навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони

ПРАВИЛНИК ЗА ПОДГОТОВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ, КОНТРОЛНИ И РЪКОВОДНИ КАДРИ ПО ГАЗОКИСЛОРОДНО РЯЗАНЕ И ЗАВАРЯВАНЕ

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА МАШИНОСТРОЕНЕТО

Обн. ДВ. бр.51 от 30 Юни 1970г., изм. ДВ. бр.25 от 27 Март 1979г.

In order to view this page you need Adobe Flash Player 9 (or higher) equivalent support!

Get Adobe Flash player

I. ПОДГОТОВКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ КАДРИ ПО ЗАВАРЯВАНЕ (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.)

Глава първа.
УЧЕБНИ ФОРМИ (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.)


1-14. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.)

Глава втора.
ИЗПИТИ, ИЗПИТНИ КОМИСИИ И ДОКУМЕНТИ (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.)


15-33. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.)

ПОДГОТОВКА НА КОНТРОЛНИ И РЪКОВОДНИ КАДРИ ПО ГАЗОЗАВАРЯВАНЕ

Глава трета.
КОНТРОЛЬОРИ ПО ГАЗОЗАВАРЯВАНЕ


34. Контрольор по газозаваряване може да стане всеки газозаварчик I степен, който има завършено средно общо образование и курс в Научноизследователския институт по заваряване.

35. Контрольор по газозаваряване може да стане и всеки, който има средно техническо образование като машинен техник и завършен курс в Научноизследователския институт по газозаваряване.

36. Контрольори по газозаваряване се подготвят в курсове с откъсване от производството, организирани от Научноизследователския институт по заваряване.

37. Завършилите курса се подлагат на изпит по теория и практика.

38. Издържалите успешно изпитите получават диплома за правоспособност като контрольори по газозаваряване.

Глава четвърта.
ТЕХНОЛОЗИ И КОНСТРУКТОРИ ПО ГАЗОЗАВАРЯВАНЕ


39. Технолог-газозаварчик в технологичния профил и конструктор-газозаварчик в конструктивния профил може да стане всеки, който има средно техническо образование като машинен, електро и металург техник или висше техническо образование като машинен, електро и металург инженер и е завършил курс, посочен в следващата точка.

40. Технолози и конструктори по газозаваряването се подготвят по писмено искане на предприятие, учреждение или организация от Научноизследователския институт по заваряване, съвместно с МЕИ в курсове, организирани в Научноизследователския институт по заваряване с откъсване от производството.

41. Завършилите курса се подлагат на изпит от изпитна комисия, съставена от представител на Научноизследователския институт по заваряване и МЕИ.
Издържалите успешно изпитите получават дипломи за технолог или конструктор-заварчик.

Глава пета.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


42. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.).

43. В едномесечен срок от обнародване на правилника всички ведомства, ОНС, ДСО или предприятия в страната трябва да изпратят сведения до Научноизследователския институт по заваряване за наличния брой газозаварчици и колко от тях притежават правоспособност по досега съществуващите системи на паспортизиране.

44. В същия срок всички лица, получили разрешение да извършват заварки, подлежащи на контрол от Инспекция за технически надзор и Български корабен регистър, които не са на постоянна работа в държавни или обществени предприятия, са длъжни да подадат молби в Научноизследователския институт по заваряване и да искат да бъдат регистрирани и проверени.

45. До 31 декември 1972 година Научноизследователският институт по заваряване да организира регистрирането на всички изпълнителски кадри по газозаваряване в страната. В същия срок да организира и проведе проверочни изпити на всички паспортизирани газозаварчици за прекатегоризирането им в газозаварчици I квалификационна степен.

46.-48. (Отм. - ДВ, бр. 25 от 1979 г.).

49. Правилникът за подготовка на изпълнителски, контролни и ръководни кадри по газокислородно рязане и заваряване се издава въз основа и в изпълнение на решение № 483 от 29 декември 1962 година на Съвета по промишлеността и строителството при МС и 226-то разпореждане на МС от 2 юни 1964 година и е задължителен за всички ведомства, окръжни народни съвети, държавни и стопански обединения, предприятия, институти и частни лица.

Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума