навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ЗАКОН ЗА АМНИСТИЯ ОТ 1989 Г.

В сила от 16.05.1989 г.

Обн. ДВ. бр.37 от 16 Май 1989г., изм. ДВ. бр.1 от 4 Януари 1991г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player


Чл. 1. (1) Амнистират се престъпленията по чл. 280 и 281 от Наказателния кодекс, съответно престъпленията по чл. 155 от Наказателния закон в сила до 13 март 1951 г. и чл. 276 от Наказателния кодекс в сила до 1 май 1968 г.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 1991 г.) Амнистират се извършените от български граждани до приемането на този закон престъпления, включително опит и приготовление по чл. 279 от Наказателния кодекс и по съответствуващите му членове от отменените наказателни закони.
Чл. 2. (1) Лицата, извършили престъпленията, посочени в предходния член, се освобождават от наказателна отговорност, от изтърпяване на наказанието и от последиците на осъждането съгласно чл. 83 от Наказателния кодекс.
(2) Конфискуваните или иззети на основание чл. 53 от Наказателния кодекс имущества и събраните глоби въз основа на влезли в сила присъди до обнародването на този закон не се връщат.
(3) Иззетите вещи и парични суми по висящи наказателни дела за престъпленията, посочени в чл. 1, се връщат на правоимащите освен ако придобиването или притежаването им е забранено или подлежат на отнемане по други закони.
(4) Висящите изпълнителни дела за глоби, наложени за престъпленията по чл. 1, се прекратяват.

Преходни и Заключителни разпоредби


§ 1. Спорните въпроси, възникнали по прилагането на този закон, се решават от съда, който е издал присъдата или на който е подсъдно делото за съответното престъпление.

§ 2. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в Държавен вестник.

§ 3. Изпълнението на закона се възлага на министъра на правосъдието и на министъра на вътрешните работи.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума