навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 82 от 18.IXОфициален раздел


Нови актове

Указ № 183 от 11.09.2020 г. за освобождаване на александър борисов парашкевов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в ислямска република пакистан

Указ № 184 от 15.09.2020 г. за връщане за ново обсъждане в народното събрание закона за изменение и допълнение на закона за съдебната власт

Указ № 185 от 15.09.2020 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование

Указ № 186 от 15.09.2020 г. за обнародване на закона за ратифициране на доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от регламент (ес) 2020/672 на съвета SURE - европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, между европейската комисия и република България

Указ № 187 от 15.09.2020 г. за обнародване на закона за изпълнение на регламент (ес) 2019/125 на европейския парламент и на съвета от 16 януари 2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание

Закон за изпълнение на регламент (ес) 2019/125 на европейския парламент и на съвета от 16 януари 2019 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изпълнение на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание

Постановление № 256 от 14 септември 2020 г. за създаване на държавна агенция за научни изследвания и иновации

Правилник за устройството и дейността на професионалния сержантски колеж за нуждите на военновъздушните сили към висшето военновъздушно училище "георги бенковски"

Закон за изменение и допълнение на закона за предучилищното и училищното образование (дв, бр. 79 от 2015 г.)

Правилник за допълнение на правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 42 от 2006 г.)

Закон за ратифициране на доброволното споразумение за гаранция съгласно чл. 11 от регламент (ес) 2020/672 на съвета SURE - европейски инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства вследствие на избухването на COVID-19, между европейската комисия и република България

Изменения към международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията(приети с резолюция MSC.436(99) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 24 май 2018 г. в сила за република България от 1 януари 2020 г.)

Изменения към международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията(приети с резолюция MSC.421(98) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 15 юни 2017 г. в сила за република България от 1 януари 2020 г.)

Изменения към международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (приети с резолюция MSC.402(96) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 19 май 2016 г. в сила за република България от 1 януари 2020 г.)

Изменения към международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (приети с резолюция MSC.409(97) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 25 ноември 2016 г. в сила за република България от 1 януари 2020 г.)

Изменения към международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията (приети с резолюция MSC.404(96) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 19 май 2016 г. в сила за република България от 1 януари 2020 г.)

Спогодба между република България и кралство саудитска арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане (ратифицирана със закон, приет от 44-то народно събрание на 4 септември 2018 г. - дв, бр. 77 от 2018 г. в сила за република България от 1 октомври 2018 г.)

Международен кодекс за безопасен превоз на насипно зърно(приет с резолюция MSC.23(59) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 23 май 1991 г. в сила за република България от 1 януари 1994 г.)
Променени актове

Международна конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., както е изменена с протокола от 1988 г. (*)(ратифицирана с указ № 2250 от 28 юли 1983 г. на държавния съвет на народна република България - дв, бр. 61 от 1983 г. в сила от 2 февруари 1984 г.)

Правилник за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове (дв, бр. 42 от 2006 г.)

Правилник за прилагане на закона за акцизите и данъчните складове

Закон за предучилищното и училищното образование
Отменени актове

Закон за изпълнение на регламент на съвета (ео) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 2008 г.

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума