навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 6 от 16.IОфициален раздел


Нови актове

Наредба № е-рд-04-1 от 3 януари 2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по закона за енергийната ефективност, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност

Наредба № 56 от 4 януари 2018 г. за минималното съдържание на инвестиционните политики на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

Постановление № 3 от 11 януари 2018 г. за одобряване на допълнителен трансфер за софийския университет "св. климент охридски" за 2018 г.

Постановление № 4 от 11 януари 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на външните работи за 2018 г.

Постановление № 5 от 11 януари 2018 г. за приемане на наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 119 от 2006 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни, суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора (дв, бр. 6 от 2007 г.)

Решение № 631 от 21 декември 2017 г. за изменение и допълнение на правилата за осъществяване на електронни съобщения за собствени нужди чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен (дв, бр. 47 от 2012 г.)

Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между агенцията по обществени поръчки на република България и международната банка за възстановяване и развитие (ратифицирано със закон, приет от 44-то народно събрание на 13 декември 2017 г. - дв, бр. 103 от 2017 г. в сила от 28 декември 2017 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 8121з-532 от 2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата (дв, бр. 36 от 2015 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (дв, бр. 30 от 2001 г.)

Правилник за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на държавно предприятие "национална компания "железопътна инфраструктура" (дв, бр. 39 от 2009 г.)

Постановление № 6 от 11 януари 2018 г. за изменение и допълнение на наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични, приета с постановление № 293 на министерския съвет от 2011 г. (дв, бр. 87 от 2011 г.)
Променени актове

Наредба № 119 от 21 декември 2006 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни, суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора

Правилник за устройството и дейността на държавно предприятие "национална компания "железопътна инфраструктура"

Наредба за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

Наредба № 8121з-532 от 12 май 2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата

Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
Отменени актове

Наредба № рд-16-301 от 10 март 2014 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност на промишлени системи, реда за получаване на информация от регистрите, условията и реда за придобиване на квалификация и необходимите технически средства за извършване на дейностите по обследване и сертифициране

Постановление № 94 от 7 май 2002 г. за приемане на наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

Неофициален раздел

rss
Посети форума