навсякъде
новини
форуми
общи

законодателство съд
международни прокуруратура
институции следствие
криминални избори
регионални

съд международни
прокуратура институции
криминални  
 
справочник
блогове
нормативни актове
закони кодекси правилници
конституция наредби ДВ
 
организации и лица
 
институции
 
образци и бланки
образци бланки
услуги
страници
семинари обучения гфо
работа
хумор
търси предлага
 
Апелативен съд Велико Търново

Град: Велико Търново
Адрес: бул. Васил Левски 16, ет. 3
Телефони
Председател: 062/600732
Зам.председатели: 062/600736
Админ. секретар: 062/600730
Съдии
Счетоводство: 062/600733
Централа/Деловодство: 062/600730
Факс: 062/600731
Ел. поща: vtas@abv.bg
Интернет стр.: http://vtac.court-bg.org
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ТБ”АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД
  Банков код: BUINBGSF
  Банкова сметка: BG12BUIN70013152222213
Вещи лица
  Банка: ТБ”АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ” АД
  Банкова сметка: BG84BUIN70013352222210Апелативен съд Пловдив

Град: Пловдив
Адрес: бул.Шести Септември 167
Телефони
Админ. секретар: 032/656123
Съдии
Счетоводство: 032/656122
Факс: 032/626758
Ел. поща: pvapelsad@dir.bg
Интернет стр.: http://www.apelsad-pd.bg
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: „СИБанк” АД
  Банков код: BUIBBGSF
  Банкова сметка: BG 79 BUIB 9888 3125 8798 01
Вещи лица
  Банка: „СИБанк” АД
  Банкова сметка: BG 97 BUIB 9888 3325 8798 00Апелативен съд София

Град: София
Адрес: бул. Витоша 2, партер
Телефони
Админ. секретар: 02/9219731
Съдии
: 02/9219753
9219766
9219755
Счетоводство: 02/9219750
Централа/Деловодство: 02/921988
Факс: 02/981 40 27
Ел. поща: appellate.sofia@gmail.com
Интернет стр.: http://acs.court-bg.org
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: УниКредит Булбанк
  Банков код: UNCRBGSF
  Банкова сметка: BG18 UNCR 9660 3120 3753 14
Вещи лица
  Банка: УниКредит Булбанк
  Банкова сметка: BG90 UNCR 9660 3320 3753 11Военен съд Варна

Град: Варна
Адрес: бул. Владислав Варненчик 57, ет. 4
Телефони
Председател: 052/612188
Зам.председатели: 052/609304
Админ. секретар: 052/612188
Съдии 052/612188 - деловодство
Счетоводство: 052/626052
Централа/Деловодство: 052/612188
Факс: 052/609303
Ел. поща: vvs-adm@mbox.contact.bg
Интернет стр.: http://vsvarna.court-bg.org/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ПИБ, клон Варна
  Банков код: FINVBGSF
  Банкова сметка: BG46 FINV 9150 31BG NOFP GI
Вещи лица
  Банка: ПИБ, клон Варна
  Банкова сметка: BG14 FINV 9150 33BG NOFP GJВоенен съд Плевен

Град: Плевен
Адрес: ул. Д. Константинов 25
Телефони
Председател: 064/842093
Зам.председатели: 064/842194
Админ. секретар: 064/822609
Съдии 064/842194
Счетоводство: 064/822396
Факс: 064/822609
Ел. поща: vs_plewen@abv.bg
Интернет стр.: http://www.vs-pleven.com/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ОББ, Плевен
  Банков код: UBBSBGSF
  Банкова сметка: BG77UBBS80023106041304
Вещи лица
  Банкова сметка: BG70UBBS80023300122134Военен съд Пловдив

Град: Пловдив
Адрес: ул. Д-р Г.М.Димитров 28
Телефони
Председател: 032/626969
Зам.председатели: 032/633035
Админ. секретар: 032/623123
Съдии 032/621242 - деловодство
Счетоводство: 032/623122
Централа/Деловодство: 032/621242
Факс: 032/621126
Ел. поща: voenensd@gmail.com
Интернет стр.: http://www.vsplovdiv.court-bg.org/index.php?im=1
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – гр. Пловдив
  Банков код: UNCRBGSF
  Банкова сметка: BG14UNCR 752 731 546 757 01
Вещи лица
  Банка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК – гр. Пловдив
  Банкова сметка: BG14UNCR 752 733 546 757 33Военен съд Сливен

Град: Сливен
Адрес: бул. Георги Ганчев 1
Телефони
Председател: 044/667634
Зам.председатели: 044/667639
Админ. секретар: 044/667213
Съдии 044/667639
667037
Счетоводство: 044/667706
Централа/Деловодство: 044/662530 - деловодство
Факс: 044/667213
Ел. поща: voenensud@abv.bg
Интернет стр.: http://vssl.free.bg/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: ОББ, Сливен
  Банков код: UBBSBGSF
  Банкова сметка: BG19UBBS80023106037304
Вещи лица
  Банка: ОББ, Сливен
  Банкова сметка: BG73UBBS80023300126736Военен съд София

Град: София
Адрес: бул. Витоша 2, партер
Телефони
Зам.председатели: 02/9219359
Админ. секретар: 02/9219340
Съдии 02/9219440
9219517
9219516
Счетоводство: 02/9219497
Централа/Деловодство: 02/9219498-регистратура
Факс: 02/9800061
Ел. поща: svs1990@abv.bg
Интернет стр.: http://www.smc-bg.com/bg/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКA /СИБанк/, Офис „Съдебна палата”
  Банков код: BUIBBGSF
  Банкова сметка: BG25BUIB98883191358101
Вещи лица
  Банка: СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКA /СИБанк/, Офис „Съдебна палата”
  Банкова сметка: BG43BUIB98883391358100Военноапелативен съд

Град: София
Адрес: бул. Витоша 2
Телефони
Председател: 02/9810402
Зам.председатели: 02/9219 612
9219 613
Админ. секретар: 02/9219618
Съдии 02/9219 616
9219 626
9219 615
Счетоводство: 02/9219618
Централа/Деловодство: 02/9219617
Факс: 02/9810403
Ел. поща: p_gergova@abv.bg
Интернет стр.: http://vasbg.com/bg/
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: Уникредит Булбанк АД, клон „Калоян”
  Банков код: UNCRBGSF
  Банкова сметка: BG18UNCR76303100116812
Вещи лица
  Банка: Уникредит Булбанк АД, клон „Калоян”
  Банкова сметка: BG23UNCR76303300000645Върховен административен съд

Град: София
Адрес: бул. Ал. Стамбoлийски 18
Телефони
Председател: 02/9404461
Админ. секретар: 02/9404296
Съдии
Счетоводство: 02/9404282
Централа/Деловодство: 02/9884902, 9884903, 9884904
Факс: 02/9818751
Ел. поща: VAS_pressroom@sac.government.bg
Интернет стр.: http://www.sac.government.bg
Банкова информация
Държавни такси
  Банка: БНБ - централно управление
  Банков код: BNBGBGSD
  Банкова сметка: BG62 BNBG 9661 3100 1780 01
Вещи лица
  Банка: ДСК- клон 4
  Банкова сметка: BG56 STSA 9300 3300 1078 62rss
Посети форума