навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

НАРЕДБА № 6 ОТ 5 ФЕВРУАРИ 2004 Г. ЗА УСТРОЙСТВО НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД И НА ЛОВНОСТОПАНСКИТЕ РАЙОНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 01.04.2004 г.
Издадена от Министерството на земеделието и горите

Обн. ДВ. бр.27 от 1 Април 2004г., изм. ДВ. бр.80 от 7 Октомври 2005г., изм. ДВ. бр.82 от 23 Октомври 2015г., изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2016г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ (ОТМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2015 Г.)

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)
Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Глава втора.
ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, МЕТОДИ И ВИДОВЕ ЛЕСОУСТРОЙСТВО (ОТМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2015 Г.)

Глава втора.
ЦЕЛ, ЗАДАЧИ, МЕТОДИ И ВИДОВЕ ЛЕСОУСТРОЙСТВО

Раздел I.
Цел и задачи на лесоустройството (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел I.
Цел и задачи на лесоустройството


Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел II.
Лесоустройствени методи (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел II.
Лесоустройствени методи


Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел III.
Ред и изпълнение на лесоустройствените работи


Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел IV.
Видове лесоустройство (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел IV.
Видове лесоустройство


Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)


Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Глава трета.
ГЛАВНО ЛЕСОУСТРОЙСТВО (ОТМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2015 Г.)

Глава трета.
ГЛАВНО ЛЕСОУСТРОЙСТВО

Раздел I.
Организация на територията (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел I.
Организация на територията


Чл. 12. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 18. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 19. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел II.
Картографиране и видове горски карти (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.)

Раздел II.
Картографиране и видове горски карти


Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.)

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.)

Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.)

Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.)

Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.)

Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.)

Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.)

Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.)

Раздел III.
Теренни проучвания (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел III.
Теренни проучвания


Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)


Чл. 39. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 40. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 41. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 42. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 43. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 44. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 45. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 46. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 47. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 48. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 49. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел IV.
Камерални работи (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел IV.
Камерални работи


Чл. 50. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 51. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 52. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 53. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел V.
Основни насоки и цели на многофункционалното стопанисване на горите (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел V.
Основни насоки и цели на многофункционалното стопанисване на горите


Чл. 55. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 56. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 57. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 58. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 59. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 60. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 61. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 62. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 63. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 64. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 65. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)


Чл. 66. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 67. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)


Чл. 68. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 69. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 70. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 71. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 72. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 73. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел VI.
Проектиране на горскостопанските мероприятия (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел VI.
Проектиране на горскостопанските мероприятия


Чл. 74. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел VII.
Икономическа оценка на горите и земите от горския фонд и оценка на ефекта от проектираните горскостопански мероприятия и ползването от горите през ревизионния период (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел VII.
Икономическа оценка на горите и земите от горския фонд и оценка на ефекта от проектираните горскостопански мероприятия и ползването от горите през ревизионния период


Чл. 75. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 76. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 77. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел VIII.
Съдържание на лесоустройствените проекти, планове и програми (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел VIII.
Съдържание на лесоустройствените проекти, планове и програми


Чл. 78. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 79. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Глава четвърта.
ЕДРОПЛОЩНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ (ОТМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2015 Г.)

Глава четвърта.
ЕДРОПЛОЩНА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ


Чл. 80. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 81. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Глава пета.
МЕЖДИННО ЛЕСОУСТРОЙСТВО (ОТМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2015 Г.)

Глава пета.
МЕЖДИННО ЛЕСОУСТРОЙСТВО


Чл. 82. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 83. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 84. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 85. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 86. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 87. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Глава шеста.
ЛОВНОСТОПАНСКО УСТРОЙСТВО (ОТМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2015 Г.)

Глава шеста.
ЛОВНОСТОПАНСКО УСТРОЙСТВО

Раздел I.
Методи за ловоустройство (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел I.
Методи за ловоустройство


Чл. 88. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 89. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел II.
Задание за проектиране (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел II.
Задание за проектиране


Чл. 90. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел III.
Тереннопроучвателни и проектни работи (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел III.
Тереннопроучвателни и проектни работи


Чл. 91. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 92. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 93. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 94. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 95. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 96. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел IV.
Обем и съдържание на проекта (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел IV.
Обем и съдържание на проекта


Чл. 97. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 98. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 99. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел V.
Устройство на държавни дивечовъдни станции (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел V.
Устройство на държавни дивечовъдни станции


Чл. 100. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 101. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 102. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 103. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Глава седма.
ПРОТИВОПОЖАРНО УСТРОЙСТВО НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД (ОТМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2015 Г.)

Глава седма.
ПРОТИВОПОЖАРНО УСТРОЙСТВО НА ГОРИТЕ И ЗЕМИТЕ ОТ ГОРСКИЯ ФОНД

Раздел I.
Цел и обхват на противопожарното устройство (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел I.
Цел и обхват на противопожарното устройство


Чл. 104. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 105. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел II.
Срокове за действие на плановете по противопожарно устройство и процедура по възлагане на изработването и утвърждаването им (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел II.
Срокове за действие на плановете по противопожарно устройство и процедура по възлагане на изработването и утвърждаването им


Чл. 106. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 107. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел III.
Контрол по изработването на плановете по противопожарно устройство и изпълнението на противопожарните мероприятия (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел III.
Контрол по изработването на плановете по противопожарно устройство и изпълнението на противопожарните мероприятия


Чл. 108. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 109. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 110. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 111. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел IV.
Противопожарно проектиране (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел IV.
Противопожарно проектиране


Чл. 112. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 113. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 114. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 115. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 116. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 117. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел V.
Съдържание на работите по противопожарно устройство и на плана за противопожарно устройство (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел V.
Съдържание на работите по противопожарно устройство и на плана за противопожарно устройство


Чл. 118. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 119. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 120. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 121. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 122. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 123. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Глава осма.
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЛЕСОУСТРОЙСТВЕНИТЕ ПРОЕКТИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ (ОТМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2015 Г.)

Глава осма.
ВЗАИМООТНОШЕНИЕ И КОНТРОЛ ПРИ ИЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ЛЕСОУСТРОЙСТВЕНИТЕ ПРОЕКТИ, ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМИ

Раздел I.
Взаимоотношения и контрол при изпълнение на лесоустройствените работи (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел I.
Взаимоотношения и контрол при изпълнение на лесоустройствените работи


Чл. 124. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 125. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 126. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 127. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел II.
Ред за разглеждане, приемане и утвърждаване на лесоустройствените проекти, планове и програми (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Раздел II.
Ред за разглеждане, приемане и утвърждаване на лесоустройствените проекти, планове и програми


Чл. 128. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 129. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 130. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 131. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 132. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 133. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 134. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 135. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 136. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Глава девета.
НАДЗОР ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНИТЕ ЛЕСОВЪДСКИ МЕРОПРИЯТИЯ (ОТМ. - ДВ, БР. 82 ОТ 2015 Г.)

Глава девета.
НАДЗОР ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНИТЕ ЛЕСОВЪДСКИ МЕРОПРИЯТИЯ


Чл. 137. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 138. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 139. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Чл. 140. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Допълнителни разпоредби


§ 1. По смисъла на тази наредба използваните термини се дефинират, както следва:
1. При ловоустройство на "равнинни горски комплекси":
а) при устройство на едродивечово стопанство основен елемент в него е централно разположена открита площ или система от по-големи открити площи (дивечова нива, дивечово сечище), свързана чрез система от пътища и просеки с по-малки открити площи (ниви, поляни), сравнително равномерно разположени върху цялата територия, според възможностите на терена и с оглед изсичане на най-малко гора;
б) при устройство на дребнодивечово стопанство в гористи местности се създават ортогонални просеки, а в обезлесени терени - трайни укрития.
2. При ловоустройство на "безлесни райони":
а) основен елемент при него е осигуряването на укрития за дребния дивеч чрез залесяване и захрастяване на непроизводителни площи и брегови земи;
б) в равнинни райони в зависимост от условията се предвижда определяне на сеитбооборота с оглед създаване на достатъчна защитна база за дребния дивеч.
3. При разработване на ловоустройствен проект се проучват следните "екологически фактори":
а) климат - установяват се средните месечни температури и техните екстремни стойности, абсолютно минималните и максималните температури, интензивността на валежите и дебелината на снежната покривка;
б) релеф - отчитат се надморската височина, нагънатостта и разнородността на терена, наклоните и изложението;
в) почви - отчитат се почвеният тип, дълбочина и структура;
г) хидрография - описват се водните течения, които определят възможностите за водопой;
д) растителност - проучва се по отношение на главния и съпътстващите видове дивеч дървесната, храстова и тревна растителност, съставът и структурата на горските насаждения, наличието на подлесен етаж и горскоплодни дървесни и храстови видове, изобилието на житни и бобови треви под склопа на насажденията и в горските поляни и ливади, възможностите за бръстене и жирене с буков жълъд, достъпността и едливостта на растителността, наличието на гъсти групи за осигуряване на спокойствието, в откритите земеделски площи се проучват основните отглеждани култури, големината на блоковете и тяхното площно разпределение при сеитбения план, наличието и степента на участие на житни култури (особено есенници), люцерна, есперзета, фуражен грах, фий и др., и тяхната мозаичност.
4. "Дивечопригодна площ" - площта, която може да се обитава от бозайници и птици от разред "Кокошеви". Тя се получава, като от общата площ на района се изваждат всички недивечопригодни площи (населени места, стопански дворове, водни площи, оградени пътнотранспортни магистрали, военни полигони, обездивечени табани и др.).
5. "Ловище" - всеки ловностопански район се разделя на ловища, които са приблизително равни по площ части с оглед охрана, планиране и провеждане на мероприятията. В едно и също ловище не се ловува в два последователни излета, както и не се ловува в един ден в две ловища.
6. "Квартал" - в зависимост от обитаващите видове дивеч и възприетия начин на ловуване горският фонд в дадено ловище може да се дели на квартали за провеждане на гонки (например фазаново ловище, интензивно ловище за дива свиня и др.). В ловностопански райони, където се провежда селекционен и трофеен отстрел чрез причакване, издебване и спокойно вдигане, не се обособяват квартали.
7. "Форма и големина на ловните просеки":
а) ловните просеки, които ще бъдат обработвани и засявани с фуражни култури, трябва да имат ширина най-малко два пъти по-голяма от височината на дървостоя в сечнозряла възраст и не по-малка от 20 m;
б) просеките, които ще се поддържат под форма на сечище за бръст, както и тези, които се предвиждат за трайно затревяване или захрастяване, трябва да имат широчина от 10 до 30 m;
в) в едродивечовите ловища се проектират просеки с широчина от 10 до 30 m според теренните особености;
г) в дребнодивечовите ловища (предимно фазанови) се проектират просеки с широчина от 30 до 50 m и разстояние между просеките 300 - 500 m. От двете страни на просеката чрез изреждане на дървостоя и залесяване на горскоплодни храсти се създава 10-метров дървесно-храстов пояс;
д) за подобряване видимостта около чакалата се проектират лъчеви просеки с широчина 5 - 10 m и дължина 100 - 150 m.
8. "Малоценни дървостои" - представляват издънкови насаждения, насаждения с преобладаващ издънков произход, както и насаждения, подходящи за реконструкция.
9. "Отваряне на котли" - извършва се чрез изсичане на голо или изреждане на склопа до пълнота 0,3, за да се появи млада сечищна растителност или подлес с цел подобряване защитните и хранителните качества на местообитанията. Котлите се разпределят мозаично (равномерно) или групово. Не се поддържат под формата на дивечови сечища, а се оставят за възобновяване. През следващия 10-годишен период се отварят други котли в останалата част на насаждението или в други насаждения.
10. "Залесяване на иглолистни петна" - създават се в чисто широколистните млади и средновъзрастни насаждения чрез залесяване на иглолистни видове в зависимост от условията на месторастене с цел подобряване защитните качества на местообитанията.
11. "Периферни дървесно-храстови пояси" - периферната ивица на гората се изрежда до пълнота 0,3 - 0,5, за да се създадат условия за развитие на гъст подраст и подлес под склопа. Средната широчина на пояса е до 10 m. На определени места в него се предвижда залесяване на иглолистни и горскоплодни дървесни видове.
12. "Зони на спокойствие" - в тях се забраняват дърводобивните и лесокултурните мероприятия за определен период от време - 10 години. Зони на спокойствие се обособяват и на някои постоянни места на сватбуване на благородния елен. В такива зони се спират горскостопанските работи по време на брачния период по реда на чл. 70 ЗЛОД. Такива зони се обособяват и около местата за раждане на муфлон, елен и други едри бозайници, както и около местата, където се концентрира пернат дивеч за гнездене (водоплаващ, фазани и др.), чрез регулиране на туризма, страничната дейност, пашата на домашен добитък и др.
13. "Охранителни ивици" - за да се ограничи принудителната миграция на едрия дивеч към периферията на ловностопанския район, която граничи с горски комплекси, се определя ивица, в която не се проектират мероприятия за подобряване на хранителната база и ловни съоръжения.
14. "Оградени площи" представляват крупни съоръжения за интензивно стопанисване на дивеча - дивечовъдна станция, производствено стопанство, база за интензивно развъждане на дивеч, възпроизводствен двор, карантинен двор, аклиматизационен (респ. реаклиматизационен) двор, волиер, отраслов двор и пр. Оградите им имат различни размери и различна големина на отворите, съобразно биологичните изисквания на дивеча и вида на оградената площ.
15. "Производствени стопанства" - това са големи биотехнически съоръжения, които осигуряват интензивно дългогодишно развъждане на отделни видове дивеч - фазанарии, ферми за патици, кеклици, яребици, зайци, глухари, мечки и пр. Капацитетът им зависи от основните насоки за развитие на ловното стопанство в Република България и насоките на стопанисване на устройвания район.
16. "Бази за интензивно стопанисване на дивеча" (БИСД) представляват оградени площи с трайна ограда, в които дивечът се развъжда и отглежда предимно за провеждане на интензивен и високоефективен вътрешен и международен ловен туризъм, както и за интензивен добив на дивечово месо.
17. "Волиери" - това са помещения с покрити дворчета за доотглеждане на птици - фазани, патици, кеклици и др. Целта на отглеждане на птиците може да бъде за основно възпроизводствено стадо за разселване в природата или за добив на месо.
18. "Карантинни дворове" - служат за задължително престояване на интродуциран от друг район дивеч в продължение на 2 - 3 месеца с цел проверка или укрепване на здравословното му състояние.
19. "Възпроизводствени дворове" - предвиждат се в БИРД за едър дивеч за опазване на основното възпроизводствено стадо и на половата и възрастовата структура на разплодните животни по време на интензивно ловуване или разселване. В тях задължително се проектират мероприятия за осигуряване на нормално целогодишно развитие на основното стадо и опресняване на кръвта, както и съоръжения за пропускане на приплодите в ловния двор или станцията.
20. "Изолационни дворове" - служат за изолиране на заболели животни от основното стадо за укрепване на здравето им и за опазване на ценни разплодни животни по време на ловния сезон.
21. "Отраслови дворове" - служат за отглеждане на пернат дивеч на свобода. В БИРД за дребен дивеч се използват за укрепване на разселените птици и предпазването им от хищници.
22. "Интензивни ловища" - предвиждат се в оградените площи за едър и дребен дивеч за ефективно ловуване.
23. "Лесотехнически мероприятия" са изграждането на система от пътища, водоизточници и стационарни наблюдателни постове за нуждите на опазването на горите от пожари.
24. "Лесокултурни мероприятия" са изграждането на система от противопожарни прегради във и около горите и около обектите в тях, както и създаването и поддръжката на насаждения с ниска пожарна опасност.
25. "Други мероприятия по противопожарно устройство на територията" са мероприятия по изграждане на система от депа за противопожарен инвентар, телефонни постове, поставянето на предупредителни и забранителни табели и на бариери по горските пътища, които не са за обща употреба.
26. "Бариерна преграда" е естествена преграда за огъня (водни площи, скали, пясъци и др.) и изкуствени инфраструктурни линейни обекти (шосета, горски пътища, просеки на електропроводи, газопроводи, ловни просеки и др.), чието основно предназначение не е опазването на горите от пожари, но може да се използва за тази цел.
27. "Лесокултурна преграда" е изкуствено построена противопожарна преграда, почистена от всички горими материали - мъртви и зелени, които могат да поддържат развитието на горски пожар - суха трева, храсти, отпад от дървесна растителност, но без да бъде разкрит минералният почвен слой.
28. "Минерализована ивица" е изкуствено построена противопожарна преграда, почистена от всички горими материали до минералния почвен слой.
29. "Пожарозащитен пояс" е залесена противопожарна преграда, представляваща пояс във вътрешността на дадено насаждение, почистен и поддържан по определен начин, с цел преустановяване разпространението на върхови пожари с определени характеристики.
30. "Санитарна ивица" е залесена противопожарна преграда, представляваща пояс от дадено насаждение, разположен около обекти в гората или по нейната периферия, почистен и поддържан по определен начин, с цел недопускане възникването на горски пожар или навлизането му в горите от съседните територии. В незалесени територии санитарната ивица е окосен и/или обезхрастен пояс от тях.
31. "Комбинирана (сложна) противопожарна преграда" е произволна комбинация от посочените два или повече вида прегради.
32. "Противопожарен блок" е териториално обособен участък от горските територии, ограничен от естествени и изкуствени противопожарни прегради, които могат да бъдат преодолени само от големи пожари.
33. "Противопожарен дял" е участък от гората, еднороден по отношение на пожарната опасност на насажденията.
34. "Голина" - горска площ, предназначена за дървопроизводство, лишена от дървостои, повече от 5 години.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 2. Наредбата за устройство на горите и земите от горския фонд и ловностопанските райони се издава на основание чл. 25, ал. 2 от Закона за горите (ДВ, бр. 125 от 1997 г.) и влиза в сила от деня на обнародването в "Държавен вестник".


§ 3. При регламентиране на условията, нормативите и изискванията за съставяне на лесоустройствените проекти, планове и програми освен със Закона за горите и правилника за прилагане на Закона за горите тя се съобразява още със следните нормативни актове и документи:
1. Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ДВ, бр. 110 от 1997 г.) и правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ДВ, бр. 29 от 1998 г.).
2. Закона за лова и опазване на дивеча (ДВ, бр. 78 от 2000 г.) и правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча (ДВ, бр. 58 от 2001 г.).
3. Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 1 от 2001 г.).
4. Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 86 от 1991 г.).
5. Закона за защитените територии (ДВ, бр. 133 от 1998 г.).
6. Закона за защита на растенията (ДВ, бр. 91 от 1997 г.).
7. Закона за лечебните растения (ДВ, бр. 29 от 2000 г.).
8. Закона за водите (ДВ, бр. 67 от 1999 г.).
9. Закона за пътищата (ДВ, бр. 26/2000 г.).
10. Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 34 от 2000 г.).
11. Подзаконовите нормативни актове и документи по горите и лова като съвкупност от различни наредби, инструкции, окръжни и указания, издадени от МЗГ и НУГ.
12. Международната Конвенция за опазване на биологичното разнообразие.
13. Националната стратегия за опазване на биологичното разнообразие.
14. Националната и регионални устройствени схеми за устойчиво развитие и дългосрочни програми за многофункционално стопанисване на горите.
15. Национална система за сертификация на горскостопанското производство.
16. Актуални класификационни схеми и карти, отнасящи се до горите, климата, почвите и фитогеографията.
17. Научни трудове и публикации в областта на лесоустройството, инвентаризацията, стопанисването и ползването на горите, ловното и рибното стопанство.
18. Доклади на европейски институти, форуми и организации относно инвентаризацията и състоянието на горите в Европа.


§ 4. (1) Разработените по тази наредба лесоустройствени проекти, планове и програми са задължителни за изпълнение независимо от формите на собственост върху горите по отношение на:
1. осъщественото деление на горите и земите от горския фонд на отдели, подотдели, горско-технически и охранителни участъци;
2. установените основни елементи на организация на горското стопанство като:
а) стопански класове и цели на производството;
б) турнусите на сеч и стопанство;
в) формите на горското стопанство;
г) лесовъдските системи за сеч и възобновяване на горите;
3. възприетите норми за ползване на дървесни и недървесни горски ресурси;
4. проектираните лесозащитни, противоерозионни и противопожарни мероприятия.
(2) Отклонения от посочените в ал. 1 изисквания се допускат при доказана от стопанисващите органи необходимост и след съгласуване и писмено утвърждаване на исканите промени от НУГ и неговите органи.


§ 5. Наредбата с приложенията се обнародва като притурка на "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 18 ОТ 7 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПЛАНИРАНЕ В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ

Преходни и Заключителни разпоредби


(ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2015 Г.)

§ 3. Инвентаризациите на горските територии и горскостопанските планове и програми, възложени до влизане в сила на тази наредба по реда на Наредба № 6 от 2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и ловностопанските райони в Република България (обн., ДВ, бр. 27 от 2004 г.; изм., бр. 80 от 2005 г.), се изработват, приемат и утвърждават по досегашния ред.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 6. С тази наредба се отменят глава първа, глава втора, глава трета, раздели I, III, IV, V, VI, VII и VIII, глава четвърта, глава пета, глава шеста, глава седма, глава осма и глава девета от Наредба № 6 от 2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и ловностопанските райони в Република България.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № 20 ОТ 18 НОЕМВРИ 2016 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕТО И ПОДДЪРЖАНЕТО НА ГОРСКОСТОПАНСКИТЕ КАРТИ


(ОБН. - ДВ, БР. 95 ОТ 2016 Г.)

§ 4. Започналите производства по изработване и приемане на горскостопанските карти по реда на Наредба № 6 от 2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и ловностопанските райони в Република България се довършват по реда на тази наредба.

Приложение № 1 към чл. 11, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Програма за изработване на задание за проектиране

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 2 към чл. 12

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Събиране и оценка на основните документи

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 3 към чл. 14, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Условни знаци за означаване границите на отделите, гранични точки и граници между два обекта на устройство

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 4 към чл. 17

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Съдържание на таксационното описание

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 5 към чл. 28, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 95 от 2016 г.)

Съдържание и оформление на картите на горите

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 6 към чл. 31, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Проучване на природните условия

( Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")

Приложение № 7 към чл. 36, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Указания за оценка на здравословното състояние на насажденията при таксацията

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 8 към чл. 41, ал. 3

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Обобщени данни от проучването на икономическите условия на района на устройвания обект

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 9 към чл. 49, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Проучване на резултатите от досегашното стопанисване и ползуване от горите

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 10 към чл. 45, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Методи за таксиране на насажденията

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 11 към чл. 46, ал. 3

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Пробни площи, пробни дървета и стъблен анализ. Методика за теренни и камерални работи

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 12 към чл. 58, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Възможни наименования на стопанските класове

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 13 към чл. 68, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Практически указания относно използването на оптималната кръгова площ на горските насаждения като основа на отгледните сечи

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 14 към чл. 69

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Таксационни таблици

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 15 към чл. 71, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Норми на ползване от главни сечи определени по формулните методи

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 16 към чл. 73

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Определяне на защитно-водоохранния клас на горските екосистеми

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 17 към чл. 73

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Определяне на класа на рекреационна ценност на горските екосистеми

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 18 към чл. 74, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Проектиране на горскостопанските мероприятия

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 19 към чл. 76, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Указание за определяне на еколого-икономическия ефект от изпълнението
на проектираните горскостопански мероприятия

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 20 към чл. 79, ал. 4

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Съдържание на лесоустройствените проекти, планове и програми

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 21 към чл. 87

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Математико-статистическа инвентаризация при междинно лесоустройство

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 22 към чл. 89

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Методи за ловоустройството

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 23 към чл. 90

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Задание за ловоустройство

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 24 към чл. 91, ал. 4

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Проучване на екологическите фактори

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 25 към чл. 91, ал. 7

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Проучване на досегашното стопанисване

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 26 към чл. 93, ал. 1

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Биотехнически мероприятия за подобряване на естествената хранителна база

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 27 към чл. 94

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Биотехнически мероприятия за подобряване на защитната база

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 28 към чл. 95

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Проектиране на биотехнически съоръжения

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 29 към чл. 97

(Изм. - ДВ, бр. 80 от 2005 г., отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Обяснителна записка към ловоустройствения проект

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 30 към чл. 98

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Изработване на картния материал

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 31 към чл. 103, т. 3

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Изисквания за допустимите дивечови запаси в оградените площи

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 32 към чл. 112

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Общи принципи при противопожарното устройство

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 33 към чл. 114, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Определяне класа на пожарна опасност на насажденията

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 34 към чл. 116

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Изисквания към противопожарните прегради

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 35 към чл. 116

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Принципи и указания за създаване и поддържане на насаждения с ниска пожарна опасност

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 36 към чл. 117

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Изисквания при проектирането и изпълнението на лесотехническите мероприятия

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 37 към чл. 117

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Изисквания при проектирането и изпълнението на другите мероприятия по противопожарно устройство

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 38 към чл. 120

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Проектни работи по противопожарно устройство и съдържание на плана за противопожарно устройство

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 39 към чл. 120

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Конкретни указания при проектирането на противопожарните мероприятия и изработката на плана за противопожарно устройство

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 40 към чл. 121

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Условни знаци

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 41 към чл. 122

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Разходни трудови норми за строежа на противопожарни прегради (минерализовани ивици и лесокултурни прегради) в метри за час

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 42 към чл. 123

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Ведомост за противопожарните съоръжения

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 43 към чл. 126, ал. 3

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Програма за изработване на предложение за обособяване на стопански класове, определяне на турнусите и размера на годишното ползване от главни сечи

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 44 към чл. 130, ал. 2

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Програма за изработване на докладна записка за предвидените лесоустройствени мероприятия

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Приложение № 45 към чл. 140

(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2015 г.)

Програма за извършване на авторски надзор по изпълнение на лесоустройствени проекти

(Обнародвано като притурка на "Държавен вестник")


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума