навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 

Справочник / Нормативни актове / Държавен вестник


Конституция Правилници
Кодекси Правилници по прилагане
Наредби Последен брой на ДВ
Закони


Ако желаете да получавате след всеки брой съдържанието на "Държавен вестник" на електронната си поща, моля посочете своя е-mail адрес

Държавен вестник, бр. 38 от 20.VОфициален раздел


Нови актове

Постановление № 88 от 13 май 2022 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на външните работи, приет с постановление № 202 на министерския съвет от 2013 г. (дв, бр. 80 от 2013 г.)

Устройствен правилник на изпълнителна агенция "инфраструктура на електронното управление"

Устройствен правилник на министерството на електронното управление

Постановление № 89 от 19 май 2022 г. за създаване на изпълнителна агенция "инфраструктура на електронното управление" и за приемане на устройствен правилник на изпълнителна агенция "инфраструктура на електронното управление" и на устройствен правилник на министерството на електронното управление

Правилник за изменение на правилника за организацията и дейността на държавните детски градини към министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към министерството на отбраната (дв, бр. 43 от 2017 г.)

Наредба за допълнение на наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания (дв, бр. 16 от 2015 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 14 от 14 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология (дв, бр. 94 от 2019 г.)

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология (дв, бр. 85 от 2019 г.)

Поправка

Указ № 132 от 13.05.2022 г. за обнародване на закона за ратифициране на договора (писмо за предлагане и приемане на оферта/LETTER OF OFFER AND ACCEPTANCE - LOA) за допълнение и изменение № 1 (AMENDMENT № 1) към международен договор (LOA) BU-P-AAD "SIDEWINDER AIM 9X блок II ракети, свързани материали и услуги" (SIDEWINDER AIM 9X BLOCK II MISSILES, ASSOCIATED MATERIAL AND SERVICES)

Заповед № сд-06-13 от 9 май 2022 г. относно промяна на служебния адрес за кореспонденция на лице, което може да бъде назначавано за синдик в производства по несъстоятелност по търговския закон

Закон за ратифициране на договора (писмо за предлагане и приемане на оферта/ LETTER OF OFFER AND ACCEPTANCE - LOA) за допълнение и изменение № 1 (AMENDMENT № 1) към международен договор (LOA) BU-P-AAD " SIDEWINDER AIM 9X блок II ракети, свързани материали и услуги" (SIDEWINDER AIM 9X BLOCK II MISSILES, ASSOCIATED MATERIAL AND SERVICES)
Променени актове

Договор № рд-нс-01-4-13 от 29 април 2022 г. за изменение и допълнение на националния рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2020 - 2022 г. (дв, бр. 7 от 2020 г.)

Устройствен правилник на министерския съвет и на неговата администрация

Правилник за организацията и дейността на държавните детски градини към министерството на отбраната и условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в държавните детски градини към министерството на отбраната

Постановление № 221 от 30 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на външните работи и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на външните работи

Актуален списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по търговския закон

Наредба № 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания

Устройствен правилник на министерството на транспорта и съобщенията (загл. изм. - дв, бр. 38 от 2022 г., в сила от 20.05.2022 г.)

Устройствен правилник на министерството на външните работи

Наредба № 11 от 17 октомври 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология

Наредба № 14 от 14 ноември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология
Отменени актове

Правилник за дейността, структурата и организацията на държавна агенция "електронно управление" от 2019 г.

Устройствен правилник на министерството на електронното управление от 2022 г.

Неофициален раздел


Новини


 
 
 

Законодателство и актове във връзка с COVID-19


 

Спектър


 


Виж всички Публикувай още

rss
Посети форума