навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 67 от 23.VIIIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 202 от 15 август 2019 г. за изменение на наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, приета с постановление № 57 на министерския съвет от 2017 г. (дв, бр. 27 от 2017 г.)

Наредба № 5 от 13 август 2019 г. за подготовка и представяне на искания до европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и за водене на регистри на производителите и контролиращите лица

Постановление № 205 от 15 август 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт

Постановление № 203 от 15 август 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет

Постановление № 204 от 15 август 2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на министерството на икономиката за 2019 г. за държавно предприятие "управление и стопанисване на язовири"

Постановление № 206 от 15 август 2019 г. за откриване на научноизследователски институт в структурата на медицинския университет - пловдив

Постановление № 207 от 15 август 2019 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за опазване на земеделските земи, приет с постановление № 240 на министерския съвет от 1996 г. (дв, бр. 84 от 1996 г.)

Указ № 184 от 29.07.2019 г. за награждаване на г-н михаил швидкой - специален съветник на руския президент по въпросите на международното културно сътрудничество, с орден "св. св. кирил и методий" огърлие

Правилник за изменение и допълнение на правилника за функциите, задачите и състава на висшия експертен екологичен съвет (дв, бр. 19 от 2015 г.)

Решение № 630-ми от 20 август 2019 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Указ № 185 от 29.07.2019 г. за награждаване на г-н григориос василокостандакис - извънреден и пълномощен посланик на република гърция в република България, с орден "стара планина" първа степен

Указ № 207 от 19.08.2019 г. за освобождаване на евгени стефанов стойчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в лаоската народнодемократична република

Указ № 208 от 19.08.2019 г. за назначаване на маринела милчева петкова - извънреден и пълномощен посланик на република България в социалистическа република виетнам, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в лаоската народнодемократична република със седалище в ханой, социалистическа република виетнам

Приложения към решение № 630-ми от 20 август 2019 г. относно утвърждаване образци на изборни книжа за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
Променени актове

Наредба № 6 от 5 май 2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер

Постановление № 79 от 10 април 2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на споразумението за партньорство на република България и на програмите, съфинансирани от есиф, за програмен период 2014 - 2020 г. (загл. изм. - дв, бр. 46 от 2016 г., в сила от 17.06.2016 г.)

Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове

Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (загл. изм. - дв, бр. 3 от 2006 г.)

Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (загл. изм. - дв, бр. 3 от 2006 г.)

Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

Правилник за функциите, задачите и състава на висшия експертен екологичен съвет

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях

Постановление № 142 от 7 юни 2019 г. за разработване на стратегическите и програмните документи на република България за управление на средствата от фондовете на европейския съюз за програмния период 2021 - 2027 г.

Правилник за прилагане на закона за опазване на земеделските земи
Отменени актове

Наредба № 16 от 14 септември 2007 г. за подготовка и представяне на искания до европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и поддържане на база данни на производителите и контролиращите лица (загл. изм. - дв, бр. 31 от 2012 г.)

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума