навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 
Върховен касационен съд

Град: София
Адрес: бул. Витоша 2
Телефони
Съдии
Централа/Деловодство: 02/921988
Факс: 02/9219286
Интернет стр.: http://www.vks.bg
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: БНБ ЦУ
  Банков код: BNBGBGSD
  Банкова сметка: BG78BNBG96613100178101
Вещи лица
  Банка: СИ Банк
  Банкова сметка: BG85BUIB98883391323103Конституционен съд на република България

Град: София
Адрес: бул. Дондуков 1
Телефони
Председател: 02/940 23 23
Админ. секретар: 02/940 23 42
Съдии 02/940 23 34; 940 23 35; 940 23 29; 940 23 28
Централа/Деловодство: 02/987 50 08
Факс: 02/987 19 86
Ел. поща: s.petrova@constcourt.bg
Интернет стр.: http://www.constcourt.bg
Банкова информация
Държавни такси
Вещи лицаОкръжен съд Благоевград

Град: Благоевград
Адрес: пл. Васил Левски 1
Телефони
Админ. секретар: 073/889840
Съдии
Счетоводство: 073/889837
Централа/Деловодство: 073/889835
Ел. поща: court@pirin.com
Интернет стр.: http://blagoevgrad.court-bg.org
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
  Банков код: IABGBGSF
  Банкова сметка: BG 57 IABG 74583100292601
Вещи лица
  Банка: ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК
  Банкова сметка: BG 75 IABG 74583300292600Окръжен съд Бургас

Град: Бургас
Адрес: ул. Александровска 101
Телефони
Съдии
Счетоводство: 056/879428
Централа/Деловодство: 056/879 400
Факс: 056/811136, 811138
Ел. поща: osbs@abv.bg
Интернет стр.: http://www.os-burgas.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК Клон Бургас
  Банков код: RZBBBGSF
  Банкова сметка: BG82 RZBB 9155 3120 0644 15
Вещи лица
  Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК Клон Бургас
  Банкова сметка: BG95 RZBB 9155 3320 0644 07Окръжен съд Варна

Град: Варна
Адрес: пл. Независимост 2
Телефони
Председател: 052/620777
Зам.председатели: 052/616783
620555
620666
Админ. секретар: 052/617908
Съдии
Счетоводство: 052/622062
Централа/Деловодство: 052/622062
Факс: 052/623362,617953
Ел. поща: president@varna.court-bg.org
Интернет стр.: http://varna.court-bg.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД
  Банков код: KORPBGSF
  Банкова сметка: BG 56 KORP 9220 31148 769 01
Вещи лица
  Банка: "КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА" АД
  Банкова сметка: BG 47 KORP 9220 33148 769 01Окръжен съд Велико Търново

Град: Велико Търново
Адрес: ул. Васил Левски 16
Телефони
Ел. поща:
Интернет стр.: http://vt.court-bg.org/
Банкова информация
Държавни такси
Вещи лицаОкръжен съд Видин

Град: Видин
Адрес: пл. Бдинци 1
Телефони
Председател: 094/600980
Админ. секретар: 094/600980
Съдии
Счетоводство: 094/600953
Факс: 094/600958
Ел. поща: os.vidin@abv.bg
Интернет стр.: http://www.os-vidin.com
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ПИБ, клон Видин
  Банков код: FINVBGSF
  Банкова сметка: BG69 FINV 9150 31BG N0JJ HW
Вещи лица
  Банка: ПИБ, клон Видин
  Банкова сметка: BG11 FINV 9150 33BG N0JJ HGОкръжен съд Враца

Град: Враца
Адрес: бул.Христо Ботев 29
Телефони
Админ. секретар: 092/682170
Съдии
Централа/Деловодство: 092/682100
Факс: 092/626097
Ел. поща: os.vraca@abv.bg
Интернет стр.: http://vratza.court-bg.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ОББ, клон Враца
  Банков код: UBBSBGSF
  Банкова сметка: BG 13 UBBS 8002 31 06040904
Вещи лица
  Банка: ОББ, клон Враца
  Банкова сметка: BG 47 UBBS 8002 33 00122936Окръжен съд Габрово

Град: Габрово
Адрес: пл. Възраждане 1
Телефони
Председател: 066/811101
Зам.председатели: 066/ 811216
Админ. секретар: 066/811110
Съдии
Счетоводство: 066811135
Факс: 066/804679
Ел. поща: justice@court-gbr.com
Интернет стр.: http://www.os-gabrovo.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: Банка ДСК - клон Габрово
  Банков код: STSABGSF
  Банкова сметка: BG46STSA93003110012001
Вещи лица
  Банка: Банка ДСК - клон Габрово
  Банкова сметка: BG68STSA93003305016913Окръжен съд Добрич

Град: Добрич
Адрес: бул. Д-р Константин Стоилов 7
Телефони
Председател: 058/652010
Зам.председатели: 058/652001; 652012
Админ. секретар: 058/652030
Съдии
Счетоводство: 058/652070
Факс: 058/601480
Ел. поща: os_dobrich@abv.bg
Интернет стр.: http://dobrich.court-bg.org
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: Общинска банка АД – гр. Добрич
  Банков код: SOMBBGSF
  Банкова сметка: BG58 SOMB 9130 3149 6770 01
Вещи лица
  Банка: Общинска банка АД – гр. Добрич
  Банкова сметка: BG49 SOMB 9130 3349 6770 01rss
Посети форума