навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 102 от 1.XIIОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 328 от 26 ноември 2020 г. за изменение и допълнение на постановление № 31 на министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства (дв, бр. 14 от 2016 г.)

Решение № 856 от 26 ноември 2020 г. за приемане на списък на средищните детски градини и училища в република България

Постановление № 327 от 26 ноември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за финансово осигуряване на дейности по национална програма "оптимизиране на вътрешната структура на персонала", одобрена с решение № 285 на министерския съвет от 2020 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието

Решение № 857 от 26 ноември 2020 г. за приемане на списък със защитените детски градини и защитените училища в република България

Указ № 247 от 25.11.2020 г. за връщане за ново обсъждане в народното събрание закона за изменение и допълнение на закона за данък върху добавената стойност, приет от 44-то народно събрание на 19 ноември 2020 г. и мотивите към указа

Указ № 248 от 25.11.2020 г. за обнародване на закона за допълнение на закона за задълженията и договорите

Закон за изменение и допълнение на закона за опазване на околната среда (дв, бр. 91 от 2002 г.)

Закон за допълнение на закона за задълженията и договорите (дв, бр. 275 от 1950 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 58 от 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт (дв, бр. 73 от 2006 г.)

Изменения към международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (международен кодекс за управление на безопасността (ISM CODE) (приети с резолюция MSC.104(73) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 5 декември 2000 г. в сила за република България от 1 юли 2002 г.)

Изменения към международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (международен кодекс за управление на безопасността (ISM CODE) (приети с резолюция MSC.273(85) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 4 декември 2008 г. в сила за република България от 1 юли 2010 г.)

Решение за отмяна на решението за създаване на временна комисия за разглеждане на проект на конституцията на република България, прието от народното събрание на 2 октомври 2020 г.

Указ № 249 от 25.11.2020 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за опазване на околната среда

Постановление № 326 от 26 ноември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на културата за 2020 г. за изплащане на държавни парични награди за особени заслуги към българската държава и нацията

Изменения към международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (международен кодекс за управление на безопасността (ISM CODE) (приети с резолюция MSC.179(79) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 10 декември 2004 г. в сила за република България от 1 юли 2006 г.)

Изменения към международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (международен кодекс за управление на безопасността (ISM CODE) (приети с резолюция MSC.195(80) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 20 май 2005 г. в сила за република България от 1 януари 2009 г.)

Изменения към международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (международен кодекс за управление на безопасността (ISM CODE) (приети с резолюция MSC.353(92) на комитета по морска безопасност на международната морска организация на 21 юни 2013 г. в сила за република България от 1 януари 2015 г.)
Променени актове

Наредба № 56 от 14 февруари 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност, изисквана от персонала, отговорен за безопасността на превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за провеждане на проверочните изпити на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите (загл. попр. - дв, бр. 59 от 2003 г., доп. - дв, бр. 94 от 2005 г., изм. - дв, бр. 102 от 2009 г.)

Международен кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM CODE)

Закон за задълженията и договорите

Закон за водите

Закон за опазване на околната среда

Наредба № 58 от 2 август 2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт

Постановление № 31 от 12 февруари 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства

Закон за изменение и допълнение на закона за опазване на околната среда (дв, бр. 91 от 2002 г.)
Отменени актове

Решение за създаване на временна комисия за разглеждане на проект на конституцията на република България

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 

rss
Посети форума