навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 75 от 11.IXОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 189 от 5 септември 2018 г. за изменение на нормативни актове на министерския съвет

Постановление № 190 от 5 септември 2018 г. за допълнение на наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с постановление № 188 на министерския съвет от 2008 г. (дв, бр. 70 от 2008 г.)

Постановление № 191 от 5 септември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2018 г., приета с постановление № 17 на министерския съвет от 2018 г. (дв, бр. 14 от 2018 г.)

Указ № 213 от 27.08.2018 г. за награждаване на г-н кшищоф краевски - извънреден и пълномощен посланик на република полша в република България, с орден "стара планина" първа степен

Наредба № 8 от 27 август 2018 г. за придобиване на квалификация по професията "машинен техник"

Постановление № 192 от 5 септември 2018 г. за допълнение на постановление № 162 на министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г. (дв, бр. 53 от 2016 г.)

Наредба № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица

Поправка
Променени актове

Инструкция № и-4 от 14 май 2018 г. относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от военните разследващи полицаи

Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на министерството на вътрешните работи по закона за държавните такси

Наредба за командировъчните средства при задграничен мандат

Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.

Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на министерството на външните работи по закона за държавните такси
Отменени актове

Наредба № 74 от 26 септември 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "машинен техник"

Наредба № 1 от 7 февруари 2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането

Неофициален раздел


Новини


 
 
 
rss
Посети форума