

3.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

4.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

5.

Старши експерт

1131 6005

к1

6.

Старши експерт

1131 4006

 

7.

Старши експерт

1131 5007

к5

8.

(нов - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) Старши инспектор

1131 5008

к5

 

КАПИТАН (КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ)

 

 

1.

(изм. - ДВ, бр. 12 от 2014 г., в сила от 11.02.2014 г.) Младши експерт

1122 4001

 

2.

Младши експерт

1121 5002

 

3.

(нов - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) Инспектор

1121 5003

 

4.

(нов - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)

 

 

 

2. ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТИ

 

 

 

ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТ 2-ри КЛАС

 

 

1.

Главен специалист

1221 3001

п1, п2, п3, п4

2.

Главен специалист

1221 3002

п6

 

3. ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)

 

 

 

СТАРШИНА (МИЧМАН)

 

 

1.

Главен сержант на Българската армия

1341 3001

п1

2.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

3.

Старши специалист

1341 3003

п1, п2, п3, п4

4.

Старши специалист

1341 2004

п6

5.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

6.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

7.

Завеждащ регистратура

1341 2007

п4

8.

Завеждащ на контролен пункт към регистратура

1342 2008

п4

 

СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)

 

 

1.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

2.

Старши специалист

1332 3002

п1, п2, п3, п4

3.

Старши специалист

1332 2003

п6

4.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

5.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 02.06.2015 г.)

 

 

6.

(нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Изпълнител

1333 2006

п1, п2, п3, п4

7.

(нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Инструктор

1333 3007

п5

8.

(нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Технически сътрудник

1333 3008

п1, п2, п3, п4

 

СЕРЖАНТ (СТАРШИНА I СТЕПЕН) (отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

1.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

2.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

3.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

4.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

 

МЛАДШИ СЕРЖАНТ (СТАРШИНА II СТЕПЕН) (отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

1.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

2.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

3.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

 

ІІ. ДЛЪЖНОСТНО НИВО "А1"

 

 

 

1. ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ

 

 

 

ПОЛКОВНИК (КАПИТАН I РАНГ)

 

 

1.

Директор на дирекция

2152 7001

к1

2.

Директор на дирекция

2152 7002

к2, к3, к4

3.

Директор на дирекция

2152 5003

к5

4.

Директор на дирекция в Института по отбрана

2153 7004

к1

5.

Директор на дирекция в Института по отбрана

2153 7005

к2, к3, к4

6.

Директор на дирекция в Института по отбрана

2153 5006

к5

7.

Директор на Института по отбрана

2152 8007

к1

8.

Директор на Института по отбрана

2152 8008

к2, к3, к4, к5

9.

Директор на музей

2153 7009

к1

10.

Директор на музей

2153 7010

к2, к3, к4

11.

Директор на музей

2153 5011

к5

12.

Началник на Централно военно окръжие

2152 7012

к1, к2, к3, к4

13.

Директор на териториална военна дирекция

2154 7013

к1, к2, к3, к4

14.

Заместник-директор на дирекция

2153 7014

к1

15.

Заместник-директор на дирекция

2153 5015

к5

16.

Заместник-директор на Института по отбрана

2153 7016

к1

17.

Заместник-директор на Института по отбрана

2153 7017

к2, к3, к4

18.

Заместник-началник на Централното военно окръжие

2153 7018

к1, к2, к3, к4

19.

Заместник-командир на Националната гвардейска част

2151 7019

к1

20.

Заместник-ръководител на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на отбраната

2152 7020

к1

21.

Заместник-ръководител на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на отбраната

2152 7021

к2, к3, к4

22.

Заместник-ръководител на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на отбраната

2152 5022

к5

23.

(отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)

 

 

24.

Началник на отдел

2154 7024

к1, к2, к3, к4

25.

Началник на отдел

2154 5025

к5

26.

(отм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.)

 

 

27.

Ръководител на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на отбраната

2151 7027

к1

28.

Ръководител на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на отбраната

2151 7028

к2, к3, к4

29.

Ръководител на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията към министъра на отбраната

2151 5029

к5

30.

Професор

2153 9030

к1, к2, к3, к4, к5

31.

Доцент

2154 9031

к1, к2, к3, к4, к5

32.

Директор на дирекция в Института по отбрана

2153 9032

к1, к2, к3, к4, к5

33.

Заместник-директор на Института по отбрана

2153 9033

к1, к2, к3, к4, к5

34.

Началник на отдел

2154 9034

к1, к2, к3, к4, к5

35.

Заместник-директор на Института по отбрана

2153 5035

к5

36.

Началник на отдел

2154 8036

к1, к2, к3, к4, к5

37.

(нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.)

 

 

38.

(нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.)

 

 

39.

(нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.)

 

 

40.

(нов - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) Началник на Комендантство - МО

2151 7040

к1

41.

(нов - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) Началник на Комендантство - МО

2151 7041

к2, к3, к4

42.

(нов - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) Заместник-началник на Комендантство - МО

2152 7042

к1

43.

(нов - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) Заместник-началник на Комендантство - МО

2152 7043

к2, к3, к4

44.

(нов - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)

 

 

45.

(нов - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)

 

 

46.

(нов - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)

 

 

47.

(нов - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) Началник на военно окръжие I степен

2154 7047

к1, к2, к3, к4

48.

(нов - ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Началник на щаба в Националната гвардейска част

2152 7048

к1

49.

(нов - ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.) Заместник-командир по логистичното осигуряване в Националната гвардейска част

2153 7049

к1, к2

50.

(нов - ДВ, бр. 78 от 2017 г., в сила от 29.09.2017 г.) Директор на Института по отбрана

2152 9050

к1, к2, к3, к4, к5

 

ПОДПОЛКОВНИК (КАПИТАН II РАНГ)

 

 

1.

Главен диригент на БА, той и началник на гвардейски представителен духов оркестър

2141 5001

к5

2.

Главен експерт

2143 6002

к1, к2, к3, к4

3.

Главен експерт

2143 5003

к5

4.

(отм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.)

 

 

5.

Заместник-началник на подвижна полева болнична база

2141 5005

к5

6.

Заместник-директор на музей

2142 5006

к5

7.

(зал. - ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.)

 

 

8.

(изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г., зал. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)

 

 

9.

(отм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.)

 

 

10.

Командир на гвардейски батальон

 2143 6010

 к1

11.

Доцент

 2141 9011

к1, к2, к3, к4, к5 

12.

Главен асистент

 2142 9012

к1, к2, к3, к4, к5 

13.

Началник на отделение

2142 6013

 к1, к2, к3, к4

14.

Началник на отделение

 2142 5014

 к5

15.

(зал. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)

 

 

16.

Началник на сектор

2142 6016 

 к1, к2, к3, к4

17.

Началник на сектор

2142 5017 

к5 

18.

Началник на център

 2143 6018

к1, к2, к3, к4 

19.

Началник на център

2143 5019 

к5 

20.

(зал. - ДВ, бр. 13 от 2016 г., в сила от 01.03.2016 г.)

 

 

21.

Професор

2141 9021

к1, к2, к3, к4, к5

22.

Главен експерт

2143 9022

к1, к2, к3, к4, к5

23.

Началник на сектор

2142 9023

к1, к2, к3, к4, к5

24.

(зал. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)

 

 

25.

Главен експерт

2143 8025

к1, к2, к3, к4, к5

26.

(нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.)

 

 

27.

(нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.)

 

 

28.

(нов - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) 

 

 

29.

(нов - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) Началник на военно окръжие II степен

2141 6029

к1, к2, к3, к4

30.

(нов - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Заместник-началник на военно окръжие І степен, той и началник на сектор

2141 6030

к1

31.

(нов - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Служител по сигурността на информацията, той и началник на сектор (отделение)

2142 6031

к1, к2, к3, к4

 

МАЙОР (КАПИТАН III РАНГ)

 

 

1.

Диригент на гвардейски представителен духов оркестър

2132 4001

 

2.

Заместник-командир на гвардейски батальон

2131 6002

к1

3.

Заместник-началник на отделение

2132 4003

 

4.

Заместник-началник на център

2131 4004

 

5.

(отм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.)

 

 

6.

Доцент

2131 9006

к1, к2, к3, к4, к5

7.

Главен асистент

2131 9007

к1, к2, к3, к4, к5

8.

Асистент

2132 6008

к1, к2, к3, к4

9.

Асистент

2132 5009

к5

10.

Началник на щаба на гвардейски батальон

2131 6010

к1

11.

Старши експерт

2132 4011

 

12.

Старши експерт

2132 5012

к5

13.

(зал. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)

 

 

14.

(нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., отм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.)

 

 

15.

(нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) Старши психолог

2132 5015

к5

16.

(нов - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)

 

 

17.

(нов - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)

 

 

18.

(нов - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) Началник на сектор в Комендантство - МО

2131 4018

 

19.

(нов - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Заместник-началник на военно окръжие ІІ степен, той и началник на сектор

2131 6019

к1

20.

(нов - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Старши експерт

2132 6020

к1, к2, к3, к4

 

КАПИТАН (КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ)

 

 

1.

Администратор ..........

2124 4001

 

2.

Заместник-командир на рота (батарея)

2124 4002

 

3.

Заместник-началник на щаба на гвардейски батальон

2121 4003

 

4.

Командир на взвод

2124 4004

 

5.

Командир на група

2124 4005

 

6.

(изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г.) Командир на рота (батарея)

2121 4006

 

7.

Младши експерт

2122 4007

 

8.

Младши експерт

2122 5008

 

9.

Асистент

2121 9009

 

10.

Началник на контролно-измервателен пункт

2121 4010

 

11.

Началник на отделение по сигурността на информацията в Националната гвардейска част

2122 4011

 

12.

Помощник-диригент на гвардейски представителен духов оркестър

2122 4012

 

13.

(изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Асистент

2123 5013

 

14.

Психолог

2122 4014

 

15.

(нов - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г.) Специалист по физическа подготовка и спорт

2121 4015

 

16.

(нов - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Главен юрисконсулт

2122 5016

 

 

2. ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТИ

 

 

 

ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТ 2-РИ КЛАС

 

 

1.

Главен специалист

2221 3001

п1, п2, п3, п4

2.

Главен специалист

2221 2002

п6

3.

Командир на взвод

2221 3003

п1, п2, п3, п4

4.

Помощник-диригент (тамбурмажор)

2221 2004

п6

5.

Церемониалмайстор

2221 2005

п6

 

3. ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)

 

 

 

СТАРШИНА (МИЧМАН)

 

 

1.

Главен сержант на Националната гвардейска част

2341 3001

п1, п2, п3, п4

2.

Главен сержант на батальон

2342 3002

п1, п2, п3, п4

3.

Главен сержант на рота (батарея)

2342 3003

п1, п2, п3, п4

4.

Завеждащ на регистратура

2341 3004

п3, п4

5.

Завеждащ склад

2341 2005

п3, п4

6.

Завеждащ хранилище

2341 2006

п3, п4

7.

Командир на група

2341 3007

п1, п2, п3, п4

8.

Началник на контролно-технически пункт

2342 2008

п3

9.

Началник на работилница

2342 2009

п3

10.

Началник на склад

2342 2010

п3, п4

11.

Началник на хранилище

2342 2011

п3, п4

12.

Началник на регистратура

2342 3012

п3, п4

13.

Оркестрант I група

2342 2013

п6

14.

Старша медицинска сестра в медицински пункт

2341 4014

п6

15.

Старши специалист

2342 3015

п1, п2, п3, п4

16.

Старши специалист

2342 2016

п6

17.

(нов - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)

 

 

 

СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)

 

 

1.

Заместник-командир на взвод

2331 3001

п1, п2, п3, п4

2.

Заместник-командир на група

2332 3002

п1, п2, п3, п4

3.

Логистик на оркестър

2331 3003

п2

4.

Логистик на рота (батарея)

2331 3004

п2

5.

Оркестрант II група

2332 2005

п6

6.

Старши автомеханик

2331 3006

п3

7.

Старши електромеханик

2331 3007

п3

8.

Старши специалист

2332 3008

п1, п2, п3, п4

9.

Старши специалист

2332 2009

п6

10.

(нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Изпълнител

2333 2010

п1, п2, п3, п4

11.

(нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Инструктор

2333 3011

п5

12.

(нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Командир на отделение (разчет, екипаж)

2332 3012

п1, п2, п3, п4

13.

(нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Оркестрант III група

2333 2013

п6

14.

(нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Технически сътрудник

2333 3014

п1, п2, п3, п4

15.

(нов - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г. , отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)

 

 

16.

(нов - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г. , отм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.)

 

 

17.

(нов - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) Специалист

2333 3017

п2, п3, п4

 

СЕРЖАНТ (СТАРШИНА I СТЕПЕН)(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

1.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

2.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

3.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

4.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

 

МЛАДШИ СЕРЖАНТ (СТАРШИНА II СТЕПЕН) (отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

1.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

2.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

3.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

4.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

 

4. ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ

 

 

 

ЕФРЕЙТОР (СТАРШИ МАТРОС) 2-ри КЛАС

 

 

1.

Гвардеец

2451 1001

 

2.

Инструктор

2451 1002

 

3.

Мерач

2451 1003

 

4.

Мерач на картечница

2451 1004

 

5.

Мерач-оператор

2451 1005

 

6.

Старши оператор на ЕИТ

2451 1006

 

7.

(нов - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) Старши шофьор

2451 1007

 

 

РЕДНИК (МАТРОС) 3-ти КЛАС

 

 

1.

Гвардеец

2431 1001

 

2.

Изпълнител

2431 1002

 

3.

Лаборант

2431 1003

 

4.

Номер от разчет

2431 1004

 

5.

Озвучител

2431 1005

 

6.

Охранител

2431 1006

 

7.

Санитар

2431 1007

 

8.

Шофьор

2431 1008

 

 

ІII. ДЛЪЖНОСТНО НИВО "А2"

 

 

 

1. ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ

 

 

 

ПОЛКОВНИК (КАПИТАН I РАНГ)

 

 

1.

Декан на факултет

3152 8001

к1, к2, к3, к4, к5

2.

(изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Директор на департамент

3153 7002

к1, к2, к3, к4

3.

(изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Директор на департамент

3153 5003

к5

4.

(изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) Директор на институт във ВА и ВВУ - професор

3152 8004

к1, к2, к3, к4, к5

5.

(изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) Директор на институт във ВА и ВВУ - доцент

3153 8005

к1, к2, к3, к4, к5

6.

Директор на филиал

3152 8006

к1, к2, к3, к4, к5

7.

Доцент

3154 9007

к1, к2, к3, к4, к5

8.

Заместник-декан на факултет

3153 8008

к1, к2, к3, к4, к5

9.

Заместник-директор на институт във ВА и ВВУ - професор

3153 8009

к1, к2, к3, к4, к5

10.

Заместник-директор на институт във ВА и ВВУ - доцент

3154 8010

к1, к2, к3, к4, к5

11.

Заместник-началник на ВА по администрацията и логистиката

3151 7011

к1

12.

Заместник-началник ВВУ по учебната и научната част

3152 8012

к1

13.

(изм. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., зал. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.02.2017 г.)

 

 

14.

(доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.02.2017 г.) Заместник-началник на ВМА по учебно-научната дейност и заместник главен лекар на въоръжените сили на Република България

3151 8014

к5

15.

(доп. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 50 от 2017 г., в сила от 01.07.2017 г.) Заместник-началник на многопрофилна болница за активно лечение

3154 5015

к5

16.

Заместник-началник на НВУ

3152 7016

к1

17.

(изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Заместник-началник на ВВУ по ...

3152 7017

к1

18.

Заместник-началник на ВВМУ по административната част и логистиката

3152 7018

к1

19.

(изм. - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г., зал. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 01.04.2016 г.)

 

 

20.

Началник на катедра

3153 8020

к1, к2, к3, к4, к5

21.

(изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Началник на многопрофилна болница за активно лечение (модулни военномедицински формирования)

3153 5021

к5

22.

Началник на научна секция - професор

3153 8022

к1, к2, к3, к4, к5

23.

Началник на научна секция - доцент

3154 8023

к1, к2, к3, к4, к5

24.

Началник на отдел

3154 7024

к1, к2, к3, к4

25.

Началник на отдел

3154 5025

к5

26.

Началник на център във ВМА

3154 5026

к5

27.

(изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Началник на център ...

3154 7027

к1

28.

Помощник-началник на ВМА по административната дейност

3152 5028

к5

29.

Председател на Централната военномедицинска комисия

3154 5029

к5

30.

Професор

3153 9030

к1, к2, к3, к4, к5

31.

Заместник-началник на ВА по учебната и научната част

3151 8031

к1

32.

(доп. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.02.2017 г.) Заместник-началник на ВМА по диагностично-лечебната дейност и заместник главен лекар на въоръжените сили на Република България

3151 8032

к5

33.

(отм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.)

 

 

34.

(отм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.)

 

 

35.

Старши инструктор

3154 7035

к1, к2, к3, к4, к5

36.

Помощник-началник на ВМА по административната дейност

3152 7036

к1, к4

37.

Началник на клиника

3154 8037

к5

38.

(нов - ДВ, бр. 24 от 2013 г., в сила от 12.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 96 от 2016 г., в сила от 01.02.2017 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Началник на многопрофилна болница за активно лечение (модулни военномедицински формирования)

3153 9038

к5

39.

(нов - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г.) Директор на център във ВА

3153 7039

к1, к2, к3, к4

 

ПОДПОЛКОВНИК (КАПИТАН II РАНГ)

 

 

1.

Главен асистент

3142 9001

к1, к2, к3, к4, к5

2.

Главен фармацевт

3141 5002

к5

3.

Директор на департамент

3141 6003

к1, к2, к3, к4

4.

Директор на департамент

3141 5004

к5

5.

Директор на професионален сержантски (старшински) колеж

3141 6005

к1

6.

Доцент

3141 9006

к1, к2, к3, к4, к5

7.

Заместник-декан на факултет (доцент)

3141 8007

к1, к2, к3, к4, к5

8.

(доп. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г.) Началник на подвижна полева болнична база (полева болница)

3141 5008

к5

9.

Заместник-началник на център във ВМА

3142 5009

к5

10.

Инструктор

3141 6010

к1, к2, к3, к4

11.

Командир на батальон курсанти

3143 6011

к1

12.

Командир на медицински модул

3142 5012

к5

13.

Професор

3141 9013

к1, к2, к3, к4, к5

14.

(отм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.)

 

 

15.

Началник на военномедицинска база

3142 5015

к5

16.

Началник на диагностично-консултативен блок

3141 5016

к5

17.

Началник на катедра (доцент)

3141 8017

к1, к2, к3, к4, к5

18.

Началник на научна секция

3141 8018

к1, к2, к3, к4, к5

19.

Началник на научноизследователска секция

3142 5019

к5

20.

Началник на обединен медицински пункт

3141 5020

к5

21.

Началник на отделение

3142 6021

к1, к2, к3, к4

22.

Началник на отделение

3142 5022

к5

23.

(изм. - ДВ, бр. 8 от 2014 г., в сила от 01.02.2014 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.)  Служител по сигурността на информацията, той и началник на сектор/отделение по сигурността на информацията

3142 6023

к1, к2, к3, к4

24.

Началник на сектор

3142 6024

к1, к2, к3, к4

25.

Началник на сектор

3142 5025

к5

26.

Началник на централен военномедицински склад

3142 5026

к5

27.

Началник на център

3143 6027

к1, к2, к3, к4

28.

Началник на център

3143 5028

к5

29.

(отм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.)

 

 

30.

(отм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.)

 

 

31.

(отм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.)

 

 

32.

Старши помощник-началник на отдел

3143 6032

к1, к2, к3, к4

33.

Старши помощник-началник на отдел

3143 5033

к5

34.

Старши преподавател

3142 6034

к1, к2, к3, к4

35.

Старши преподавател

3142 5035

к5

36.

Старши преподавател

3141 9036

к1, к2, к3, к4, к5

37.

Заместник-началник на болница

3141 5037

к5

38.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Заместник-началник на модулни военномедицински формирования

3141 5038

к5

39.

(нов - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) Началник на лаборатория

3141 5039

к5

 

МАЙОР (КАПИТАН III РАНГ)

 

 

1.

Асистент

3132 6001

к1, к2, к3, к4

2.

Асистент

3132 5002

к5

3.

Биолог

3132 5003

к5

4.

Ветеринарен лекар

3132 5004

к5

5.

Дивизионен лекар - началник на медицински пункт

3132 5005

к5

6.

Диригент на военен духов оркестър

3132 4006

 

7.

Завеждащ амбулатория (звено) за спешна медицинска помощ

3132 5007

к5

8.

Заместник-директор на професионален колеж

3131 6008

к1

9.

Заместник-командир на батальон курсанти

3131 6009

к1

10.

Заместник-командир на медицински модул

3131 5010

к5

11.

(доп. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г.) Заместник-началник на база (полева болница)

3131 5011

к5

12.

Заместник-началник на обединен медицински пункт

3131 5012

к5

13.

Заместник-началник на център

3131 4013

 

14.

Инструктор

3131 4014

 

15.

Командир на учебен кораб

3131 6015

к1, к2, к3, к4

16.

Комендант на НВУ

3132 4016

 

17.

Лекар-ординатор

3132 5017

к5

18.

Лекар-борден

3132 5018

к5

19.

Лекар-водолаз

3132 5019

к5

20.

Лекар-корабен

3132 5020

к5

21.

Лекар-микробиолог

3132 5021

к5

22.

Лекар-парашутист

3132 5022

к5

23.

Микробиолог

3132 5023

к5

24.

Доцент

3131 9024

к1, к2, к3, к4, к5

25.

(отм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.)

 

 

26.

Главен асистент

3131 9026

к1, к2, к3, к4, к5

27.

(отм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.)

 

 

28.

Началник на медицински пункт (бригада, база и приравнени)

3131 5028

к5

29.

Началник на медицински пункт (полк, батальонна бойна група, 3 омб и приравнени)

3132 5029

к5

30.

Началник на медицински пункт, старши авиолекар

3131 5030

к5

31.

(доп. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г.) Началник на медицинско отделение в медицински модул (полева болница)

3132 5031

к5

32.

(изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Началник на служба

3131 5032

к5

33.

(изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Началник на служба

3131 4033

 

34.

Началник на служба по сигурността на информацията

3131 4034

 

35.

Офицер "Връзки с обществеността"

3132 4035

 

36.

Преподавател

3131 5036

к5

37.

Преподавател

3131 6037

к1, к2, к3, к4

38.

Преподавател

3132 4038

 

39.

(отм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.)

 

 

40.

(отм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.)

 

 

41.

(отм. - ДВ, бр. 46 от 2011 г., в сила от 01.07.2011 г.)

 

 

42.

Старши помощник-началник ..........

3132 5042

к5

43.

Старши помощник-началник на отделение (сектор)

3132 4043

 

44.

Старши помощник-началник на отделение (сектор)

3132 5044

к5

45.

Старши тактически ръководител

3132 6045

к1, к2, к3, к4

46.

Старши фармацевт

3131 5046

к5

47.

Физиолог

3132 5047

к5

48.

Старши психолог

3132 5048

к5

49.

(нов - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Старши помощник-началник на отделение (сектор)

3132 6049

к1, к2, к3, к4

 

КАПИТАН (КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ)

 

 

1.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Авиолекар

3122 5001

 

2.

Администратор ..........

3124 4002

 

3.

Асистент

3121 9003

 

4.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Дивизионен лекар (в корабен дивизион)

3121 5004

 

5.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Завеждащ кабинет медицинско снабдяване на мисии и учения

3121 5005

 

6.

(доп. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Завеждащ медицински кабинет в обединен медицински пункт (полева болница)

3121 5006

 

7.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Завеждащ стоматологичен кабинет в медицински пункт (бригада, база, полк и приравнени)

3124 5007

 

8.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Завеждащ стоматологичен кабинет в обединен медицински пункт

3121 5008

 

9.

Заместник-командир на рота (батарея)

3124 4009

 

10.

Заместник-командир на учебен кораб

3121 4010

 

11.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Заместник-началник на медицински пункт

3122 5011

 

12.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Заместник-началник на медицински пункт (бригада, база и приравнени)

3121 5012

 

13.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Клиничен ординатор (специализант)

3124 5013

 

14.

Командир на взвод

3124 4014

 

15.

Командир на електромеханична бойна част

3122 4015

 

16.

(изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Командир на рота (батарея)

3121 4016

 

17.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Лекар (авиолекар, дентална медицина)

3124 5017

 

18.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Лекар в медицински пункт (бригада, база и приравнени)

3123 5018

 

19.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Лекар дентална медицина

3122 5019

 

20

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Лекар на фрегата (лекар-корабен)

3122 5020

 

21.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Лекар-ординатор

3122 5021

 

22.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Лекар-ординатор в медицински пункт (полк и приравнени)

3124 5022

 

23.

Младши инструктор

3121 4023

 

24.

(изм. - ДВ, бр. 35 от 2016 г., в сила от 01.07.2016 г.) Асистент

3123 5024

 

25.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Началник на амбулатория за първична медицинска помощ (бригада, база и приравнени)

3122 5025

 

26.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Началник на амбулатория за първична медицинска помощ (обединен медицински пункт)

3121 5026

 

27.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Началник на амбулатория за първична медицинска помощ (полк и приравнени)

3123 5027

 

28.

(доп. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Началник на аптека в медицински модул (полева болница)

3123 5028

 

29.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Началник на медицинска служба в батальон (дивизион и приравнени)

3121 5029

 

30.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Началник на медицински пункт

3123 5030

 

31.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Началник на медицински пункт в батальон (дивизион и приравнени)

3121 5031

 

32.

(изм. - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Началник на медицински пункт в рота (батарея и приравнени)

3124 5032

 

33.

Началник на медицински склад

3121 4033

 

34.

Началник на секция

3121 4034

 

35.

Помощник-началник ..........

3122 4035

 

36.

Помощник-началник на отделение (сектор)

3122 4036

 

37.

Помощник-началник на отделение (сектор)

3122 5037

 

38.

Помощник-началник на служба

3122 4038

 

39.

Преподавател

3121 4039

 

40.

Психолог

3122 4040

 

41.

Служител по сигурността на информацията

3122 4041

 

42.

Тактически ръководител

3122 4042

 

43.

Фармацевт

3122 5043

 

44.

(нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Специалист по ..........

3124 4044

 

 

2. ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТИ

 

 

 

ОФИЦЕРСКИ КАНДИДАТ 2-ри КЛАС

 

 

1.

Главен боцман

3221 3001

п1, п2, п3, п4

2.

Главен специалист

3221 3002

п1, п2, п3, п4, п5

3.

Главен специалист

3221 2003

п6

4.

Главна медицинска сестра в медицински модул

3221 4004

п6

5.

Директор на професионален сержантски (старшински) колеж

3221 4005

п1, п2, п3, п4

6.

Заместник-директор на професионален сержантски (старшински) колеж

3221 3006

п1, п2, п3, п4

7.

Командир на взвод

3221 3007

п1, п2, п3, п4

8.

Началник на комуникационно-информационен възел

3221 3008

п3

9.

Старшина на радиотехническа служба

3221 3009

п3

10.

Старшина на щурманска (електромеханична) бойна част

3221 3010

п1, п2, п3, п4

11.

(нов - ДВ, бр. 40 от 2015 г., в сила от 01.07.2015 г.) Началник на охрана

3221 3011

п1, п2, п3

 

3. ДЛЪЖНОСТИ ЗА СЕРЖАНТИ (СТАРШИНИ)

 

 

 

СТАРШИНА (МИЧМАН)

 

 

1.

Адютант

3342 2001

п1, п2, п3, п4

2.

Главен инструктор

3341 3002

п5

3.

Главен сержант на батальон

3342 3003

п1, п2, п3, п4

4.

Главен сержант на рота (батарея)

3342 3004

п1, п2, п3, п4

5.

Завеждащ на: кабинети, хранилище, тренажор

3342 3005

п1, п2, п3, п4, п6

6.

Завеждащ на: кабинети, хранилище, тренажор

3342 2006

п1, п2, п3, п4, п6

7.

Завеждащ регистратура

3341 3007

п3, п4

8.

Завеждащ секция, станция, комплекс

3342 2008

п3, п4

9.

Завеждащ склад

3341 2009

п3, п4

10.

Завеждащ хранилище

3341 2010

п3, п4

11.

Командир (началник) на група

3341 3011

п1, п2, п3, п4

12.

Командир (началник) на отделение

3341 3012

п1, п2, п3, п4

13.

Командир (началник) на приемен център

3341 3013

п1, п2, п3, п4

14.

Медицинска сестра в медицински модул

3342 4014

п6

15.

Началник на команда, пункт, стрелбище

3342 3015

п1, п2, п3

16.

Началник на отделение, служба, станция, секция, смяна, работилница

3342 3016

п1, п2, п3, п4

17.

Началник на регистратура

3342 3017

п3, п4

18.

Началник на склад

3342 2018

п3, п4

19.

Началник на хранилище

3342 2019

п3, п4

20.

Помощник-фармацевт в аптечен склад

3342 4020

п6

21.

Помощник-фармацевт в медицински модул

3342 4021

п6

22.

Помощник-фармацевт в обединен медицински пункт

3342 4022

п6

23.

Помощник-фармацевт, завеждащ аптека

3342 4023

п6

24.

(доп. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г.) Старша медицинска сестра в медицински пункт (полева болница)

3341 4024

п6

25.

Старши администратор

3342 3025

п4

26.

Старши инструктор

3342 3026

п2, п3, п5

27.

Старши майстор

3341 3027

п3

28.

Старши механик - регулировчик

3342 3028

п3

29.

Старши оръжеен майстор

3342 3029

п3

30.

Старши писар

3342 2030

п4

31.

Старши специалист

3342 3031

п1, п2, п3, п4

32.

Старши специалист

3342 3032

п6

33.

Старшина на духов оркестър

3341 3033

п2, п6

34.

Старшина на свързочна бойна част

3342 3034

п3

35.

Фелдшер

3342 4035

п6

36.

Главен инструктор - специалист в професионален сержантски (старшински) колеж

3341 3036

п5

37.

Старша медицинска сестра-борден

3341 4037

п6

 

СТАРШИ СЕРЖАНТ (ГЛАВЕН СТАРШИНА)

 

 

1.

Заместник-командир на взвод

3331 3001

п1, п2, п3, п4

2.

Командир на отделение за медицинска евакуация

3331 3002

п6

3.

Логистик

3331 3003

п2

4.

Медицинска сестра в медицински пункт

3331 4004

п6

5.

(изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г., доп. - ДВ, бр. 76 от 2014 г., в сила от 12.09.2014 г.) Медицинска сестра в медицинско отделение на медицински модул (полева болница)

3331 4005

п6

6.

Медицинска сестра, анестезиологична

3331 4006

п6

7.

Медицинска сестра, операционна

3331 4007

п6

8.

(изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Медицинска сестра - борден

3331 4008

п6

9.

(изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Медицинска сестра - водолаз

3331 4009

п6

10.

(изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Медицинска сестра - корабен

3331 4010

п6

11.

(изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Медицинска сестра - парашутист

3331 4011

п6

12.

Медицински лаборант

3331 4012

п6

13.

Началник на склад (складова база)

3331 3013

п2, п3

14.

Оркестрант II група

3332 2014

п6

15.

Помощник фармацевт

3331 4015

п6

16.

Рентгенов лаборант

3331 4016

п6

17.

Санитарен инспектор

3331 4017

п6

18.

Санитарен инструктор в медицински пункт (завеждащ склад) в бригада

3331 2018

п6

19.

Санитарен инструктор в дивизион подводници

3331 2019

п5, п6

20.

Санитарен инструктор в корабен дивизион

3331 2020

п5, п6

21.

Санитарен инструктор в обединен медицински пункт

3331 2021

п5, п6

22.

Санитарен инструктор в полк и приравнени

3331 2022

п5, п6

23.

Санитарен инструктор - водолаз

3331 4023

п6

24.

Санитарен инструктор - парашутист

3331 4024

п6

25.

Старши автомеханик

3332 3025

п3

26.

Старши инструктор

3332 2026

п5

27.

Старши майстор

3332 3027

п3

28.

Старши механик - регулировчик

3332 3028

п3

29.

Старши санитарен инструктор

3332 2029

п6

30.

Старши специалист

3332 3030

п1, п2, п3, п4

31.

Старши специалист

3332 2031

п6

32.

Старши инструктор - специалист в професионален сержантски (старшински) колеж

3332 3032

п5

33.

(нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Готвач

3333 3033

п2

34.

(нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Завеждащ кабинет

3333 2034

п6

35.

(нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Завеждащ стрелбище (склад, кабинети, полигон)

3333 3035

п2, п3, п4

36.

(нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Изпълнител

3333 2036

п1, п2, п3, п4

37.

(нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)Инструктор

3333 3037

п5

38.

(нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Инструктор - специалист в професионален сержантски (старшински) колеж

3333 3038

п5

39.

(нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Командир на отделение (разчет, екипаж)

3332 3039

п1, п2, п3, п4

40.

(нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Майстор по ...

3333 3040

п3, п6

41.

(нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Оркестрант I група

3331 2041

п6

42.

(нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Оркестрант III група

3333 2042

п6

43.

(нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Техник по ...

3333 3043

п3

44.

(нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Технически сътрудник

3333 3044

п1, п2, п3, п4

45.

(нов - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.) Шофьор

3333 2045

п3

46.

(нов - ДВ, бр. 54 от 2018 г., в сила от 01.07.2018 г.) Младша медицинска сестра

3332 4046

п6

 

СЕРЖАНТ (СТАРШИНА I СТЕПЕН) (отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

1.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

2.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

3.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

4.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

5.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

6.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

7.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

8.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

9.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

10.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

 

МЛАДШИ СЕРЖАНТ (СТАРШИНА II СТЕПЕН) (отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

1.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

2.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

3.

(отм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.03.2013 г.)

 

 

 

4. ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВОЙНИЦИ (МАТРОСИ)

 

 

 

ЕФРЕЙТОР (СТАРШИ МАТРОС) 2-ри КЛАС

 

 

1.

Инструктор

3451 1001

 

2.

Командир на отделение (разчет, екипаж)

3451 1002

 

3.

Механик-водач

3451 1003

 

4.

Специалист по ...

3451 1004

 

5.

Старши боцман - текелажник

3451 1005

 

6.

Старши моторист

3451 1006

 

7.

Старши оператор на ЕИТ

3451 1007

 

8.

Старши писар

3451 1008

 

9.

Старши техник (електротехник)

3451 1009

 

 

РЕДНИК (МАТРОС) 3-ти КЛАС

 

 

1.

Боцман текелажник

3431 1001

 

2.

Войник за отцепление

3431 1002

 

3.

Електротехник (щурмански)

3431 1003

 

4.

Изпълнител

3431 1004

 

5.

Лаборант

3431 1005

 

6.

Младши специалист по ...

3431 1006

 

7.

Моторист

3431 1007

 

8.

Номер от разчет

3431 1008

 

9.

Огняр на парен котел

3431 1009

 

10.

Оператор

3431 1010

 

11.

Полигончик

3431 1011

 

12.

Приемчик

3431 1012

 

13.

Рулеви-сигналчик

3431 1013

 

14.

Санитар

3431 1014

 

15.

Техник

3431 1015

 

16.

Трюмен моторист

3431 1016

 

17.

Шофьор

3431 1017

 

 

IV. ДЛЪЖНОСТНО НИВО "Б"

 

 

 

1. ДЛЪЖНОСТИ ЗА ОФИЦЕРИ