навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 49 от 21.VIОфициален раздел


Нови актове

Наредба № н-2 от 10 юни 2019 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи

Постановление № 149 от 14 юни 2019 г. за изменение и допълнение на наредбата за дългосрочните командировки в чужбина, приета с постановление № 252 на министерския съвет от 2000 г. (дв, бр. 100 от 2000 г.)

Постановление № 150 от 14 юни 2019 г. за допълнение на наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с постановление № 188 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 70 от 2008 г.)

Постановление № 151 от 14 юни 2019 г. за приемане на правилник за дейността и организацията на работа на националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност

Наредба № 6 от 13 юни 2019 г. за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Правилник за дейността и организацията на работа на националния съвет за хората с увреждания, реда за признаване на национална представителност на организациите на и за хората с увреждания и контрола за спазването на критериите за национална представителност

Изменения към международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE) (приети с резолюция MSC.102(73) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 5 декември 2000 г. в сила за република България от 1 юли 2002 г.)

Изменения към международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE) (приети с резолюция MSC.219(82) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 8 декември 2006 г. в сила за република България от 1 януари 2009 г.)

Методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от закона за хората с увреждания

Заповед № 0023-2511 от 11 юни 2019 г. за утвърждаване на методика за финансиране на целеви проекти на специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 49 от закона за хората с увреждания и приложенията към нея

Меморандум за разбирателство между министерството на туризма на република България и министерството на туризма на арабска република египет (одобрен с решение № 282 от 20 май 2019 г. на министерския съвет. в сила от 30 май 2019 г.)

Решение № 490-еп от 18 юни 2019 г. относно обявяване на емил йорданов радев за член на европейския парламент от република България
Променени актове

Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат

Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние (IBC CODE) (приет с резолюция MSC.4(48) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 17 юни 1983 г. в сила за република България от 1 юли 1986 г.)

Наредба за дългосрочните командировки в чужбина (загл. изм. - дв, бр. 44 от 2001 г., изм. - дв, бр. 43 от 2005 г.)
Отменени актове

Постановление № 346 от 17 декември 2004 г. за приемане на правилник за устройството и дейността на националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на хора с увреждания и на организациите за хора с увреждания

Правилник за устройството и дейността на националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания (загл. изм. - дв, бр. 81 от 2015 г., в сила от 20.10.2015 г.)

Наредба № 5 от 23 юли 2009 г. за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура

Наредба № 1 от 21 април 2011 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума