навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 
Окръжен съд Кърджали

Град: Кърджали
Адрес: бул. Беломорски 48
Телефони
Председател: 0361/62709
Админ. секретар: 0361/62703
Съдии
Централа/Деловодство: 0361/62703
Факс: 0361/62708
Ел. поща: okrsad_kj@mbox.contact.bg
Интернет стр.: http://kardjali.court-bg.org
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: СИБанк
  Банков код: BUIBBGSF
  Банкова сметка: BG90 BUIB 7897 3106 0133 01
Вещи лица
  Банка: СИБанк
  Банкова сметка: BG27 BUIB 7897 3306 0133 03 - временни депозитиОкръжен съд Кюстендил

Град: Кюстендил
Адрес: ул. Горицветна 31
Телефони
Председател: 078/550455
Админ. секретар: 078/550464
Съдии
Централа/Деловодство: 078/550790, 550455
Факс: 078/550468
Ел. поща: kos@abv.bg
Интернет стр.: http://kjustendil.court-bg.org
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ТБ „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” – клон Кюстендил
  Банков код: BUINBGSF
  Банкова сметка: BG64BUIN70033177572517
Вещи лица
  Банка: ТБ "Алианц България" АД, клон Кюстендил
  Банкова сметка: BG54BUIN70033377572535Окръжен съд Ловеч

Град: Ловеч
Адрес: ул. Търговска 41
Телефони
Председател: 068/689868
Зам.председатели: 068/689876
689883
Админ. секретар: 068/689898
Съдии
Счетоводство: 068/689888
Факс: 068/648902
Ел. поща: los@gbg.bg
Интернет стр.: http://www.lovech.court-bg.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: УниКредит Булбанк гр. Ловеч
  Банков код: UNCRBGSF
  Банкова сметка: BG86 UNCR 9660 3118 1164 15
Вещи лица
  Банка: УниКредит Булбанк гр. Ловеч
  Банкова сметка: BG61 UNCR 9660 3318 1164 12Окръжен съд Монтана

Град: Монтана
Адрес: ул. Васил Левски 24
Телефони
Админ. секретар: 096/395101
Съдии
Счетоводство: 096/395113
Централа/Деловодство: 096/395112 - деловодство
Факс: 096/300654
Ел. поща: os_montana@asystbg.com
Интернет стр.: http://montana.court-bg.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ЦКБ, клон Монтана
  Банков код: CECBBGSF
  Банкова сметка: BG23 CECB 9790 3112 4442 01
Вещи лица
  Банка: ЦКБ, клон Монтана
  Банкова сметка: BG41 CECB 9790 3312 4442 00Окръжен съд Пазарджик

Град: Пазарджик
Адрес: ул. Хан Крум 3
Телефони
Председател: 034/445362
Админ. секретар: 034/444968
Съдии
Счетоводство: 034/440178
Централа/Деловодство: 034/444968
Факс: 034/444922
Ел. поща: sadm@court-pz.info
Интернет стр.: http://www.court-pz.info/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: Уникредит Булбанк
  Банков код: UNCRBGSF
  Банкова сметка: BG61UNCR96603117969619
Вещи лица
  Банка: Уникредит Булбанк
  Банкова сметка: BG95UNCR96603317969621Окръжен съд Перник

Град: Перник
Адрес: ул. Търговскa 37
Телефони
Председател: 076/602770
Админ. секретар: 076/647012
Съдии
: 076/647055- нак. деловодство
: 076/647062- гр. деловодство
Счетоводство: 076/647031
Факс: 076/647055
Ел. поща: ospernik@abv.bg
Интернет стр.: http://pernik.court-bg.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ОББ АД - клон Перник
  Банков код: UBBSBGSF
  Банкова сметка: BG53UBBS80023106032909
Вещи лица
  Банка: ОББ АД - клон Перник
  Банкова сметка: BG86UBBS80023300128636Окръжен съд Плевен

Град: Плевен
Адрес: ул. Д. Константинов 25
Телефони
Председател: 064/892945
Зам.председатели: 064/892931
892940
892944
Админ. секретар: 064/892913
Съдии
Счетоводство: 064/892916
Факс: 064/810203
Ел. поща: os_pleven@abv.bg
Интернет стр.: http://pleven.court-bg.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: Общинска банка АД, клон Плевен
  Банков код: SOMBBGSF
  Банкова сметка: BG50SOMB91303136897201
Вещи лица
  Банка: Общинска банка АД, клон Плевен
  Банкова сметка: BG41SOMB91303336897201Окръжен съд Пловдив

Град: Пловдив
Адрес: ул. Шести Септември 167
Телефони
Председател: 032/656201
Зам.председатели: 032/656202
656203
656204
656205
Админ. секретар: 032/656231
Съдии
Счетоводство: 032/656230
Факс: 032/623129
Ел. поща: pvokrsad@dir.bg
Интернет стр.: http://www.os-plovdiv.com/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: "СИБанк" АД
  Банков код: BUIBBGSF
  Банкова сметка: BG64 BUIB 9888 3125 8791 01
Вещи лица
  Банка: "СИБанк" АД
  Банкова сметка: BG82 BUIB 9888 3325 8791 00Окръжен съд Разград

Град: Разград
Адрес: пл. Независимост 1
Телефони
Председател: 084/660675
Админ. секретар: 084/660537
Съдии
Факс: 084/660179
Ел. поща: os_razgrad@mail.bg
Интернет стр.: http://www.razgrad.court-bg.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: “Уникредит Булбанк”АД, клон Разград
  Банков код: UNCRBGSF
  Банкова сметка: BG37UNCR75273111623001
Вещи лица
  Банка: “Уникредит Булбанк”АД, клон Разград
  Банкова сметка: BG96UNCR75273311623038Окръжен съд Русе

Град: Русе
Адрес: ул. Александровска 57
Телефони
Админ. секретар: 082/881318
Съдии
Счетоводство: 082/881289
Факс: 082/825469
Ел. поща: courtruse@gmail.com
Интернет стр.: http://www.justice-ruse.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: СИБАНК - Русе
  Банков код: BUIBBGSF
  Банкова сметка: BG97 BUIB 7114 3112 0507 01
Вещи лица
  Банка: СИБАНК - Русе
  Банкова сметка: BG34 BUIB 7114 3312 0507 03rss
Посети форума