навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 48 от 26.VОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 99 от 21 май 2020 г. за допълнение на методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания, приета с постановление № 64 на министерския съвет от 2019 г. (дв, бр. 27 от 2019 г.)

Постановление № 100 от 21 май 2020 г. за изменение и допълнение на наредбата за приобщаващото образование, приета с постановление № 232 на министерския съвет от 2017 г. (дв, бр. 86 от 2017 г.)

Постановление № 101 от 21 май 2020 г. за допълнение на правилника за прилагане на закона за хората с увреждания, приет с постановление № 65 на министерския съвет от 2019 г. (дв, бр. 27 от 2019 г.)

Постановление № 104 от 21 май 2020 г. за изменение и допълнение на правилника за устройството и дейността на министерството на вътрешните работи, приет с постановление № 207 на министерския съвет от 2014 г. (дв, бр. 60 от 2014 г.)

Постановление № 96 от 21 май 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на министерството на отбраната за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност

Указ № 96 от 15.05.2020 г. за награждаване на проф. невена костова цачева с орден "св. св. кирил и методий" втора степен

Указ № 97 от 20.05.2020 г. за обнародване на закона за ратифициране на шестия допълнителен протокол към споразумението за многонационалните мирни сили в югоизточна европа

Указ № 98 от 20.05.2020 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство медовина, община попово, област търговище, на 27 септември 2020 г.

Указ № 99 от 20.05.2020 г. за насрочване на частичен избор за кмет на кметство овчарци, община сапарева баня, област кюстендил, на 27 септември 2020 г.

Постановление № 95 от 21 май 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на образованието и науката за 2020 г.

Наредба за допълнение на наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (дв, бр. 31 от 2000 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 12 от 2016 г. за регистъра на банковите сметки и сейфове (дв, бр. 81 от 2016 г.)

Споразумение между правителството на република България и правителството на черна гора за полицейско сътрудничество(утвърдено с решение № 39 от 21 януари 2011 г. на министерския съвет. в сила от 8 ноември 2019 г.)

Решение за избиране на омбудсман

Закон за ратифициране на шестия допълнителен протокол към споразумението за многонационалните мирни сили в югоизточна европа

Постановление № 98 от 21 май 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г., приета с постановление № 50 на министерския съвет от 2020 г. (дв, бр. 30 от 2020 г.)

Постановление № 97 от 21 май 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2020 г.

Постановление № 103 от 21 май 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за допълнителни стипендии на докторантите от държавните висши училища и научни организации за 2020 г.

Постановление № 102 от 21 май 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г.
Променени актове

Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания

Правилник за прилагане на закона за хората с увреждания

Наредба № I-45 от 24 март 2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (загл. изм. и доп. - дв, бр. 105 от 2002 г., изм. - дв, бр. 67 от 2012 г., изм. - дв, бр. 20 от 2018 г.)

Правилник за устройството и дейността на министерството на вътрешните работи

Наредба № 12 от 29 септември 2016 г. за регистъра на банковите сметки и сейфове

Наредба за приобщаващото образование
Отменени актове
Неофициален раздел

Lex.bg прекратява услугата
електронна поща

Новини


 
 
 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума