навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1989 Г.

В сила от 24.11.1989 г.

Обн. ДВ. бр.91 от 24 Ноември 1989г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. Амнистират се престъпленията по чл. 273 от Наказателния кодекс.
Чл. 2. (1) Лицата, извършили престъпления по чл. 273, се освобождават от наказателна отговорност, от изтърпяване на наказанието и от последиците на осъждането съгласно чл. 83 от Наказателния кодекс.
(2) Иззетите на основание чл. 53 от Наказателния кодекс имущества и събраните глоби въз основа на влезли в сила присъди до обнародването на този закон не се връщат.
(3) Иззетите вещи и парични суми по висящи наказателни дела за престъпленията по чл. 273 от Наказателния кодекс се връщат на правоимащите освен ако придобиването или притежаването им е забранено или подлежат на отнемане по други закони.
(4) Висящите изпълнителни дела за глоби, наложени за престъпленията по чл. 273 от Наказателния кодекс, се прекратяват.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Спорните въпроси, възникнали по прилагането на този закон, се решават от съда, който е издал присъдата или на който е подсъдно делото за съответното престъпление.

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.


§ 3. Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието и на министъра на вътрешните работи.


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 
rss
Посети форума