навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони
Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 7 от 22.IОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 9 от 18 януари 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет

Указ № 10 от 17.01.2019 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на наказателния кодекс

Закон за изменение и допълнение на наказателния кодекс (дв, бр. 26 от 1968 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование (дв, бр. 68 от 2016 г.)

Изменение от кигали на монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой (ратифицирано със закон, приет от 44-то народно събрание на 28 февруари 2018 г. - дв, бр. 22 от 2018 г. в сила за република България от 1 януари 2019 г.)

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от зсв и чл. 14 от наредба № н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи за съдебния район на окръжния съд - варна, и административния съд - варна, за 2019 г.

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв при окръжния съд - благоевград, и административния съд - благоевград, за 2019 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от зсв за съдебния район на окръжния съд - варна, и административния съд - варна, за 2019 г.

Постановление № 8 от 17 януари 2019 г. за изменение и допълнение на наредбата за административното обслужване, приета с постановление № 246 на министерския съвет от 2006 г. (дв, бр. 78 от 2006 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения (дв, бр. 64 от 2004 г.)

Решение № 560 от 21 декември 2018 г. за приемане на списък на независими консултанти и външни експерти по чл. 87, ал. 1 от закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния съд - благоевград, и административния съд - благоевград, за 2019 г.
Променени актове

Наредба № 16 от 12 август 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 от 1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини (дв, бр. 75 от 1999 г.)

Закон за военната полиция

Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (загл. изм. - дв, бр. 96 от 1982 г., в сила от 01.01.1983 г.)

Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой, подписан на 16 септември 1987 г.(ратифициран с указ № 2235 на дс на нрб на 17 октомври 1989 г. - дв, бр. 82 от 1989 г. в сила от 18 февруари 1991 г.)

Закон за държавна агенция "национална сигурност"

Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на министерството на външните работи по закона за държавните такси

Закон за акцизите и данъчните складове

Закон за министерството на вътрешните работи

Наказателен кодекс

Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (загл. изм. - дв, бр. 28 от 2016 г., в сила от 08.04.2016 г.)

Закон за митниците

Закон за екстрадицията и европейската заповед за арест

Наредба за административното обслужване (загл. изм. - дв, бр. 47 от 2008 г., в сила от 01.06.2008 г.)

Наредба № 9 от 19 август 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения

Наказателно-процесуален кодекс

Закон за изпълнение на наказанията и задържането под стража
Отменени актове

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв при окръжния съд - благоевград, и административния съд - благоевград, за 2018 г.

Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 от зсв и чл. 14 от наредба № н-1 от 2014 г. за съдебните преводачи за съдебния район на окръжния съд - варна, и административния съд - варна, за 2018 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 от зсв за съдебния район на окръжния съд - варна, и административния съд - варна, за 2018 г.

Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния съд - благоевград, и административния съд - благоевград, за 2018 г.

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Спектър


 
rss
Посети форума