навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 4 ОТ 30 МАРТ 2004 Г. ЗА ВИДОВЕТЕ ПРОФЕСИИ ИЛИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО ПОРАДИ ТЯХНОТО ЕСТЕСТВО ИЛИ УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ, ПОЛЪТ Е СЪЩЕСТВЕНО И ОПРЕДЕЛЯЩО ПРОФЕСИОНАЛНО ИЗИСКВАНЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 7, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯТА

В сила от 14.05.2004 г.
Издадена от министъра на труда и социалната политика

Обн. ДВ. бр.40 от 14 Май 2004г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. С тази наредба се определят видовете професии или дейности, при които полът е съществено и определящо професионално изискване.

Чл. 2. Различното третиране на мъжете и жените не представлява дискриминация при изпълнението на професиите или дейностите, включени в приложения към наредбата списък.


Чл. 3. Списъкът по чл. 2 се привежда в съответствие с настъпилите изменения в условията на труда най-малко веднъж на три години.

Заключителни разпоредби


§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 7, ал. 2, т. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията (ДВ, бр. 86 от 2003 г.).


§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".


Приложение към чл. 2

Списък
на видовете професии или дейности, за които поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо професионално изискване

I. Професии:
1. Актьори
2. Дансинг-партньори
3. Демонстратори
4. Манекени
5. Певци
6. Професионални спортисти
7. Танцьори
8. Теляци
9. Фотомодели

II. Дейности:
1. Позиране за рисунки, скулптури, фотографии или всяка друга дейност, свързана с позиране на модел за художествено произведение.
2. Извършване на претърсване или личен обиск.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума