навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 
Окръжен съд Силистра

Град: Силистра
Адрес: ул. Симеон Велики 23
Телефони
Председател: 086/816600
Зам.председатели: 086/816610
816612
Админ. секретар: 086/816622
Съдии
Счетоводство: 086/816 641
Централа/Деловодство: 086/816 601
Факс: 086/816 602
Ел. поща: sos_silistra@abv.bg
Интернет стр.: http://www.legalregion-ss.com
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ЦКБ АД - гр. Силистра
  Банков код: CECB BGSF
  Банкова сметка: BG09 CECB 9790 3161 2889 00
Вещи лица
  Банка: ЦКБ АД - гр. Силистра
  Банкова сметка: BG97 CECB 9790 3361 2889 00Окръжен съд Сливен

Град: Сливен
Адрес: пл. Хаджи Димитър 2
Телефони
Админ. секретар: 044/616404
Съдии
Счетоводство: 044/616420
Централа/Деловодство: 044/616404, 616403
Факс: 044/662043
Ел. поща: os_sliven@iradeum.com
Интернет стр.: http://www.court.sliven.net/index.php?page=home
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: "Райфайзенбанк" ЕАД – офис Сливен , клон Сливен
  Банков код: RZBBBGSF
  Банкова сметка: BG98 RZBB 9155 3120 0288 19
Вещи лица
  Банка: "Райфайзенбанк" ЕАД – офис Сливен
  Банкова сметка: BG88 RZBB 9155 3320 0288 37Окръжен съд Смолян

Град: Смолян
Адрес: бул. България 16
Телефони
Админ. секретар: 0301/60401
Съдии
Счетоводство: 0301/60421
Факс: 0301/62302
Ел. поща: dc_sm@mail.bg
Интернет стр.: http://smolyan.court-bg.org
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: СИБанк АД– клон Смолян
  Банков код: BUIBBGSF
  Банкова сметка: BG54BUIB71093135009001
Вещи лица
  Банка: СИБанк АД– клон Смолян
  Банкова сметка: BG88BUIB71093335009003Окръжен съд София

Град: София
Адрес: бул. Витоша 2
Телефони
Председател: 02/9219 203
Админ. секретар: 02/9862368, 9219242
Съдии
Счетоводство: 02/9219 451
Факс: 02/9815 742
Ел. поща: sd_court@sofiadc.justice.bg
Интернет стр.: http://sofiadc.court-bg.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: БНБ
  Банков код: BNBGBGSD
  Банкова сметка: BG85 BNBG 9661 3100 1739 01
Вещи лица
  Банка: БНБ
  Банкова сметка: BG76 BNBG 9661 3300 1739 01Окръжен съд Стара Загора

Град: Стара Загора
Адрес: ул. Митрополит Методий Кусев 33
Телефони
Админ. секретар: 042/603049
Съдии
Счетоводство: 042/639642
Централа/Деловодство: 042/603049
Факс: 042/251002
Ел. поща: osstz@osstz.com
Интернет стр.: http://www.osstz.com/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: Корпоративна търговска банка АД
  Банков код: KORPBGSF
  Банкова сметка: BG35KORP92203103686001
Вещи лица
  Банка: “Корпоративна търговска банка” АД
  Банкова сметка: BG26KORP92203303686001Окръжен съд Търговище

Град: Търговище
Адрес: ул. П.Р.Славейков 59
Телефони
Председател: 0601/62024
Админ. секретар: 0601/62129
Съдии
Централа/Деловодство: 0601/62129
Факс: 0601/65679
Ел. поща: os_tg@bsbg.net
Интернет стр.: http://www.justicetg.org
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ОББ, клон Търговище
  Банков код: UBBSBGSF
  Банкова сметка: BG75UBBS80023106036102
Вещи лица
  Банка: ОББ, клон Търговище
  Банкова сметка: BG03UBBS80023300139733Окръжен съд Хасково

Град: Хасково
Адрес: бул. България 144
Телефони
Админ. секретар: 038/601814
Съдии
Счетоводство: 038/601815
Централа/Деловодство: 038/601814
Факс: 038/601834
Ел. поща: sud@escom.bg
Интернет стр.: http://okrsud.haskovo.net/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: "ЦКБ" АД - клон Хасково
  Банков код: CECBBGSF
  Банкова сметка: BG93CECB97903172044300
Вещи лица
  Банка: "ЦКБ" АД - клон Хасково
  Банкова сметка: BG84CECB97903372044300Окръжен съд Шумен

Град: Шумен
Адрес: ул. Съединение 1
Телефони
Председател: 054/850301
Зам.председатели: 054/850303
Админ. секретар: 054/850302
Съдии
Счетоводство: 054/850333
Централа/Деловодство: 054/850348 - регистратура
Факс: 054/850309
Ел. поща: shos@court-sh.org
Интернет стр.: http://www.court-sh.org
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ТБ Алианц България
  Банков код: BUINBGSF
  Банкова сметка: BG48BUIN70143130202316
Вещи лица
  Банка: ТБ "Алианц България" АД клон Шумен
  Банкова сметка: BG38 BUIN 70143330202334Окръжен съд Ямбол

Град: Ямбол
Адрес: ул. Жорж Папазов 1
Телефони
Админ. секретар: 046/688822
Съдии
Счетоводство: 046/688895
Централа/Деловодство: 046/688822
Факс: 046/662073
Ел. поща: admin@os-yambol.org, info@os-yambol.org
Интернет стр.: http://www.os-yambol.org
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ДСК ЕАД – клон ЯМБОЛ
  Банков код: STSABGSF
  Банкова сметка: BG74STSA93003194065101
Вещи лица
  Банка: ДСК ЕАД – клон ЯМБОЛ
  Банкова сметка: BG84STSA93003305143792Районен съд Дупница

Град: Дупница
Адрес: ул. Николаевска 15
Телефони
Председател: 0701/51015
Админ. секретар: 0701/51015
Съдии
Съдии-изпълнители   0701/50962
Съдии по вписванията   0701/52787
Счетоводство: 0701/51015
Централа/Деловодство: 0701/52076
Факс: 0701/50961
Ел. поща: drs@mbox.contact.bg
Интернет стр.: http://www.rs-dupnitsa.com/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
  Банков код: BPBIBGSF
  Банкова сметка: BG08 BPBI 7922 3138 7082 01
Вещи лица
  Банка: Юробанк И Еф Джи България АД
  Банкова сметка: BG96 BPBI 7922 3338 7082 01rss
Посети форума