навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 42 от 22.VОфициален раздел


Нови актове

Наредба № 6 от 10 май 2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в република България

Указ № 127 от 16.05.2018 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на кодекса на труда

Указ № 128 от 16.05.2018 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за услуги за подпомагане изпълнението на проекти между министерството на околната среда и водите на република България и европейската банка за възстановяване и развитие

Закон за изменение и допълнение на кодекса на труда (дв, бр. 26 и 27 от 1986 г.)

Закон за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (дв, бр. 17 от 1991 г.)

Закон за изменение и допълнение на гражданския процесуален кодекс (дв, бр. 59 от 2007 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (дв, бр. 41 от 2006 г.)

Решение по доклада за дейността на временната комисия за установяване на всички факти и обстоятелства във връзка с приватизацията и планираната продажба на дружествата на чез груп в България

Решение за попълване състава на комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите

Закон за ратифициране на споразумението за услуги за подпомагане изпълнението на проекти между министерството на околната среда и водите на република България и европейската банка за възстановяване и развитие

Указ № 126 от 16.05.2018 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за собствеността и ползването на земеделските земи

Указ № 129 от 16.05.2018 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на гражданския процесуален кодекс

Договор № рд-нс-01-2-1 от 14 май 2018 г. за изменение и допълнение на националния рамков договор за денталните дейности между националната здравноосигурителна каса и българския зъболекарски съюз за 2018 г. (дв, бр. 26 от 2018 г.)

Решение по отчета за дейността на комисията за защита от дискриминация за 2017 г.
Променени актове

Закон за арендата в земеделието

Закон за кооперациите

Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.)

Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Закон за задълженията и договорите

Административнопроцесуален кодекс

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (дв, бр. 16 от 2015 г.)

Закон за пчеларството

Кодекс на труда

Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (загл. изм. - дв, бр. 14 от 2015 г.)

Закон за кадастъра и имотния регистър

Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти

Национален рамков договор за денталните дейности между националната здравноосигурителна каса и българския зъболекарски съюз за 2018 г.

Граждански процесуален кодекс
Отменени актове

Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за фонд "гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация

Неофициален раздел


Новини


 
 
 
rss
Посети форума