навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 24 от 16.IIIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 35 от 13 март 2018 г. за изменение и допълнение на наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от европейския съюз, приета с постановление № 285 на министерския съвет от 2009 г. (дв, бр. 97 от 2009 г.)

Указ № 69 от 07.03.2018 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство беден, община девин, област смолян

Указ № 75 от 12.03.2018 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за местното самоуправление и местната администрация

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - разград, за 2018 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на шуменския окръжен съд за 2018 г.

Указ № 73 от 12.03.2018 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за митниците

Закон за изменение и допълнение на закона за митниците (дв, бр. 15 от 1998 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (дв, бр. 33 от 2016 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (дв, бр. 12 от 2005 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за местното самоуправление и местната администрация (дв, бр. 77 от 1991 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (дв, бр. 82 от 2006 г.)

Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на министерството на образованието и науката (дв, бр. 44 от 2017 г.)

Постановление № 36 от 13 март 2018 г. за приемане на правилник за устройството и функциите на националния инспекторат по образованието

Правилник за устройството и функциите на националния инспекторат по образованието

Постановление № 34 от 10 март 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г. по бюджета на община хайредин, област враца

Указ № 74 от 12.03.2018 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за трудовата миграция и трудовата мобилност

Решение за създаване на временна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на чез груп в България

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от закона за съдебната власт за съдебен район на окръжния съд - сливен, и административния съд - сливен, за 2018 г.

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния съд - сливен, и административния съд - сливен, за 2018 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - търговище, за 2018 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 3 зсв за съдебния район на административния съд - шумен, за 2018 г.
Променени актове

Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

Класификатор на длъжностите в администрацията

Закон за публичното предлагане на ценни книжа

Закон за комисията за финансов надзор

Закон за предучилищното и училищното образование

Кодекс за застраховането

Закон за насърчаване на заетостта

Закон за обществените поръчки

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за чужденците в република България

Закон за акцизите и данъчните складове

Закон за данък върху добавената стойност

Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол

Наредба за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от европейския съюз (загл. доп. - дв, бр. 6 от 2012 г.)

Правилник за устройството и дейността на звеното за оперативно управление и финансово осигуряване на организационните структури на министерството на образованието и науката

Постановление № 13 от 31 януари 2018 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на образованието и науката

Закон за митниците

Наредба № 117 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (загл. изм. - дв, бр. 67 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Закон за младежта

Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност

Закон за българските лични документи (загл. изм. - дв, бр. 82 от 2009 г.)

Закон за борба с трафика на хора

Закон за пазарите на финансови инструменти
Отменени актове

Наредба № 118 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на спирането (загл. - дв, бр. 74 от 2006 г.)

Наредба № 126 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на моторни превозни средства от категория L по отношение на масите и размерите (загл. изм. - дв, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 129 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на моторни превозни средства от категория L по отношение монтажа на устройства за измерване на скоростта (загл. изм. - дв, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - разград, за 2017 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от закона за съдебната власт за съдебен район на окръжния съд - сливен, и административния съд - сливен, за 2017 г.

Наредба № 122 от 10 януари 2005 г. за одобряване на ръкохватки за пътници за тип нови двуколесни моторни превозни средства от категория L (загл. изм. - дв, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 127 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на мястото за монтиране на задната регистрационна табела (загл. изм. - дв, бр. 94 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на административния съд - шумен, за 2017 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на шуменския окръжен съд за 2017 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - търговище, за 2017 г.

Наредба № 119 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на моторни превозни средства от категория l по отношение на идентификацията на устройствата за управление, сигналните устройства и показващите уреди (загл. изм. - дв, бр. 76 от 2006 г.)

Наредба № 120 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на устройства за звуков сигнал и за монтирането на одобрен тип устройства за звуков сигнал на тип нови моторни превозни средства от категория L (загл. изм. - дв, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 121 от 10 януари 2005 г. за одобряване на стойките за тип нови двуколесни моторни превозни средства от категория L (загл. изм. - дв, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 123 от 10 януари 2005 г. за одобряване на устройство за защита срещу неразрешено използване за тип нови моторни превозни средства от категория L (загл. изм. - дв, бр. 74 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 124 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на задължителните надписи (загл. изм. - дв, бр. 2 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 125 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 128 от 22 юли 2005 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на максималната конструктивна скорост и на типа двигател по отношение на максималния въртящ момент и максималната мощност нето (загл. из...(загл. изм. - дв, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Наредба № 130 от 18 август 2005 г. за одобряване типа на определени компоненти за нови моторни превозни средства от категория L и одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на определени характеристики (загл. изм. - дв, бр. 91 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Неофициален раздел

rss
Посети форума