навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА ОРДЕНИТЕ И МЕДАЛИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Обн. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2003г., доп. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., изм. ДВ. бр.43 от 22 Май 2004г., изм. ДВ. бр.32 от 19 Април 2011г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Проект: 254-01-15/06.02.2002 г.

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Предмет

Чл. 1. (1) Този закон урежда условията и реда за награждаване с държавни награди - ордени и медали, на български и чужди граждани.
(2) Президентът на Република България награждава с ордени и медали по ред, предвиден в този закон.


Ордени и медали
Чл. 2. (1) Държавните награди на Република България са ордени и медали.
(2) Ордените, подредени по старшинство, са:
1. "Стара планина";
2. "Св. св. Кирил и Методий";
3. "За гражданска заслуга", "За военна заслуга", "Мадарски конник".
(3) Орден "За храброст" - извън подреждането по старшинство.
(4) Медалите са "За заслуга".


Статут

Чл. 3. (1) Ордените и медалите имат лента (носач) и миниатюра за всекидневно носене - умалено копие на съответната степен.
(2) Ордените и медалите имат статут, който включва:
1. описание на формата и лентата на ордена и на медала за всяка степен;
2. описание на звездите на ордена;
3. описание на миниатюрите за всекидневно носене;
4. определение на заслугите, за които се награждава;
5. правила за носене на ордена и медала.
(3) Награждаването с ордени и медали се извърша в съответствие със Закона за държавния протокол.
(4) На наградените лица заедно с ордените и медалите се връчват орденски и медални книжки, подпечатани с държавния печат.
(5) Наградените с ордени и медали лица се вписват в "Дневник-регистър на наградените" към Президента на Република България.

Глава втора.
ОРДЕНИ


Орден "Стара планина"

Чл. 4. (1) С орден "Стара планина" се награждават:
1. български граждани - държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, обществени дейци, културни дейци, военни лица и представители на духовенството, които имат изключително големи заслуги към Република България;
2. чужди граждани - държавни глави и ръководители на правителства, министри, политици, общественици и културни дейци, които имат изключително големи заслуги за двустранните отношения с Република България и за развитието на международното сътрудничество, укрепването на сигурността и мира между народите, както и за защита на правата и свободата на човека.
(2) Орден "Стара планина" е с лента и без лента:
1. с орден "Стара планина" с лента се награждават държавни глави, министър-председатели, а в изключителни случаи и български граждани; на наградените се връчва и звезда на ордена;
2. с орден "Стара планина" без лента се награждават министри, дипломати, политически и обществени дейци, дейци на културата, военни лица, представители на духовенството, както и носители на други български и чужди ордени.
(3) Орден "Стара планина" с лента е без степени и има:
1. формата на петолъчна звезда със златни кантове, покрита с бял емайл, прикрепена чрез напречен бант и златен лъв за бяла лента с българския национален трибагреник от дясната страна; носи се през рамо;
2. звезда на ордена: върху златни лъчи - петолъчна звезда със златни кантове, покрита с емайл, в средата с пръстен със златни кантове, покрит с емайл и надпис "Стара планина"; носи се на гърди.
(4) Орден "Стара планина" без лента има две степени - първа и втора, и две категории - с мечове (връчва се на военни лица) и без мечове (връчва се на граждански лица):
1. първа степен: върху сребърни лъчи - петолъчна звезда със златни кантове, покрита с емайл, в средата с пръстен със златни кантове, покрит с емайл и надпис "Стара планина", прикрепена чрез златен лъв за бяла лента с българския национален трибагреник; носи се на шия;
2. втора степен: върху сребърни лъчи - петолъчна звезда със сребърни кантове, покрита с емайл, в средата сребърен пръстен и надпис "Стара планина", прикрепена чрез сребърен лъв за бяла лента с българския национален трибагреник; носи се на шия.


Орден "Св. св. Кирил и Методий"

Чл. 5. (1) С орден "Св. св. Кирил и Методий" се награждават български и чужди граждани, които имат значим принос за развитието на културата, изкуството, образованието и науката.
(2) Орденът "Св. св. Кирил и Методий" има следните степени:
1. огърлие;
2. първа степен - златен с оранжева лента;
3. втора степен - сребърен с оранжева лента.
(3) С орден "Св. св. Кирил и Методий" се награждават:
1. с огърлие - лица с особено значими заслуги за развитието на културата, изкуството и науката;
2. с първа степен - лица с големи заслуги в областта на културата, изкуството, образованието и науката;
3. с втора степен - дейци на образованието, културата и читалищното дело.
(4) Орден "Св. св. Кирил и Методий":
1. огърлие:
а) златен кръст, покрит с емайл, на лицевата страна - медальон в средата на кръста с изображение на св. св. Кирил и Методий и надпис "Св. св. Кирил и Методий", на обратната страна върху медальона е българският национален трибагреник и надпис "Република България", пламъци между раменете на кръста; огърлието има елипсовидни медальони; носи се на шия;
б) звезда на ордена с огърлие: върху златни лъчи - златен кръст, покрит с емайл, медальон в средата на кръста с изображение на св. св. Кирил и Методий и надпис "Св. св. Кирил и Методий", пламъци между раменете на кръста; носи се на гърди;
2. първа степен: златен кръст, покрит с емайл, медальон в средата на кръста с изображение на св. св. Кирил и Методий и надпис "Св. св. Кирил и Методий", на обратната страна върху медальона е българският национален трибагреник и надпис "Република България", пламъци между раменете на кръста; носи се на гърди;
3. втора степен: сребърен кръст, покрит с емайл, медальон в средата на кръста с изображението на св. св. Кирил и Методий и надпис "Св. св. Кирил и Методий", на обратната страна върху медальона е българският национален трибагреник и надпис "Република България", пламъци между раменете на кръста; носи се на гърди.


Орден "За гражданска заслуга"

Чл. 6. (1) С орден "За гражданска заслуга" се награждават български граждани, които имат големи заслуги за развитието и укрепването на гражданското общество, за укрепване на демократичните институции и защита на човешките права и свободи, за принос и заслуги за отбраната, сигурността и обществения ред в Република България.
(2) Орденът "За гражданска заслуга" има две степени - първа и втора, с бяла лента с българския национален трибагреник:
1. първа степен: златен кръст, покрит с емайл, на лицевата страна в средата - медальон с лъв и надпис "За гражданска заслуга", на обратната страна е българският национален трибагреник с надпис "Република България", дъбови клонки с плодове между раменете на кръста; носи се на гърди;
2. втора степен: сребърен кръст, покрит с емайл, на лицевата страна в средата - медальон с лъв и надпис "За гражданска заслуга", на обратната страна е българският национален трибагреник с надпис "Република България", дъбови клонки с плодове между раменете на кръста; носи се на гърди.


Орден "За военна заслуга"

Чл. 7. (1) С орден "За военна заслуга" се награждават български и чужди граждани, които имат големи заслуги за развитието и укрепването на Българската армия, за участието в мироопазващи, миротворчески и хуманитарни операции, за дългогодишна и безупречна служба и принос за опазване на националната сигурност и обществения ред в Република България.
(2) Орденът "За военна заслуга" има една категория - с мечове, и три степени - първа, втора и трета:
1. първа степен:
а) златен кръст, покрит с емайл, на лицевата страна в средата - медальон със златен лъв и надпис "За военна заслуга", на обратната страна - националният трибагреник с надпис "Република България", мечове между раменете на кръста, тъмночервена лента; носи се през рамо;
б) звезда на ордена - върху златни лъчи златен кръст, покрит с емайл, в средата - медальон с лъв и надпис "За военна заслуга"; носи се на гърди;
2. втора степен - сребърен кръст, покрит с емайл, на лицевата страна в средата - медальон със златен лъв и надпис "За военна заслуга", на обратната страна - националният трибагреник с надпис "Република България", мечове между раменете на кръста, тъмночервена лента; носи се на шия;
3. трета степен - бронзов кръст, покрит с емайл, на лицевата страна в средата - медальон с лъв и надпис "За военна заслуга", на обратната страна - националният трибагреник с надпис "Република България", с мечове между раменете на кръста, тъмночервена лента; носи се на гърди.
(3) С орден "За военна заслуга" се награждават:
1. с първа степен - висши офицери, генерали и адмирали, по изключение - и граждански лица;
2. с втора степен - старши офицери, полковници, подполковници, граждански лица, висши държавни служители на Министерския съвет и на организациите в системата на международната сигурност, видни учени в областта на военните науки, по изключение - и други лица с големи военни заслуги;
3. с трета степен - старши офицери, по изключение - младши офицери и граждански лица с военни заслуги.


Орден "Мадарски конник"

Чл. 8. (1) С орден "Мадарски конник" се награждават чужди и български граждани за особено големи заслуги за установяването, укрепването и развитието на двустранните отношения с Република България:
1. дипломатически представители, акредитирани в Република България, и български дипломатически представители, акредитирани в други страни;
2. чуждестранни и български обществени дейци и военни лица.
(2) Орден "Мадарски конник" е с лента с българския национален трибагреник, има две степени - първа и втора, и две категории - без мечове (връчва се на граждански лица) и с мечове (връчва се на военни лица):
1. първа степен: миниатюрно изображение на Мадарския конник върху розетка със златни лъчи; носи се на шия;
2. втора степен: миниатюрно изображение на Мадарския конник върху розетка със сребърни лъчи; носи се на шия.


Орден "За храброст"

Чл. 9. (1) С орден "За храброст" се награждават военни и граждански лица за проявена храброст и героизъм в полза на българското общество и държава.
(2) Орденът "За храброст" е със синя лента, има три степени - първа, втора и трета, и две категории - с мечове (връчва се на военни лица) и без мечове (връчва се на граждански лица); носи се на гърди:
1. първа степен: златен кръст, покрит с емайл, в средата на лицевата страна - медальон със златен лъв и надпис "За храброст", на обратната страна медальонът е с българския национален трибагреник и надпис "Република България";
2. втора степен: сребърен кръст, покрит с червен емайл, в средата на лицевата страна - медальон със златен лъв и надпис "За храброст", на обратната страна медальонът е с българския национален трибагреник и надпис "Република България";
3. трета степен: бронзов кръст, в средата на лицевата страна - медальон с лъв и надпис "За храброст", на обратната страна медальонът е с българския национален трибагреник и надпис "Република България";
4. първа, втора и трета степен са със синя лента, носят се на гърди и имат категория с мечове.
(3) С орден "За храброст" с мечове се награждават военни лица:
1. с първа степен - висши офицери - генерали и адмирали;
2. с втора степен - офицери;
3. с трета степен - сержанти и войници.

Глава трета.
МЕДАЛИ


Медал "За заслуга"

Чл. 10. (1) С медал "За заслуга" се награждават български граждани за заслуги в различни области на обществения живот - култура, наука, образование, отбрана и национална сигурност, здравеопазване, спорт, за укрепване и развитие на гражданското общество, за укрепване на демократичните институции и защита на човешките права и свободи, за борба с бедствия и аварии и за опазване на околната среда, както и за проявена лична доблест.
(2) Медалът "За заслуга" има една степен - златен с кръгла форма, на лицевата страна лъв върху българския национален трибагреник и надпис "Република България", на обратната страна - венец от лаврови и дъбови клонки и надпис "За заслуга", с червена лента; носи се на гърди.

Глава четвърта.
НАГРАЖДАВАНЕ С ОРДЕНИ И МЕДАЛИ


Награждаване

Чл. 11. (1) Президентът на Република България награждава с ордени и медали.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2011 г.) Предложения за награждаване с ордени и медали се правят с решение на Народното събрание или на Министерския съвет въз основа на мотивирано предложение от съответните министри, от Българската академия на науките, от висшите училища, от Българския Червен кръст, от творчески съюзи, сдружения и други организации с нестопанска цел, както и от инициативни комитети на граждани.
(3) Предложения за награждаване на чужди граждани с ордени и медали се правят от министъра на външните работи.
(4) Предложения за награждаване на български военни лица се правят от министъра на отбраната.
(5) Предложенията за награждаване трябва да съдържат подробно описание на дейността на лицето и мотивирано предложение за награждаване.
(6) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2011 г.) Решението по ал. 2 се придружава с документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.


Укази

Чл. 12. (1) Указите на Президента на Република България за награждаване с ордени и медали се приподписват съгласно чл. 102, ал. 2 от Конституцията на Република България.
(2) Указите на Президента на Република България за награждаване с ордени и медали се подпечатват с държавния печат и се обнародват в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2003 г., в сила от 17.06.2003 г., изм. – ДВ, бр. 43 от 2004 г.) Указ № 1094 за духовното стимулиране в Република България (обн., ДВ, бр. 48 от 1974 г.; попр., бр. 54 от 1974 г.; доп., бр. 9 от 1977 г.; изм., бр. 37 от 1978 г., бр. 31 и 41 от 1979 г., бр. 60 от 1980 г., бр. 3 от 1981 г., бр. 32 от 1982 г., бр. 51 от 1984 г., бр. 7 от 1986 г., бр. 2 от 1988 г., бр. 9 от 1989 г., бр. 27 от 1991 г., бр. 58 от 1994 г.) се отменя.


§ 2. Наградените с ордени и медали при условията на отменения Указ № 1094 за духовно стимулиране в Република България запазват правата си.


§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2004 г.) Графичното и цветното изображение в съответствие с чл. 3, ал. 2 е приложение към този параграф.
-------------------------
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 29 май 2003 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОРДЕНИТЕ И МЕДАЛИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


(ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2011 Г.)

§ 2. Внесените до влизането в сила на този закон предложения за награждаване с ордени и медали и неприключилите по тях процедури се довършват по реда на този закон.


Приложение към § 3

(Ново - ДВ, бр. 43 от 2004 г.)

I. Орден "Стара планина"
1. С лента:
1.1. графично и цветно изображение по чл. 4, ал. 3, т. 1 от Закона за ордените и медалите на Република България:
1.2. графично и цветно изображение по чл. 4, ал. 3, т. 2 от Закона за ордените и медалите на Република България:
2. Без лента:
2.1. графично и цветно изображение по чл. 4, ал. 4, т. 1 от Закона за ордените и медалите на Република България, без мечове:
2.2. графично и цветно изображение по чл. 4, ал. 4, т. 1 от Закона за ордените и медалите на Република България, с мечове:
2.3. графично и цветно изображение по чл. 4, ал. 4, т. 2 от Закона за ордените и медалите на Република България, без мечове:
2.4. графично и цветно изображение по чл. 4, ал. 4, т. 2 от Закона за ордените и медалите на Република България, с мечове:
II. Орден "Св. св. Кирил и Методий"
1. Огърлие:
1.1. по чл. 5, ал. 4, т. 1, буква "а" от Закона за ордените и медалите на Република България:
а) графично изображение:
б) цветно изображение:
1.2. графично и цветно изображение по чл. 5, ал. 4, т. 1, буква "б" от Закона за ордените и медалите на Република България:
2. Графично изображение на първа и втора степен:
3. Цветно изображение на първа степен:
4. Цветно изображение на втора степен:
III. Орден "За гражданска заслуга"
1. Графично изображение на първа и втора степен:
2. Цветно изображение на първа степен:
3. Цветно изображение на втора степен:
IV. Орден "За военна заслуга"
1. Графично изображение на първа, втора и трета степен:
2. Първа степен:
2.1. цветно изображение по чл. 7, ал. 2, т. 1, буква "а" от Закона за ордените и медалите на Република България:
2.2. графично и цветно изображение по чл. 7, ал. 2, т. 1, буква "б" от Закона за ордените и медалите на Република България:
3. Цветно изображение на втора степен:
4. Цветно изображение на трета степен:
V. Орден "Мадарски конник"
1. Без мечове:
1.1. графично изображение на първа и втора степен:
1.2. цветно изображение на първа степен:
1.3. цветно изображение на втора степен:
2. С мечове:
2.1. графично изображение на първа и втора степен:
2.2. цветно изображение на първа степен:
2.3 цветно изображение на втора степен:
VI. Орден "За храброст"
1. Без мечове:
1.1. графично изображение на първа, втора и трета степен:
1.2. цветно изображение на първа степен:
1.3. цветно изображение на втора степен:
1.4. цветно изображение на трета степен:
2. С мечове:
2.1. графично изображение на първа, втора и трета степен:
2.2. цветно изображение на първа степен:
2.3. цветно изображение на втора степен:
2.4. цветно изображение на трета степен:
VII. Медал "За заслуга"
1. Графично изображение:
2. Цветно изображение:


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума